Home » Blog » Relaties » Liefde… de grootste drijfveer

Liefde… de grootste drijfveer

door | 20 dec, 2021 | Relaties

‘…en als ik iets moet zijn
wat ik nooit geweest ben
mag ik dan bij jou?’
(Claudia de Breij)

Hoe meer ik me verdiep in wat ‘grote relatietherapeuten’ zeggen over relaties, hoe duidelijker het me wordt dat het verschillende aanvliegroutes zijn van vergelijkbaar gedachtengoed. De kern binnen iedere relevante therapierichting draait om onze hechtingsbehoeften en de ervaringen die we hebben opgedaan binnen onze hechtingsgeschiedenis. Alles draait om het creëren van veiligheid in onszelf, voor onszelf en voor de ander. Harville Hendrix vormt daarop geen uitzondering. Hij heeft jaren geleden een prachtig en herkenbaar boek geschreven over onze drijfveren in de liefde én hoe we deze kunnen gebruiken om onze relaties prettiger vorm te geven. Dit is inmiddels ook in het Nederlands verschenen. https://www.bol.com/nl/nl/p/krijg-de-liefde-die-je-wilt/9200000108811148/

Ik wil hier kort uiteenzetten hoe hij aankijkt tegen relaties en je inspireren om eens stil te staan bij wat je hiervan in je eigen relatie herkent.
Terwijl we ons ergeren aan bepaald gedrag, verschil van mening op het gebied van geld, opvoeding, kinderen of huishouden of acceptabel gedrag, worden we voortgedreven door een ongeschreven agenda die al vroeg in ons leven is gevormd. We verlangen naar een gevoel van diepe verbondenheid, van geliefd worden, geaccepteerd worden, gekend zijn en de daarbij behorende gevoelens van echt leven. De details zijn bij iedereen anders, maar we willen bij onze partner dezelfde vertrouwde gevoelens ervaren die we vroeger (bij momenten) hebben ervaren, een verlangen waarmee we worden geboren. Onbewust wijzen we in een relatie onze partner aan als verantwoordelijke om daarvoor te zorgen.

‘Ik verwacht van jou dat jij de onvervulde emotionele behoeften vervult die ik uit mijn kindertijd heb meegenomen’

Hendrix vergelijkt onze onbewuste verlangens met de sterren. Overdag weet je ergens wel dat ze er zijn, als het donker is kun je er onder bepaalde omstandigheden aardig wat zien, maar het blijft een fractie van hoeveel er aanwezig zijn.
In relaties is de wederzijdse ervaring van verbroken verbondenheid doorgaans een herhaling van de jeugd van beide partners. We verwachten dat onze partner intuïtief aanvoelt wat onze onvervulde behoeften zijn en dat hij of zij ze vervult zonder er iets voor terug te vragen. Daarnaast hebben we deze specifieke partner uitgekozen om deze oude gevoelens opnieuw te ervaren, in de hoop het verdriet en de pijn uit het verleden te kunnen helen door een verbeterde ervaring. Dit heeft te maken met herkenning van iets van onze ouders in onze partner.

Overzicht van het gedachtengoed van Hendrix

Relatie is een gemeenschappelijke rode draad door het hele bestaan. Alles is met alles verbonden, niets is op zichzelf staand. We kunnen ons besef van verbinding verliezen, maar dat ‘ik red me wel’ is slechts een illusie. Ondergronds blijft het verlangen naar verbinding aanwezig.
Als onze vroege relaties zo’n grote rol gespeeld hebben in het ontstaan van ons gevoel van afgescheiden zijn, dan zijn onze meest intieme relaties de beste manier om onze ervaring van verbinding te herstellen. Negativiteit vult in stroef lopende relaties ‘de tussenruimte’ met oordeel, kritiek en beschaming.

‘Jij geeft me altijd het gevoel dat…..’
‘Als jij nou eens gewoon….. dan zouden we….’

Dit veroorzaakt angst en leidt tot verkilling, woede en breuken. Herstel van veiligheid is noodzakelijk om weer verbondenheid te ervaren.
Om opnieuw vorm te geven aan onze relatie is het helpend als we ons bewust worden van oude verwondingen en hun invloed op ons gedrag. Hierin dragen we zelf verantwoording en we kunnen elkaar helpen door veiligheid en vertrouwen op te bouwen. Dit bouwen aan vertrouwen leer je binnen deze methodiek door oefeningen en opdrachten.

Dit begint met samen de keuze maken het echt aan te gaan in onszelf en met elkaar. Je creëert hiervoor samen een omgeving door vluchtroutes af te sluiten (sporten, facebook, netflix, drukte…), commitment te vernieuwen en elkaar doelbewust te ondersteunen. Hendrix draagt concrete vaardigheden en oefeningen aan om meer open en effectiever met elkaar om te gaan. Soms met opdrachten die in eerste instantie erg onnatuurlijk aanvoelen. Naarmate we onze weerstand tegen deze nieuwe manier van met elkaar omgaan overwinnen, ontdekken we meer van de angsten, zwakheden en verlangens van onze partner. Dat binnen laten komen, geeft altijd verzachting.
Daarna ga je verder met het doelbewust ondersteunen van elkaar, het vullen van ‘de tussenruimte’ met liefdevol gedrag, plezier en verrassingen. Wederom met soms geforceerd aanvoelend ander gedrag. Bevestiging en negativiteit kunnen namelijk niet tegelijkertijd gebruik maken van de neurale paden in ons brein.
Vervolgens ga je je richten op de bewustwording van oude pijnlijke ervaringen. De ontdekking dat er vaak niet voor ons gezorgd werd zoals we nodig hadden en dat we als automatische overleving essentiële delen van onszelf onderdrukt hebben. We mochten bijvoorbeeld niet enthousiast zijn, niet te stil of niet te gevoelig zijn. Dit onderzoeken vraagt eerlijkheid en reflectie die we met elkaar moeten leren delen. Onze partner kan geen gedachten lezen. Begrip en vertrouwen groeien als je je gezien en begrepen voelt. We leren elkaar zien als ‘gewonde zielen’ met duistere kanten die zoeken naar herstel.
De moeilijkste stap is de keuze om tegen al onze instincten in te handelen volgens de informatie die we over elkaar verkregen hebben. We maken de keuze om ons niet meer alleen op onze eigen behoeften te richten, maar ons te focussen op de behoeften van onze partner. Dit vraagt ons om angst voor verandering te overwinnen.

