Kosten en regelingen

 

De kosten van individuele consulten van 60 minuten bedragen 90 euro. Hierover is geen BTW verschuldigd.

Relatietherapiegesprekken duren 90 minuten en kosten 112,50 euro excl. 21 % BTW.

Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht. Afspraken die zonder bericht van verhindering niet nagekomen worden, worden volledig in rekening gebracht.

Vergoedingen

Ik ben geregistreerd bij de NFG als psychosociaal therapeut, registratienr. 8305. Daarnaast ben ik geregistreerd als Gestalttherapeut bij de NVAGT. Psychosociale therapie valt onder de complementaire zorg.

Ik ben aangesloten bij de overkoepelende RBCZ (licentienr. 810516R).

AGB code vanramshorst consult 90060775. (voor VGZ 90/60775) AGB code zorgverlener 90101221

Afhankelijk van waar u verzekerd bent, wordt een deel van de kosten van psychosociale therapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder kunt u zien wat voor u geldt.

https://www.de-nfg.nl/pdf/20211123_NFGvergoedingenoverzicht2022_versie_1.1.pdf

Ik ben via de NFG aangesloten bij de geschillencommissie. Voor meer info zie

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Vanramshorst Consult houdt zich aan de hierin vastgestelde regels over het omgaan met privacygevoelige informatie.

Als u kiest voor hulpverlening bij Van Ramshorstconsult stemt u in met de algemene voorwaarden

 

Neem contact op voor een vraag of een afspraak