Stress en burnout klachten

‘Burnout is what happens when you try to avoid being human for too long’

Overspannenheid en burnout zijn termen die nogal eens door elkaar gebruikt worden. Je kunt zeggen dat burnout een gevolg kan zijn van overspannenheid als je dit niet serieus neemt en niet aan de rem trekt. Het begint allemaal met stress.

Bij mensen met klachten op dit gebied zie je een aantal eigenschappen vaak terugkomen:

 • Verantwoordelijk
 • Zorgzaam
 • Kwaliteit leveren/dingen goed willen doen

Prima eigenschappen als ze niet doorschuiven naar oververantwoordelijk zijn, jezelf wegcijferen en perfectionisme. Dan loop je bij toenemende druk op den duur risico’s. Vaak blijken er wel signalen geweest te zijn (moe, minder goed slapen, lichamelijke klachten), maar zijn ze niet als noodsignalen geduid. Tót het niet meer gaat en je niet om meerdere van de volgende klachten heen kunt:

 • Moe
 • Concentratieproblemen
 • Vergeetachtig
 • Prikkelgevoelig
 • Niet helder meer kunnen denken
 • Slapeloosheid
 • Lichamelijke klachten (hartkloppingen, pijnlijke schouders, nekklachten, hoofdpijn)
 • Angst- en/of paniekgevoelens
 • Hyperventilatie
 • Somber, mat, lusteloos

Herstel gaat in fases. Het begint met rust, ontspannen, loslaten van werk. In de tweede fase staat het onderkennen en bijstellen van niet helpende patronen centraal. In de derde fase begin je weer met reïntegreren. In de praktijk lopen de fases door elkaar heen.

Het loslaten van werk is regelmatig een forse klus, want hoe moet het met het werk? Wie neemt het over en gebeurt het goed? Het, al dan niet terechte, gevoel dat anderen de dupe worden, is soms moeilijk te verdragen en kan gepaard gaan met schuldgevoelens. Dit proces confronteert al direct met een deel van het onderliggende patroon.

In de therapie brengen we deze patronen in kaart. Wat is je manier van omgaan met jezelf en anderen. Is er balans, waar laat je je door leiden, wat sta je jezelf toe en wat ‘moet’ je allemaal? Wat brengt dit je en hoe wil je verder? Wat kun en wil je daarin veranderen en wat is daarvoor nodig? Het gaat hierbij niet alleen om het bedenken en herkennen, maar ook om het bewust ervaren van eigen gedrag.

Veelal is een arbo arts betrokken. Het opbouwen van werk gebeurt altijd in nauw overleg met de betrokken arts. Een lijntje houden met je werk blijkt van belang te zijn om de drempel richting reïntegratie niet te hoog te laten worden.

Maak de balans op en kom in balans!