Wat je hierdoor gaat ontdekken, is dat je daarmee niet alleen je partner helpt en veiligheid biedt, maar ook delen terugwint van je eigen verloren zelf. De delen die je vroeger onbewust hebt afgesneden om je zo veilig en geliefd mogelijk te blijven voelen. Juist op deze delen doet je partner een beroep. Wat weer te maken heeft met onze onbewuste partnerkeuze. We gaan meer voelen en komen vollediger tot leven. Dit is ook pijnlijk: oude angsten en behoeften vragen erom geaccepteerd en verwerkt te worden. Je helpt elkaar jezelf te hervinden en leert de waarde van het anders zijn van je partner in plaats van het te ervaren als aanval.

Als partners elkaar zonder vervorming leren zien, elkaar net zozeer leren waarderen als zichzelf, leren geven zonder iets terug te verwachten en zich gaan toeleggen op het welzijn van de ander, gaat de liefde stromen en kost dat steeds minder inspanning. De partner verandert van vijand of surrogaatouder in een gelijkwaardige liefdespartner waarmee we ons verbonden kunnen voelen.
Hendrix adviseert om jezelf tijdens het hele proces voor te stellen als zittend in een kano, varend in omstuimig water. Er zijn stukken dat je gewoon rustig moet blijven zitten en door moet peddelen. Doorpeddelen staat hier voor het ondanks alle tegenstrijdige gevoelens, oefeningen blijven uitvoeren totdat je in rustiger vaarwater komt en van de omgeving kunt gaan genieten.

De invloed van ons onbewuste brein

Grofweg kun je het brein verdelen in een oud en nieuw brein. Het oude brein draagt zorg voor alle onbewuste functies en de opslag en herinneringen in het lange termijn geheugen. Hier ontstaan emoties als er iets getriggerd wordt. Het oude brein bepaalt het grootste deel van je automatische reacties.
Onder het nieuwe brein verstaan we onder andere de prefrontale cortex, dat bewust en alert is, in contact staat met de omgeving. Dit deel neemt beslissingen, denkt, observeert, anticipeert, reageert, ordent en creëert. Het is altijd op zoek naar oorzaak en gevolg. Het nieuwe brein kan helpen het oude brein te begrijpen en soms te reguleren.
Het oude brein is altijd alert op ‘is het veilig of onveilig?’ Deze informatie wordt uit symbolen, beelden en gedachten gehaald. De waarneming is globaal en vaag waardoor er makkelijk iets wordt getriggerd als ‘het lijkt op..’. Er lijken maar zes categorieën te worden waargenomen: Is dit iemand om te koesteren, door gekoesterd te worden, om seks mee te hebben, om van weg te vluchten, aan wie ik me moet onderwerpen of die ik moet aanvallen? Er is geen ruimte voor subtiliteiten en nuances in het oude brein.

Hans heeft een goede deal gesloten en is op weg naar huis. Hij verheugt zich erop om dit met zijn vrouw te delen. Als hij thuis uitstapt, ziet hij haar appje dat er iets onverwachts is op haar werk en ze later is. Hij had er zo op gerekend het samen even te vieren…. Hij loopt naar de kast en pakt een reep chocolade wat hij doorgaans niet doet. Maar het biedt wat troost, hij gaat nog even zijn mail checken. Als zijn vrouw een uur later thuiskomt, voelt hij zich kil en afstandelijk. De volgende dag blijft hij gesloten en kortaf. Als hij weer is bijgetrokken, voelt hij zich verward over zijn reactie. Ze had toch een goede reden? Waar gaat dit over?!

Onbewust riep haar afwezigheid oude gevoelens op. Toen hij als 9 jarige naar de bso ging als zijn ouders werkten. Het was er best gezellig, maar soms was hij ook jaloers op vrienden die na school direct naar huis mochten. Als tiener ging hij alleen naar huis, maar was het huis leeg tot zijn ouders om zes uur thuiskwamen. Als ze thuiskwamen, waren ze regelmatig nog te gestrest om aandacht te hebben voor zijn verhalen.
Jaren later bepaalt deze ervaring zijn reactie als zijn vrouw een keer wat later thuiskomt… Het oude brein ervoer hetzelfde gevoel van verlatenheid als het kind van toen.

Nieuwe paden creëren

We zouden veel minder aanvaringen hebben als we ons bewust zouden kunnen worden van deze onbewust binnendringende gevoelens vanuit het verleden en deze zouden kunnen reguleren. Dan zouden we in ons ‘nieuwe brein’ blijven, bij de feiten kunnen blijven, openstaan en effectiever communiceren. We zouden minder stress ervaren en minder pijn aan elkaar oplopen. Maar hoe dan?!
Hendrix heeft oefeningen ontworpen die hierbij helpen. Die als eerste helpen om meer zicht op en begrip te krijgen voor onze onbewuste verlangens en reacties. Daarna om samen meer veiligheid tot stand te brengen, om te leren over gevoelige kwesties te praten zonder dat dit frustreert, escaleert of machteloos maakt. Oefeningen die helpen om frustraties om te zetten in verzoeken en handelingen. Je leert een soort veiligheidszone tussen jullie te ontwikkelen, de ‘tussenruimte’ die schoon blijft en waar je meer zuiverheid en respect van elkaar kunt ervaren. Je moet overstappen van alleen maar zelfzorg naar het zorgen voor deze ‘tussenruimte’.
De oefeningen zijn zo veranderend omdat ons brein voortdurend verandert onder invloed van nieuwe ervaringen. Ons brein is plastisch: bepaalde ervaringen hebben bepaalde routes in ons hoofd vastgelegd. Latere enigszins vergelijkbare ervaringen geven daardoor dezelfde reacties. Op deze manier lopen we relatietrauma’s op die steeds weer getriggerd kunnen worden. Maar nieuwe ervaringen kunnen deze routes veranderen, hoe vaker er positieve ervaringen zijn, hoe steviger er nieuwe neurale paden worden aangelegd. Het oude pad ‘groeit dicht’ en wordt steeds minder automatisch bewandeld.

Het boek van Hendrix geeft door de theorie en de oefeningen per hoofdstuk concrete handvatten om samen een proces te doorlopen richting meer verbinding en veiligheid. Therapeutische begeleiding is hierin ondersteunend op de momenten dat je samen vastloopt in de bekende patronen.

Over Jeanet van Ramshorst

Ik ben Jeanet van Ramshorst Gestalttherapeut, EFT therapeut en opgeleid in Brainspotting en het Vat van Zelfwaardering. Ik blog vooral over omgaan met jezelf en je relaties.

Gerelateerde artikelen

Hoe kan ik je ooit weer vertrouwen?!

Hoe kan ik je ooit weer vertrouwen?!

