ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). De ACT is voortgekomen uit de cognitieve gedragstherapie.
Er zijn zes vaardigheden die in het therapieproces worden aangeleerd en die alle zes een functie hebben in het leren om meer te accepteren en zonder oordeel gebeurtenissen, gedachten en gevoelens te ervaren en er te laten zijn. Daarnaast helpen ze om duidelijk te krijgen waar men voor wil gaan in het leven en zich daarop te richten in het leven.
De zes processen/vaardigheden worden vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex.
ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

  • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen, het er laten zijn.
  • Defusie: Afstand nemen van je gedachten. Je bent niet je gedachten, je hebt ze.
  • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
  • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven.
  • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden en om psychologisch meer flexibel worden. Het gaat dus niet om het verminderen van klachten, maar om het vergroten van veerkracht. Wat vervolgens resulteert in een andere ervaring en vaak ook vermindering van klachten.

Metaforen en oefeningen spelen een grote rol in het therapieproces. Hierdoor ga je de vaardigheden daadwerkelijk ervaren, wat een effectieve leervorm is.
ACT is erkend als evidence based therapy voor stemmingsklachten, angstklachten, dwangklachten, psychotische stoornissen en chronische pijnklachten. Ook bij psychosociale problemen is inzet van ACT effectief gebleken.