Therapieën

Als je op zoek gaat naar een psycholoog dan zul je ontdekken dat je op websites van psychologen en therapeuten allerlei therapieën of  therapeutische methodieken tegenkomt. Wat houden al die therapieën in en wat is goed?

Therapeutische methodieken die binnen de reguliere GGZ worden toegepast (doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering) zijn meestal evidence based. Er is, vaak vele jaren, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzame principes en de effecten bij cliënten. Dit zegt iets, maar niet alles. Er worden keuzes gemaakt in wat onderzocht wordt, er zijn vooronderstellingen en ook allerlei belangen. Onderzoek kost ook geld. Dit betekent dat evidence based niet alles zegt over kwaliteit. Er kunnen uitstekende zeer effectieve therapievormen zijn, die veel cliënten verder helpen, maar niet de juiste lobby hebben waardoor ze in de marge blijven. Daarnaast kost onderzoek veel tijd. Daardoor kan het gebeuren dat je veel baat hebt bij een therapievorm die pas over jaren officieel evidence based is en binnen de reguliere GGZ omarmd zal worden. EMDR is daar een voorbeeld van. Het bleek effectief, maar niet eenvoudig te onderbouwen. Het heeft vele jaren geduurd voordat het werd gezien als een bewezen effectieve therapievorm. Inmiddels is het niet meer weg te denken uit de GGZ. Andere effectieve therapieën passen niet binnen de denktrant van het moment en blijven daardoor in de marge.

Een ander belangrijk aspect binnen een goed werkende therapie is de persoonlijke klik met de therapeut. Het is ruimschoots aangetoond dat een groot deel van het effect van therapie bepaald wordt door een goede match met een therapeut. Het gaat er om dat je je als cliënt veilig en gezien voelt. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en is de gids belangrijker dan de precieze weg. Rome moet echter wel in beeld blijven…

Persoonlijke keuzes

Er zijn dus veel verschillende mogelijkheden om aan een bepaalde klacht te werken. Oppervlakkiger of meer diepgravend, cognitief gericht, ervaringsgericht, lichaamsgericht. Steeds vaker zien we een combinatie hiervan. Evidence based zegt iets over kwaliteit, maar niet alles. Dit betekent dus dat je als cliënt ook zelf afwegingen moet maken en moet kijken waar je waarde aan hecht en wat bij je past. Dat valt niet altijd mee, want er is ook kaf onder het koren. Goed onderzoek naar  ervaringen van anderen, verdieping in de werkzame principes, opleiding van de therapeut of psycholoog, gezond verstand en ook gevoel verdienen hierbij een rol.

Artikelen over Therapieën

Psychoanalyse

Psychoanalyse De psychoanalyse is eind 19e eeuw ontwikkeld door Sigmund Freud en wordt ook wel dieptepsychologie of psychodynamische psychologie genoemd. De kern is dat psychische klachten worden toegeschreven aan het onbewuste. Freud gaf veel aandacht aan het...

Transpersoonlijke psychotherapie

Transpersoonlijke psychotherapie Transpersoonlijke psychologie heeft meer aandacht voor het Transcendente. Transcendent betekent letterlijk ‘het gewone en het zintuiglijke overstijgend’. In transpersoonlijke psychotherapie is meer aandacht voor de mens als...

Affect Fobie Therapie(AFT)

Affect fobie therapie (AFT) Affect fobie therapie is een therapie waarbij mensen leren om hun gevoelens aan te gaan. Te herkennen, te ervaren en hen hun functie terug te geven. Iedereen heeft gevoelens en gevoelens hebben een belangrijke functie in ons leven. Ze tonen...

Schematherapie

Schematherapie Schematherapie is een therapievorm die wordt gebruikt bij mensen die vastzitten in langdurig bestaande gedragspatronen die hun functioneren belemmeren. Deze patronen kunnen leiden tot stemmingsklachten, (zelf)destructief gedrag, angststoornissen, moeite...

ACT

ACT ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren...

EMDR

EMDR EMDR staat voor Eye movement desensitization and reprocessing en is een behandelmethode die wordt toegepast bij de verwerking van pijnlijke ervaringen. Variërend van enkelvoudige trauma’s tot ernstiger vormen van PTSS. Het is eind jaren 80 ontwikkeld door...

Wat is brainspotting

Wat is brainspotting? Brainspotting is een neurobiologische methodiek die pijnlijke ervaringen en blokkades in brein en lichaam helpt oplossen. Het werkzame principe wat David Grand ontdekte tijdens een EMDR sessie met een cliënt, is dat de richting die je opkijkt,...

SAMEN

SAMEN S.A.M.E.N. is een online programma voor stellen die werken aan herstel na vreemdgaan. Het is ontwikkeld door Ferdinand Bijzet https://relatieherstelacademie.nl/ . Het programma bestaat uit 20 sessies verkrijgbaar in de vorm van wekelijkse videofilmpjes en/of...

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie is binnen de reguliere ggz een veelgebruikte methodiek, ontwikkeld door Aaron T. Beck. Het uitgangspunt is dat onze gevoelens bepaald worden door onze gedachten. Gebeurtenissen bepalen niet wat we voelen, maar onze...

Stoelen dialoog

Stoelen dialoog De meerstoelendialoog, tweestoelendialoog, lege stoel dialoog allemaal benamingen die staan voor diverse varianten van werken met stoelen. Deze manier van werken komt voort uit de Gestalttherapie, maar wordt inmiddels ook gebruikt binnen de emotion...

Gestalttherapie

Gestalttherapie Gestalttherapie is ontwikkeld door Frits Perls en door de jaren heen heeft het een ontwikkeling doorgemaakt waardoor er allerlei varianten zijn ontstaan die elk hun eigen accent hebben. Centraal staan ervaring en werken in heden. De benadering is niet...

Vat van zelfwaardering

Vat van zelfwaardering Het vat van zelfwaardering is een methodiek  die breed toepasbaar is bij allerlei problematieken zoals relatieproblemen, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek, burn-out klachten, rouw, opvoedingsproblemen, onzekerheden en allerlei...

EFT

Emotionally focused therapy (EFT) Emotionally focused therapy is ontwikkeld door Sue Johnson en één van de meest gebruikte vormen van relatietherapie. De grote verdienste van Johnson is dat zij een soort plattegrond van relaties heeft gemaakt waarbij...

Relatieproblemen

Wat zijn relatieproblemen? Wat je een relatieprobleem noemt, is heel persoonlijk! Wat de een als een probleem ervaart, is voor de ander heel normaal. Sommige stellen raken in paniek na een paar stevige ruzies, andere stellen maken regelmatig ruzie en ervaren dit als...

Ervaringen brainspotting

Ervaringen brainspotting Starten met brainspotting voelt voor veel mensen als spannend. Heb ik nog wel controle en wat gebeurt er met me? Over het algemeen kun je stellen dat het bijzonder kan voelen, maar niet heel erg naar is. Als je veel of ernstig trauma hebt, zal...

Waar kun je op brainspotten?

Het bijzondere aan brainspotting is dat je heel breed kunt inzetten. Op dat wat echt voelt als trauma maar ook op andere ervaringen die boven blijven komen of waarvan je inschat dat ze veel invloed hebben op hoe je nu met jezelf en je omgeving omgaat. Onze...