Blijvend wantrouwen is een groot probleem bij herstel na vreemdgaan. Vanuit het vat van zelfwaardering wordt het principe van de sluitsteen aangedragen. Dit is een concreet handvat om samen te werken aan aan het verminderen van wantrouwen en de groei van vertrouwen.

lees verder
Luister gewoon eens naar me!!

Luister gewoon eens naar me!!

Luister gewoon eens naar me! In gesprekken tussen geliefden of gezinsleden is dit een veelgehoorde kreet. We krijgen adviezen, commentaar of tegenwerk terwijl we alleen op zoek waren naar medeleven. Tegelijkertijd zijn we ook bijna allemaal geneigd zelf hetzelfde te doen als onze partner of een gezinslid iets vertelt. We willen helpen en iets toevoegen of ons verdedigen terwijl iemand alleen maar medeleven zocht. Hoe kun je beter afstemmen en daarmee uit de hand lopende gesprekken voorkomen?

lees verder
Een beetje van jou en een beetje van mij….

Een beetje van jou en een beetje van mij….

In een relatie zoek je vaak een partner die de eigenschappen heeft, die je zelf te ontwikkelen hebt. In de ideale situatie help je elkaar die minder ontwikkelde kanten te laten groeien. Het gebeurt helaas ook vaak dat je allebei doorschiet in je sterke kanten en daardoor kom je sneller tegenover elkaar te staan. Wat hierin erg helpt, is als je leert om verschillen te verdragen en te waarderen. Als je leert om over verschillen te praten op een persoonlijke manier. Persoonlijk betekent onder andere dat je echt stilstaat bij wat de ander zegt en wat dat bij je oproept. Daarmee doe je elkaar recht in plaats van om de beurt je eigen mening over de schutting te gooien.

lees verder

94 Reacties

 1. Lisa van den Heuvel

  Wat fijn om jouw verhaal te lezen Jeanet! Het is informatief en geeft mij weer nieuwe ideeën. Ik ga in ieder geval het boek bestellen!

  Reageer
 2. jeanet vanRamshorst

  Hoi Lisa, Als je het leuk vindt, heb ik ook een uitgebreide samenvatting per hoofdstuk met verwerkingsvragen. Laat maar weten als je belangstelling hebt!

  Reageer
  • Esther

   hoi Lisa, wat fijn helder leesbaar. Laatst een theater show gezien hierover, jouw schrijven pakt me meer 😉.
   Bedankt, ik ga het boek bestellen en hoop dat het net zo fijn leesbaar is.
   Als ik zo vrij mag zijn, mocht je het nog willen delen, heb ik wel interesse in de samenvatting/ verwerkings vragen.

   Reageer
   • Esther

    sorry, ik bedoel Jeanet 🙈, die het artikel heeft geschreven.

    Reageer
    • Jeanet van Ramshorst

     Hoi Esther,
     Ja natuurlijk wil ik die sturen. Ze komen eraan! Groeten, Jeanet

     Reageer
 3. Len2022jan@hotmail.com

  Hoi Jeannette ik ga het boek ook bestellen en ben geïnteresseerd in de samenvatting

  Reageer
  • Jeanet van Ramshorst

   Hoi Len, ik stuur je samenvatting via de mail:-) Groeten, Jeanet

   Reageer
 4. Paul

  DM ONS ALS JE PROBLEMEN HEEFT MET MOEILIJKHEDEN IN HET LEVEN EN JE EEN OPLOSSING WILT, CONTACTEER DR ALI HIJ IS EEN KRACHTIGE SPELL CASTER WHATSAPP +234)8141252381
  Dm hem voor hulp👆👆dralispellhelp01@gmail.com

  Reageer
 5. Nela

  Heel erg bedankt DR SUNNY dat je mijn ex-vriendje bij mij terug hebt laten komen. Mijn naam is Nela Enzo en ik schrijf deze prachtige getuigenis over deze man. Hij heeft al mijn wensen laten uitkomen. Mijn vriend en ik hebben meer dan 3 jaar een relatie gehad en hoewel we zoveel ruzies hadden gehad, hebben we nooit aan een breuk gedacht. Op een dag belde hij me aan de telefoon en vertelde me dat hij de relatie beu is en nergens kan zien waar we naartoe gaan. Maanden zijn verstreken en mijn vriend nam geen contact meer met mij op en ik hoorde niets meer van hem en zijn mobiele telefoon was losgekoppeld. Ik wist dat ik hulp moest zoeken vanwege de zoveel liefde die ik voor hem heb. Ik heb contact opgenomen met deze geweldige spreukenmaker omdat ik nog nooit eerder contact met iemand heb opgenomen en ik vertel je dat na een week contact mijn ex-vriend me belde en vroeg om me te zien. Na 48 uur deed hij het werk voor mij om me te verzoenen met mijn man, hij droeg een ring aan mijn vinger. Ik ben erg blij omdat ik binnenkort een getrouwd meisje zal zijn met de hulp van deze geweldige spreukenmaker. Ik heb beloofd je werk aan iedereen te manifesteren en neem alsjeblieft contact op met deze man om je te helpen via drsunnydsolution1@gmail.com of je kunt hem ook WhatsAppen: +2348082943805.

  Reageer
 6. Amburo Malik

  Mijn man en ik zullen Dr. Ilekhojie voor altijd dankbaar blijven voor zijn goddelijke tussenkomst in ons leven. Mijn vrouw en ik zijn uit Somalië gevlucht. We kwamen in Canada aan en het leven was niet gemakkelijk en we hadden meer geld nodig om onze rekeningen te betalen. Mijn vrouw deed online wat onderzoek om hulp te krijgen bij het winnen van een loterij en ze kreeg geloofwaardige aanbevelingen van haar baas om contact op te nemen met dr. Ilekhojie, die met zijn geluksritueel winnende lotnummers uitdeelt. We namen contact op met Dr. Ilekhojie, die ons op de hoogte bracht van het proces dat we onmiddellijk zouden uitvoeren. Nadat het geluksritueel was voltooid, kochten we een lot in de Hospital Research Foundation Home-loterij en speelden het precies zoals Dr. Ilekhojie had opgedragen met de cijfers die hij onthulde. Met 2 dagen wonnen we een appartement met 3 slaapkamers en een contant bedrag van $ 700.000. Onze levens veranderden binnen een week en zoals dr. Ilekhojie opdroeg, werd 30% van het bedrag naar een verpleeghuis voor ouderen gestuurd om de zorg voor de verlatenen te helpen betalen. Je kunt contact met hem opnemen en kijken wat er gebeurt. Bel/sms +2348147400259

