Affect fobie therapie (AFT)

Affect fobie therapie is een therapie waarbij mensen leren om hun gevoelens aan te gaan. Te herkennen, te ervaren en hen hun functie terug te geven.
Iedereen heeft gevoelens en gevoelens hebben een belangrijke functie in ons leven. Ze tonen ons wat we nodig hebben: aandacht, zorg, verbinding, grenzen, afstand, plezier, bescherming. Ze kunnen echter ook beangstigend zijn en soms leren mensen als kind al dat er weinig ruimte voor hun gevoelens is en dat het veiliger is om niet teveel te voelen. Niet voelen betekent in veel gevallen minder pijn en afwijzing ervaren. Je doet jezelf echter ook geen recht en het belemmert de ervaring om je verbonden te voelen met anderen.
Als gevoelens sterk beangstigend zijn, kan iemand een zogenaamde affect (of emotie-) fobie ontwikkelen. Dit leidt tot terugtrekkend gedrag, minder verbinding met anderen, niet kwetsbaar durven zijn en een zekere oppervlakkigheid in contact en beleving. Het kan ook leiden tot allerlei klachten zoals spanning, vage lichamelijke klachten, uitputting en onrust. In allerlei relaties zal men zich minder makkelijk laten gelden omdat dat dat als risicovol ervaren wordt. Men vermijdt confrontaties en conflicten. Het is dus een fobie voor wat er in ons innerlijk omgaat. Soms zijn mensen zich hiervan bewust, maar vaak erkennen ze de gevoelens niet. ’Ik voel niet zo veel, ik ben niet zo gevoelig, het maakt mij niet veel uit, het raakt mij niet echt…’ Aanmeldingsklachten waarbij dit onderliggend speelt, kunnen liggen op het gebied van stemming, angsten, vermijding, afhankelijkheid of dwangmatigheid.
De klacht wordt gezien als een uiting van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Hierdoor komt iemands afweer tevoorschijn. AFT leert iemand de afgeweerde gevoelens toe te laten en hiermee om te gaan. Daarnaast is er aandacht voor het veranderen van een negatief zelfbeeld en het beeld van anderen. Dit maakt het eenvoudiger om open te staan voor eigen en andermans gevoelens. Er is in de therapie aandacht voor denken, ervaren en doen.