Wat is brainspotting?

Brainspotting is een neurobiologische methodiek die pijnlijke ervaringen en blokkades in brein en lichaam helpt oplossen.
Het werkzame principe wat David Grand ontdekte tijdens een EMDR sessie met een cliënt, is dat de richting die je opkijkt, bepaalt wat je voelt. Kijkend in die richting worden de delen van je brein geactiveerd die bij dat gevoel horen. Dit principe is bruikbaar bij het verwerken van pijnlijke herinneringen en blokkades.

De inprenting van angst en onveiligheid verdwijnt niet door praten omdat deze zich heeft vastgezet in de niet talige delen van ons brein en zich uit via het lichaam’ (Bessel van der Kolk, psychiater)

Hoe gaat brainspotting in zijn werk?

Tijdens brainspotting wordt weinig gepraat.

  • De cliënt roept een situatie of thema op en richt zich op het bijbehorende gevoel in zijn lichaam (spanning, onrust, verhoogde hartslag enzovoorts).
  • Daarna richt hij zich op de pointer van de therapeut. Deze gaat met een pointer (stok met gekleurd uiteinde) zijn gezichtsveld langs en ziet waar de reflexen zitten. Op die punten correspondeert via de oogrichting, het gevoel met het brein.
  • Als de cliënt naar dat punt blijft kijken, komt verwerking op gang. De cliënt richt zich alleen op de lichamelijke gewaarwordingen die vaak golvend komen en weer gaan. Warmte, spanning, verhoogde hartslag, knijpend gevoel, trillingen, emoties, misselijkheid, dit is bij iedereen anders.

Ondertussen wordt het brein gefaciliteerd om te gaan verwerken. Dit kun je soms merken doordat er beelden of herinneringen langskomen. Anderen voelen ruimte of rust in hun hoofd of lichaam komen. Weer anderen voelen niks en merken een paar weken later een verandering. En soms is er zoveel te verwerken dat het meer sessies nodig heeft voor er verandering waarneembaar is.

De hypothese van Frank Corrigan (neurowetenschapper) is dat er tijdens het brainspotten via de visuele cortex een zenuwverbinding wordt gemaakt met bepaalde delen in de middenhersenen. Door het mindful waarnemen van de lichamelijke sensaties komt er verwerking op gang. Het brein gaat ‘reprocessen’.