  Reageer
 7. Aletta Danneels

  Ik zat nog op de universiteit toen ik mijn verloofde ontmoette. We hebben een hele tijd een relatie gehad en samengewoond en onze relatie werd goedgekeurd door onze ouders. We konden het goed met elkaar vinden en alles was perfect. Hij reisde af voor een training en sindsdien is het nooit meer goed met ons gegaan. Hij had daar een ontmoeting met een dame en hij heeft de neiging veel te hebben toegewijd aan wat ze deelden en mij buiten beeld te hebben gelaten. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het probleem op te lossen, maar niets werkte totdat ik over Dr. Isikolo hoorde. Ik nam contact met hem op en legde uit wat ik doormaakte en hij beloofde te helpen, wat hij deed zoals beloofd. Ik volgde de instructies op die hij me gaf en hij loste het probleem op dat ik had met mijn verloofde, en nu is hij terug bij mij en gaan we over een maand trouwen. Allemaal dankzij Dr. Isikolo. Neem nu contact met hem op als je hulp nodig hebt. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 8. Brechtje Christiaens

  Ik wist nooit dat ik mijn verloofde terug kon krijgen totdat ik contact opnam met dokter Isikolo die mij hielp. Ik had een vreselijk misverstand met mijn man en we gingen verschillende kanten op. Ik was emotioneel neerslachtig en wist niet wat ik moest doen om de situatie te helpen. Zo leerde ik Dr. Isikolo kennen. Ik nam contact met hem op en liet hem helpen met mijn problemen. Hij vertelde me alles wat ik moest weten en begrijpen en ik voldeed aan de procedures en hij loste uiteindelijk het probleem voor mij op en nu zijn ik en mijn verloofde weer bij elkaar en weet ik dat we binnenkort gaan trouwen. Het zou niet mogelijk zijn geweest als dokter Isikolo me niet had geholpen zoals beloofd. Het resultaat van zijn werk manifesteert zich zeker na 48 uur en is 100% gegarandeerd. Het is voor mij zichtbaar om het effect te zien van het resultaat van alles wat hij voor mij deed en de liefde en genegenheid tussen mij en mijn verloofde is werkelijk weer volledig hersteld en het verheugt mijn hart dat ik hem aan niemand heb verloren. Hij kan u net zo goed helpen als u nu contact met hem opneemt. Sms hem op WhatsApp of Viber hem op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 9. Lina Jules

  Ik probeer al 2 jaar zwanger te worden en had hulp nodig! Ik ben naar de dokters geweest, maar nog steeds niets. De artsen legden uit dat ik en mijn man vruchtbaar zijn en dat ik niet weet waar ik anders terecht kan. Tijdens een van mijn bezoeken aan het ziekenhuis ontmoette ik iemand met wie we van hart tot hart spraken en zij legde uit hoe ze 15 jaar had gewacht totdat ze dokter Ilekhojie ontmoette, die haar kruiden gaf waardoor ze slechts een maand later zwanger werd. Ze zei zoveel goede dingen over dokter Ilekhojie en ik moest het zelf zien. Het is 4 maanden geleden dat ik de kruiden kreeg en we zijn al zwanger. Dankzij dokter Ilekhojie ben ik zo opgewonden dat ik binnenkort moeder zal worden. Ik laat zijn contacthulp achter voor iedereen die problemen heeft met zwanger worden. Vertrouw me en vraag hem om hulp. E-mail gethelp05@gmail.com of bel/WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 10. Pieter D'Hondt

  De huwelijkscrisis waar ik doorheen ging kwam ten einde toen Dr. Isikolo erbij betrokken raakte. Net als alle andere koppels hadden we onze meningsverschillen en ik zorg ervoor dat ik mijn best deed om haar goed te leiden, voor haar en mijn kinderen te zorgen en hen ook te beschermen. We hebben allebei offers gebracht om ervoor te zorgen dat we de vakbond overleefden, totdat ze zich begon te gedragen en opzettelijk zoveel ruzie met mij had. Het huis werd onaangenaam voor alle anderen, inclusief mijn kinderen. Ze werd gemanipuleerd door een vriendin die gescheiden was en ook mijn huwelijk wilde ruïneren. Ik moest contact opnemen met Dr. Isikolo en hij reageerde en deed zijn best om de problemen te beëindigen. Hij herstelde de liefde en verbinding tussen ons en ik kan nu zien dat de illusie die mijn vrouw had, is weggenomen en dat ze nu een betere vrouw is. Het resultaat van wat Dr. Isikolo voor mij deed, dat zich na twee dagen manifesteerde, was wat mij verbaasde. Ik en mijn huishouden blijven dankbaar. Ik doe een beroep op iedereen die hulp nodig heeft bij het oplossen van hun relaties en huwelijksproblemen om contact op te nemen met Dr. Isikolo, omdat de oplossing zeker is. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem op WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 11. Beatriz De witt

  Ik wil gewoon nog een keer van de gelegenheid gebruik maken om te getuigen wat deze geweldige spellcaster Voodoo Lord opnieuw voor mij heeft gedaan. Bij mijn eerste ontmoeting met hem hielp hij me de vrede, liefde en geluk in mijn huwelijk te herstellen door me zwanger te maken en er ook voor te zorgen dat mijn man ophield met vreemdgaan en zich verantwoordelijk begon te gedragen. En nu heeft hij er zojuist voor gezorgd dat mijn man zijn langverwachte promotie kreeg op zijn werkplek, met andere voordelen eraan verbonden. Nu is er een nieuw niveau van geluk in mijn familie dankzij deze geweldige, krachtige en effectieve spellcaster. Neem nu contact met hem op en vraag hem om hulp met zijn contactgegevens voodooconnect60@gmail.com je kunt ook whatsapp gebruiken + 234 8097014925… Hij is in staat wonderen te doen, hij heeft voor de tweede keer weer wonderen voor mij gedaan.

