SAMEN

S.A.M.E.N. is een online programma voor stellen die werken aan herstel na vreemdgaan. Het is ontwikkeld door Ferdinand Bijzet https://relatieherstelacademie.nl/ . Het programma bestaat uit 20 sessies verkrijgbaar in de vorm van wekelijkse videofilmpjes en/of losse pdf documenten. Een sessie bestaat uit vanuit de praktijk geïnspireerde input, persoonlijke verwerkingsvragen, oefeningen en gespreksopdrachten.
Het acroniem staat voor de verschillende fasen die elk zijn opgebouwd uit een aantal sessies.
S staat voor Stilstaan; waar staan we samen en ieder apart? Wat willen we, waartoe zijn we bereid, wat mag het kosten?
A staat voor Amputeren; Werken aan herstel is alleen mogelijk als beiden bereid zijn om uitgesproken keuzes te maken. De keuze om degene met wie je bent vreemdgegaan los te laten. Maar ook de keuze om als bedrogene niet helpende reacties los te laten.
M staat voor Meeleven; Herstel is een zwaar proces waarin tegengestelde belangen lijken te spelen. Wie vreemdgegaan is, kan opluchting voelen dat het geheim weg is, wie bedrogen is, zit vol woede en verdriet. Hoe kun je elkaar in deze fase begrijpen, vinden en steunen?
E staat voor Evalueren; Vreemdgaan heeft ook een signaalfunctie. Er miste iets en in veel gevallen was er sprake van een al dan niet bewuste vorm van onvrede. Stilstaan bij hoe de relatie was en is, lering trekken uit het verleden met het oog op de toekomst is een belangrijk onderdeel.
N staat voor Nieuwe kansen en soms voor Naweeën; Als je samen goed door een proces als dit heen gaat, biedt dat mogelijkheden voor hernieuwde verbondenheid en liefde. Hoe geef je dat vorm? Tegelijkertijd blijven er triggers die pijnlijke herinneringen weer oproepen. Hoe hanteer je het samen als je voor je gevoel ineens weer stappen terug bent?
De ervaring leert dat als stellen het serieus aangaan om dit programma te doorlopen, het een verdiepingsslag geeft in hun relatie. Het is een respectvolle en grondige manier om te werken aan herstel.

Stellen kunnen hier zonder begeleiding zelf mee aan de slag of in samenwerking met een therapeut. Dit laatste voegt vaak toe. Daar waar de gesprekken stagneren op emoties of patronen, kan een therapeut helpen dit weer vlot te trekken.