Vat van zelfwaardering

Het vat van zelfwaardering helpt niet?!

Het vat van zelfwaardering helpt niet?!

Het vat van zelfwaardering kan soms ervaren worden als onvoldoende helpend op specifieke gebieden. Dit komt vaak doordat we de patronen rondom ons probleemgedrag niet betrekken. We zijn ons er niet van bewust dat we het vat op sommige gebieden heel effectief toepassen, maar op moeilijke gebieden worden meegesleurd. We signaleren onze niet helpende gedachten, gevoelens en gedragingen daar niet en belonen het daardoor ook niet met ‘goed dat ik het zie’. Hierdoor blijven we op die gebieden vanuit onze lege deel reageren. Het helpt om in therapie bewuster te leren stilstaan bij alle onopgemerkte negatieve wissels.

lees verder
Het vat van zelfwaardering

Het vat van zelfwaardering

Het vat van zelfwaardering is een effectieve methodiek die aansluit bij wetenschappelijke inzichten uit de psychologie over gewoontevorming, hersenfuncties, de invloed van stress en de belangrijke rol van het onbewuste in ons doen en laten. Op een makkelijke en positieve manier krijgen mensen meer regie over hun gevoelens en gedrag waardoor gedragspatronen waar we soms al jaren last van hebben verrassend snel bijgestuurd worden. Het leidt tot meer tevredenheid met jezelf en je relaties.

lees verder