  Reageer
 12. Oscar Boschman

  Mijn vrouw en ik hadden een misverstand dat tot een enorme ruzie leidde en zij verliet het huis en keerde terug naar het huis van haar vader. Ik liet mijn emoties de overhand krijgen en bleef permanent bij haar weg. Het werd nog erger toen ze een andere man begon te zien en ik heb er nooit van geweten. Ik probeerde het probleem op te lossen en haar naar huis te laten terugkeren, maar ze kwam nooit meer terug. Later kwam ik erachter wat er allemaal aan de hand was en besloot ik hulp te zoeken om mijn huwelijk met haar op te lossen, waardoor ik contact opnam met dr. Isikolo. Zoals verwacht werkte hij voor mij en het probleem was opgelost en ik ben herenigd met mijn vrouw. Ze keerde net na 48 uur terug naar huis, zoals beloofd door dokter Isikolo. Ik ben hem voor altijd dank verschuldigd voor het oplossen van het probleem dat ik in mijn huwelijk had. Neem contact met hem op voor snelle en dringende hulp, bekijk zijn website https://isikolo-temple.com of WhatsApp hem op: +2348133261196

  Reageer
 13. Finn

  Ik bedank de oprechte en krachtige tovenaar Voodo Lord voor het terugbrengen van mijn geliefde. Hij vertelde me alleen dat ik de items moest leveren die hij nodig heeft om de spreuk zeer effectief te laten zijn en ik leverde de items, hij stelde enkele vragen en ik antwoordde. Nadat hij de items had ontvangen, vertelde hij me dat ik binnen achtenveertig uur (48 uur) het resultaat zou zien van de spreuk die hij uitsprak, en dat was precies wat er gebeurde, alles wat hij zei kwam precies zo uit als hij zei dat het zou gebeuren. zijn. Voodoo Lord is een echte man van zijn woorden. Neem contact met hem op om uw problemen voor eens en voor altijd op te lossen.
  E-mail: voodooconnect60@gmail.com WhatsApp: +234 8097014925

  Reageer
 14. Masha Kirk

  Mijn medische toestand was hartverscheurend omdat het menstruatiekrampen, een opgeblazen gevoel vóór de menstruatie en een lagere buikdruk veroorzaakte, wat resulteerde in zware menstruaties. Ik werd door mijn arts onderworpen aan verschillende medicijnen voor behandeling. Ondanks mijn bezoek aan verschillende artsen werd mijn gezondheid niet beter, want het enige wat ze konden zeggen en voorstellen was een operatie. Op het punt om het op te geven, ging ik naar internet om op zijn minst naar een behandeling te zoeken. Maar ik heb in plaats daarvan een geneesmiddel gevonden. Op internet las ik een getuigenis van een dame die fibroid had. Ze deelde het contact met Dr. Ilekhojie, die haar van kruiden en reinigingsproducten voorzag. Om een lang verhaal kort te maken, ik gebruik deze kruiden nu al 3 weken en gelukkig leek alles in orde nadat ik het had ingenomen. Ik wou dat ik kon zeggen dat dit het einde is, want sindsdien heb ik geen symptomen meer gehad.
  Stel uzelf niet bloot aan nog meer gevaar, gebruik een kruidengeneesmiddel specifiek van Dr. Ilekhojie. Neem bij interesse contact met hem op via e-mail gethelp05@gmail.com en Whatsapp +2348147400259

  Reageer
 15. Esmee

  Mijn man scheidde van mij toen ik zes maanden zwanger was van ons tweede kind. We hebben voortdurend ruzie gemaakt sinds de dag dat ons eerste kind werd verwekt. Er was geen liefde of vertrouwen meer van hem, dus scheidde hij van mij. En al deze pogingen, ik heb op verschillende manieren geprobeerd om hem terug te brengen, ik heb ook een aantal verschillende spellcasters geprobeerd, maar geen van hen kon mijn man bij mij terugbrengen. Het was alleen de voodoo-heer die mij een dringende spreuk van de 48-uursspreuk garandeerde en mij verzekerde dat mijn man weer bij mij zou zijn. Ik schrijf u om u te bedanken voor het nakomen van uw beloften en voor het gebruiken van uw begaafde en grote krachten om mijn man thuis te brengen. Ik vond het geweldig om te weten dat jij gespecialiseerd bent in het herenigen van geliefden en het genezen van verschillende kwalen. Mijn man kwam terug en beloofde dat hij me nooit meer zou verlaten. Als je twijfelt aan zijn bekwaamheid, geloof me dan. Je moet een kans wagen. Het loont op manieren die je je maar kunt voorstellen. neem alstublieft contact op met voodoo lord, hij is het enige antwoord om uw verbroken relatie of huwelijk te herstellen, e-mail: voodooconnect60@gmail.com / WhatsApp: +2348097014925

  Reageer
 16. ANONIEM

  Ik heb de afgelopen vier jaar last gehad van de ziekte (HERPES VIRUS) en had voortdurend pijn, vooral in mijn geslachtsdelen. Gedurende het eerste jaar had ik vertrouwen in God dat ik op een dag genezen zou worden. Deze ziekte begon door mijn hele lichaam te circuleren en ik werd behandeld door mijn arts. Een paar weken geleden kwam ik op internet zoeken of ik informatie kon krijgen over de preventie van deze ziekte. Tijdens mijn zoektocht zag ik een getuigenis van iemand die is genezen van (HERPES VIRUS) door een man genaamd Voodoo Lord en zij gaf het e-mailadres en WhatsApp-nummer van deze man en adviseerde mensen met een ernstige ziekte contact met hem op te nemen dat hij haar meer dan vijf jaar geleden heeft geholpen haar kanker te genezen en de kanker is nooit meer teruggekomen en ze is volledig genezen. Dus schreef ik naar de voodoo-heer en vertelde hem over mijn (HERPES-VIRUS). Hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat ik genezen zou worden. Ik heb het nooit geloofd, maar moest een proef ondergaan omdat ik veel waarde hecht aan mijn leven, gezondheid en comfort. Na alle procedures en remedies die deze man mij had gegeven, begon ik een paar weken later veranderingen in mijn hele lichaam te ervaren en voodoo Lord verzekerde me dat ik genezen was. Na enige tijd ging ik naar mijn dokter in het ziekenhuis om te bevestigen of ik eindelijk genezen was en medisch werd bevestigd dat ik genezen was en mijn dokter was zeer verrast. Dus ik kan iedereen die met welke ziekte dan ook worstelt, stoutmoedig adviseren om contact op te nemen met Voodoo Lord. E-mail:::: voodooconnect60@gmail.com, WhatsApp: +2348097014925

  Reageer
 17. MAXWELL NATI

  Hoi mensen. Mijn naam is Dr. Midnight en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in eerdere relaties en ik wachtte echt om mijn man te ontmoeten en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze verbintenis veranderde hij en begon zich vreemd te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Midnight. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die me liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een reüniespreuk uit die ons herenigde en thuiskwam bij mij en mijn zoon. Echt niemand loog daar over Dr. Midnight en zijn goede daden. Mijn man keerde 48 uur na het voltooien van de klus, zoals beloofd, naar huis terug. Neem nu contact met hem op en wees er zeker van dat hij u zal helpen. Nu moet je hem een e-mail sturen via: dr.midnight5@gmail.com of een bericht sturen via WhatsApp op +2347037137208

