Worden vanuit zijn...

Als je er mag zijn met alles erop en eraan komt er ruimte om te kiezen
;

Stress en burnout klachten

Je hebt al langere tijd stressklachten, maar je denkt dat het wel over gaat. Of toch niet…

;

Stemmingsklachten

Je voelt je mat en je geniet steeds minder van dingen waar je voorheen blij van werd.

;

Verwerkingsproblemen

Je hebt dingen meegemaakt die je niet ‘zomaar’ kunt verwerken. Recent of in een ver verleden met impact op je functioneren nu.

Waarom therapie?

Therapie zet je stil bij jezelf en je situatie en wat deze met je doen. Daardoor word je je bewust van wat er echt aan de hand is. Hoe ga je met jezelf en je omgeving om?

Je gaat ervaren wat je patronen zijn, welk gedrag je jezelf wel en niet toestaat. Je ontdekt verbanden met je klachten. Je ontdekt waar je invloed of juist géén invloed op hebt en waarmee je het zult moeten doen. Wat je te verwerken of te bewerken hebt en hoe je daarmee aan de slag kunt. Je pakt de draad weer op, en gaat op weg op een manier die recht doet aan jou en aan de situatie zoals die is.

 

Ik word blij als mensen meer van zichzelf ontdekken en gaan experimenteren met andere manieren van omgaan met zichzelf en elkaar

Hoe gaat therapie in zijn werk?

In therapie is het belangrijk dat je je veilig voelt en dat het klikt. In die zin is een intakegesprek ook bedoeld om dit te ervaren en daarna een keuze te kunnen maken.

In de eerste gesprekken brengen we de probleemgebieden en persoonlijke stijl in kaart. Daar komen de werkpunten voor het vervolg uit voort en maken we zo nodig een keuze voor een specifieke methodiek. Deze is altijd gericht op het opdoen van nieuwe ervaringen.

Therapie duurt zo lang als het nodig is en zo kort als het kan. Dat ontwikkelt zich gaandeweg en doen we in onderlinge afstemming.

Zelfstandigheid is een kwaliteit, alles alleen willen doen een valkuil

Maak een afspraak en ontdek waar jouw kracht ligt

Ervaren en ervaringsgericht

Ik heb geleerd hoeveel het in therapie toevoegt om te vertrouwen op mijn gevoel en dat ook in te brengen. Dat verrijkt iedere methodiek.  Persoonlijk en direct zijn leveren doorgaans meer op dan omzichtig laveren. Dat sluit tact en fijngevoeligheid overigens niet uit.

Ik ben erop gericht dat cliënten in de gesprekken met mij of met hun partner echt stilstaan bij zichzelf en de ander. Ervaringen veranderen ons meer dan cognitieve beschouwingen.

 

Aan den lijve ervaren wat er toe doet in je leven en relaties

‘Ik ga elke keer met nieuwe energie weer naar huis. Geïnspireerd om met dingen aan de slag te gaan’

‘Het brainspotten is zo bijzonder! Ik voel meer ruimte, ik kan weer genieten en ik ben niet zo snel meer van slag als er iets gebeurt’

‘Soms zeg je weinig en luister je vooral. Maar als je dan wat zegt is het de spijker op zijn kop’

Veelgestelde vragen

Wordt de therapie vergoed door de verzekering?

Individuele therapie wordt door veel aanvullende verzekeringen gedeeltelijk vergoed. Op dit overzicht kunt u zien wat uw verzekering doet. https://www.de-nfg.nl/pdf/NFGvergoedingenoverzicht2021.pdf

Het kost géén eigen risico, zoals dat wel het geval is bij psychologen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. 

Hoe werkt het met de betaling en de facturen?

Ik reken na ieder gesprek af per pin. Aan het eind van de maand stuur ik een factuur per mail waarmee u, als u aanvullend verzekerd bent, meestal een deel van de kosten bij uw verzekeraar kunt declareren.

Waarvoor kan ik niet bij van Ramshorst Consult terecht?

Soms is problematiek dermate ernstig dat er specialistische ggz nodig is. Bijvoorbeeld bij ernstige depressies, suicidaliteit, een ernstige angststoornis of onbehandelde persoonlijkheidsproblematiek. Bij crisisgevoeligheid kan ik ook geen hulp bieden. Als ik inschat dat specialistischer diagnostiek en/of behandeling nodig is, zal ik je altijd naar je huisarts verwijzen. Deze kan, eventueel geholpen door mijn bevindingen, een verwijzing maken naar een passender organisatie of psychiater.

Ik kan en wil altijd meedenken en adviseren in wat een goede verwijzing zou kunnen zijn.

Wat als ik nu onmiddellijk hulp nodig heb?

Van Ramshorst Consult kan geen hulp bieden bij acute situaties. Hiervoor moet je altijd contact opnemen met je huisarts. Deze kan inschatten of de crisisdienst moet worden ingeschakeld om te bepalen of er acute zorg moet worden geregeld. 

We verdragen problemen meestal lang voordat we actie ondernemen.

Een intakegesprek is vrijblijvend en geeft een beeld van hoe ik werk en wat ik voor je kan betekenen