  Reageer
 18. MAXWELL NATI

  Hoi mensen. Mijn naam is Dr. Midnight en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in eerdere relaties en ik wachtte echt om mijn man te ontmoeten en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze verbintenis veranderde hij en begon zich vreemd te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Midnight. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die me liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een reüniespreuk uit die ons herenigde en thuiskwam bij mij en mijn zoon. Echt niemand loog daar over Dr. Midnight en zijn goede daden. Mijn man keerde 48 uur na het voltooien van de klus, zoals beloofd, naar huis terug. Neem nu contact met hem op en wees er zeker van dat hij u zal helpen. Nu moet je hem een e-mail sturen via: dr.midnight5@gmail.com of een bericht sturen via WhatsApp op +2347037137208

  Reageer
  • Rhoda Jokubas

   Ik wil Dr. Ige Ajayi bedanken voor het oplossen van mijn huwelijksproblemen. Hij bracht mijn man terug nadat hij vier maanden van huis was gegaan om bij een andere vrouw te logeren. Ik was erg hulpeloos omdat ik zoveel van mijn man hield. Ik was op internet aan het zoeken toen ik getuigenissen zag van hoe hij velen hielp hun probleem op te lossen. Ik nam contact met hem op en dat was het einde van mijn probleem. Neem contact met hem op via e-mail: drigeajayi@gmail.com/Whatsapp: +2348130035939.

   Reageer
 19. Aletta Coevorden

  Nadat ik en mijn man waren getrouwd, zijn we naar een andere stad verhuisd en hebben we allebei een baan gekregen en zijn we gaan werken en gelukkig samenleven. We hebben nooit problemen gehad totdat een collega van hem er alles aan deed om de aandacht van mijn man te trekken. Ik wist de hele tijd nooit wat er aan de hand was, totdat hij begon uit te slapen en excuses te verzinnen. De dingen liepen uit de hand en uiteindelijk stopte hij met het voorzien in mijn behoeften. Ik wist op dat moment dat ik hulp nodig had, dus nam ik contact op met dokter Isikolo en legde hem alles uit. Hij vertelde me alles wat er gaande was en beloofde de problemen voor mij op te lossen, wat hij ook deed. Hij sprak een liefdesreüniespreuk voor mij uit die mij en mijn man herenigde en hij begon de man te worden van wie ik altijd van hem hield, net na 48 uur dat dokter Isikolo voor mij werkte. We zijn nu allebei gelukkig en zonder dokter Isikolo zou dit niet mogelijk zijn geweest. Neem contact met hem op als je hulp nodig hebt. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem op WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 20. Isabelle Michiels

  Ik wist nooit dat ik mijn verloofde terug kon krijgen totdat ik contact opnam met dokter Isikolo die mij hielp. Ik had een vreselijk misverstand met mijn man en we gingen verschillende kanten op. Ik was emotioneel neerslachtig en wist niet wat ik moest doen om de situatie te helpen. Zo leerde ik Dr. Isikolo kennen. Ik nam contact met hem op en liet hem helpen met mijn problemen. Hij vertelde me alles wat ik moest weten en begrijpen en ik voldeed aan de procedures en uiteindelijk loste hij het probleem voor mij op en nu zijn ik en mijn verloofde weer bij elkaar en weet ik dat we binnenkort gaan trouwen. Het zou niet mogelijk zijn geweest als dokter Isikolo me niet had geholpen zoals beloofd. Het resultaat van zijn werk manifesteert zich zeker na 48 uur en is 100% gegarandeerd. Het is voor mij zichtbaar om het effect te zien van het resultaat van alles wat hij voor mij deed en de liefde en genegenheid tussen mij en mijn verloofde is werkelijk weer volledig hersteld en het verheugt mijn hart dat ik hem aan niemand heb verloren. Hij kan u net zo goed helpen als u nu contact met hem opneemt. Sms hem via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 21. Amburo Malik

  Mijn vrouw en ik zullen Dr. Ilekhojie voor altijd dankbaar blijven voor zijn goddelijke tussenkomst in ons leven. Mijn vrouw en ik zijn een paar jaar geleden uit Somalië gevlucht. We kwamen in het buitenland en het leven was niet gemakkelijk en we hadden meer geld nodig om onze rekeningen te betalen. Mijn vrouw deed online wat onderzoek om hulp te krijgen bij het winnen van een loterij en ze kreeg geloofwaardige aanbevelingen van haar baas om contact op te nemen met dr. Ilekhojie, die met zijn geluksritueel winnende lotnummers uitdeelt. We namen contact op met Dr. Ilekhojie, die ons op de hoogte bracht van het proces dat we onmiddellijk zouden uitvoeren. Nadat het geluksritueel was voltooid, kochten we een lot in de Hospital Research Foundation Home-loterij en speelden het precies zoals Dr. Ilekhojie had opgedragen met de cijfers die hij onthulde. Met 2 dagen wonnen we een appartement met 3 slaapkamers en een contant bedrag van 700.000. Onze levens veranderden binnen een week en zoals dr. Ilekhojie opdroeg, werd 30% van het bedrag naar een verpleeghuis voor ouderen gestuurd om de zorg voor de verlatenen te helpen betalen. Je kunt contact met hem opnemen en kijken wat er gebeurt. Bel/sms +2348147400259 of e-mail: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 22. Bertina Muller

  Probeert u zwanger te worden, hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Het gebeurt allemaal als een wonder met de hulp van dokter Ilekhojie, aan wie mijn vriend me voorstelde toen ik pijn had, last had van verschillende miskramen en problemen probeerde zwanger te worden. Hij onderzocht me door me een paar vragen te stellen over hoe ik kon weten wat de oorzaak van mijn zwangerschap was. onvruchtbaarheid en vertelde me toen wat ik moest doen, waarvan ik zijn zwangerschapskruiden kocht die hij via de bezorgservice naar mij stuurde. Tot mijn grootste verrassing werd ik zwanger in minder dan 40 dagen nadat ik de kruidenkruiden had gebruikt, zoals hij hem had opgedragen. Dr. Ilekhiojie heeft mij eindelijk moeder gemaakt na zoveel jaren proberen met verspilde inspanningen. Voor elke vrouw die het ook moeilijk vindt om zwanger te worden, probeer zijn kruiden te krijgen, hoe moeilijk ook. Neem contact op met zijn e-mailadres: e-mail gethelp05@gmail.com of WhatsApp/Telegram +2348147400259

  Reageer
 23. Nora Bouman

  Hoi piepers. Mijn naam is Dijana Budimir en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in mijn vorige relaties en ik heb inderdaad gewacht tot ik mijn man ontmoette en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze vakbond veranderde hij en begon zich raar te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen, maar alles was vruchteloos. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Isikolo. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn uiterste best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die mij liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een liefdesreüniespreuk uit die ons weer bij elkaar bracht en hij kwam terug naar huis, naar mij en mijn zoon. Niemand heeft gelogen over Dr. Isikolo en zijn goede werken. Mijn man kwam 48 uur nadat hij het werk had gedaan, zoals beloofd, thuis. Neem nu contact met hem op en u kunt er zeker van zijn dat hij u zal helpen. Je moet hem nu een e-mail sturen via: isikolosolutionhome@gmail.com of hem een sms sturen via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 24. Alice Matteo

  Ik kan niet geloven dat deze man zo echt is. Ik kan niet nalaten te getuigen over de goede dingen die je voor mij hebt gedaan. Ik heb iemand met 100% vertrouwen aan je voorgesteld en ze belde me net dat haar man belde om de scheiding te annuleren en op weg naar huis was. Ik geloof dat je met vertrouwen en transparantie elk probleem kunt oplossen. Bedankt dokter Ilekhojie voor uw hulp en vaderlijk advies. Mijn huwelijk, dat bijna eindigde, is dankzij jouw hulp weer tot leven gewekt. Bent u het slachtoffer van tegenslagen in uw huwelijk of relatie, neem dan contact op met Dr. Ilekhojie voor hulp. Bel/sms +2348147400259 of e-mail: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 25. Clara Holgersson

  Mijn man met wie ik 23 jaar lang mijn leven heb opgebouwd, liet mij en de kinderen zonder een woord achter. Alles stortte op mij neer en ik nam contact op met onze dierbaren en niemand kon helpen. Er kwam een tijd dat hij de scheiding aanvroeg, zelfs toen we geen problemen hadden of ooit ruzie hadden gemaakt over iets rampzaligs. Dr. Isikolo kwam mij te hulp en loste het probleem op dat ik met mijn man had. Hij bracht ons weer bij elkaar en keerde naar huis terug. Het leven is inderdaad mysterieus en ik had nooit gedacht dat ik zou ervaren wat ik heb meegemaakt, maar allemaal dankzij Dr. Isikolo die voor mij werkte en mij verzekerde van de positieve resultaten na 48 uur, die inderdaad uitkwamen zoals hij beloofde. Hij kan uw problemen net zo goed oplossen als u nu contact met hem opneemt. Stuur hem een sms via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.

  Reageer
 26. Rita

  Ik ben zo blij om dit fantastische getuigenis van mij te delen. Mijn leven veranderde binnen 48 uur compleet. Ik zie mezelf in de spiegel en glimlach. Voor het eerst in tijden heb ik vertrouwen in mezelf en mijn capaciteiten. Ik heb mijn man terug in mijn leven met de hulp van Dr. Sunny. Hij verontschuldigde zich 48 uur nadat de spreuk was uitgesproken. Hij zei dat hij zich realiseerde dat hij nooit echt uit elkaar wilde gaan. hij kon de emotionele bagage die ik al die tijd met me meedroeg niet aan. Hij zei dat hij dacht dat hij een negatieve invloed op mijn leven had en dat het het beste was om te vertrekken. Hij zei dat het moeilijk is dat ik over het verleden blijf praten. We hebben elkaar allebei vergeven. Ik kreeg te horen dat het maanden duurde. Ik ben het levende bewijs van wat dokter Sunny kan doen. Hartelijk dank, dokter Sunny, voor het geweldige wat u in mijn relatie heeft gedaan. Ik ben nu zo blij. Met jullie hulp konden we elkaar de waarheid zien en spreken. Ik neem graag contact met u op en neem het initiatief om dit allemaal te realiseren. Iedereen met een relatieprobleem kan contact opnemen met Dr. Sunny via e-mail: drsunnydsolution1@gmail.com of sms hem op WhatsApp: +2348082943805

  Reageer
 27. Alina Ressler

  Soms raak ik geschokt als artsen zeggen dat sommige ziekten niet te genezen zijn en ze doen geloven dat we ermee moeten sterven. Dat is waar, want die ziekten zijn niet gewoon en lichamelijk. Ik begon dit te begrijpen toen mijn vriend me meenam naar het westen Afrika om een bezoek te brengen aan deze kruidkundige, Dr. Ilekhojie genaamd, die een verbeterd kruidengeneesmiddel gaf dat mij volledig van HIV genas, zonder enige bijwerkingen. We denken dat het niet te genezen is, omdat onze artsen ons hebben verteld dat er geen remedie bestaat. Het is duidelijk dat sommige patiënten met herpes, vleesbomen, vertraagde voorproblemen verslaafd zijn aan de antivirale en andere aanvullende orthodoxe medicijnen, alleen maar om het virus te helpen onderdrukken en niet om het te genezen, omdat de artsen ons hebben laten geloven dat het niet kan worden genezen en ik wel. Zeg stoutmoedig dat dit een leugen is, want er is een geneesmiddel en Dr. Ilekhojie kan u helpen met een geneesmiddel…

  E-mail gethelp05@gmail.com
  WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 28. Alina Ressler

  Soms raak ik geschokt als artsen zeggen dat sommige ziekten niet te genezen zijn en ze doen geloven dat we ermee moeten sterven. Dat is waar, want die ziekten zijn niet gewoon en lichamelijk. Ik begon dit te begrijpen toen mijn vriend me meenam naar het westen Afrika om een bezoek te brengen aan deze kruidkundige, Dr. Ilekhojie genaamd, die een verbeterd kruidengeneesmiddel gaf dat mij volledig van HIV genas, zonder enige bijwerkingen. We denken dat het niet te genezen is, omdat onze artsen ons hebben verteld dat er geen remedie bestaat. Het is duidelijk dat sommige patiënten met herpes, vleesbomen, vertraagde voorproblemen verslaafd zijn aan de antivirale en andere aanvullende orthodoxe medicijnen, alleen maar om het virus te helpen onderdrukken en niet om het te genezen, omdat de artsen ons hebben laten geloven dat het niet kan worden genezen en ik wel. Zeg stoutmoedig dat dit een leugen is, want er is een geneesmiddel en Dr. Ilekhojie kan u helpen met een geneesmiddel…

  WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 29. fatima

  Lees Dr. Sunny en neem ook contact op als je een sterke liefdesbetovering nodig hebt om je verbroken relatie op te lossen.
  Toen ik zes maanden zwanger was van mijn tweede kind, scheidde ik van mijn man. Sinds de verwekking van ons eerste kind hadden we non-stop ruzie en ruzie gemaakt. Ze hield niet langer van de liefde of het vertrouwen van hem, dus scheidde hij van mij. En al die tijd heb ik alle verschillende middelen geprobeerd om hem terug te krijgen, ik heb ook een paar verschillende magische wielen geprobeerd in mijn land waar ik woon, maar geen van hen kon Tom bij mij terugbrengen. Het was alleen dokter Sunny die een dringende spreuk van 48 uur garandeerde en mij verzekerde dat mijn man weer bij mij zou zijn. Ik schrijf u om u te bedanken en te bedanken voor het nakomen van uw beloften en voor het gebruiken van uw begaafde en grote kracht om hem terug naar huis te brengen. Ik was blij om te weten dat jij gespecialiseerd bent in het samenvoegen van de Lovers. Dank u, meneer, dat u mij in de ergste tijden van mijn leven heeft geholpen, dat ik zo’n groot tovenaar van magie was en dat hij mij de magie van liefde gaf die mij zoveel vreugde in mijn huwelijk bracht. Mijn man is terug en ik beloof dat ik me nooit meer zal verlaten. Als je twijfelt aan zijn bekwaamheid, geloof me dan. Je zou een kans moeten hebben. Het loont op manieren die je je niet eens kunt voorstellen. Als je op dit moment sterker bent en een sterke en dringende liefdesbetovering nodig hebt om je vriendelijke contact met Dr. Sunny terug te brengen, dan is dit nu het enige antwoord om je verbroken relatie of huwelijk te herstellen. drsunnydsolution1@gmail.com of Whatsapp hem op +2349030731985. Bedankt.

  Reageer
 30. Marie Fritz

  Ik kan je nog steeds niet krachtig genoeg bedanken dat dr. Ilekhojie tot op de dag van vandaag is. Mijn man is naar een jongere dame vertrokken omdat ik vanwege PCOS niet kon bevallen. Ik was er zo kapot van en probeerde zelfs zelfmoord te plegen. Mijn vriendin vertelde me over dokter Ilekhojie die hielp haar gebroken huwelijk te herstellen. Ik ging ook online en deed meer onderzoek naar hem en hij vertelde me dat al mijn zorgen opgelost zouden zijn en dat mijn man naar huis zou terugkeren. Hij vertelde me het bedrag dat ik nodig had om voor mijn werk te zorgen en in tegenstelling tot de rest stuurde ik hem maar één keer geld. Precies 48 uur later verscheen mijn man, die ik al bijna een jaar niet meer heb gezien, bij mij aan de deur en was in tranen. Ik was geschokt, maar het was precies wat dokter Ilekhojie me vertelde dat er zou gebeuren. Daar bleef het niet bij, ik kan met trots zeggen dat ik 3 maanden zwanger ben dankzij de kruiden die dr. Ilekhojie stuurde om me te helpen zwanger te worden. Ik deel graag mijn verhaal over Dr. Ilekhojie en hier zijn contactpersoon…WhatsApp hem: +2348147400259 E-mail hem gethelp05@gmail.com

  Reageer
 31. CAROLINA MARKLINE

  Hoi mensen. Mijn naam is Dr. Midnight en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in eerdere relaties en ik wachtte echt om mijn man te ontmoeten en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze verbintenis veranderde hij en begon zich vreemd te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Midnight. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die me liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een reüniespreuk uit die ons herenigde en thuiskwam bij mij en mijn zoon. Echt niemand loog daar over Dr. Midnight en zijn goede daden. Mijn man keerde 48 uur na het voltooien van de klus, zoals beloofd, naar huis terug. Neem nu contact met hem op en wees er zeker van dat hij u zal helpen. Nu moet je hem een e-mail sturen via: dr.midnight5@gmail.com of een bericht sturen via WhatsApp op +2347037137208

  Reageer
 32. Oscar Boschman

  Mijn vrouw en ik hadden een misverstand dat tot een enorme ruzie leidde en zij verliet het huis en keerde terug naar het huis van haar vader. Ik liet mijn emoties de overhand krijgen en bleef permanent bij haar weg. Het werd nog erger toen ze een andere man begon te zien en ik heb er nooit van geweten. Ik probeerde het probleem op te lossen en haar naar huis te laten terugkeren, maar ze kwam nooit meer terug. Later kwam ik erachter wat er allemaal aan de hand was en besloot ik hulp te zoeken om mijn huwelijk met haar op te lossen, waardoor ik contact opnam met dr. Isikolo. Zoals verwacht werkte hij voor mij en het probleem was opgelost en ik ben herenigd met mijn vrouw. Ze keerde net na 48 uur terug naar huis, zoals beloofd door dokter Isikolo. Ik ben hem voor altijd dank verschuldigd voor het oplossen van het probleem dat ik in mijn huwelijk had. Neem contact met hem op voor snelle en dringende hulp, e-mail hem: isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op: +2348133261196.

  Reageer
 33. Biruta Markoli

  Na drie weken gescheiden te zijn geweest, hield ik nog steeds van mijn man en wilde ik hem terug. Mijn man is van mij gescheiden omdat hij op zijn werk een jongere vrouw ontmoette. Na zeventien jaar huwelijk kon ik mijn man geen kind schenken en hoewel het niet mijn schuld was, waardeerde ik hem omdat hij jarenlang geduld met mij had. Ik legde al mijn problemen uit aan dokter Ilekhojie en hij beloofde me te helpen als ik serieus van geest was en bereid was hem te vertrouwen. Net binnen 72 uur reed mijn man kilometers naar ons huis en vroeg of we weer samen konden werken en ons konden verzoenen. Hij legde me uit hoe ellendig hij zich de afgelopen weken voelde en vroeg of hij weer naar huis mocht verhuizen. Ik ben blij dat de liefde van mijn leven terug is en dat de zaken beter gaan. Praat met Dr. Ilekhojie voor hulp. Zijn WhatsApp-contact: +2348147400259 of e-mail gethelp05@gmail.com

  Reageer
 34. Rebecca Mccray

  Mijn hart is gevuld met vreugde en ik weet echt niet hoe ik heer Bubuza moet waarderen omdat hij mijn man terug heeft gebracht na vijf jaar scheiding. Ik nam contact met hem op toen alle hoop verloren was, mijn vrienden bespotten me vanwege mijn mislukte huwelijk. Ik kon het niet meer aan, dus zocht ik hulp op internet toen ik getuigenissen zag van mensen die Lord Bubuza bedankten voor het herstellen van hun relatie met zijn betovering, dus nam ik contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396 voor hulp en ik gaf de vereisten op om de liefdesbetovering uit te spreken. 13 uur nadat Lord Bubuza me vertelde dat hij klaar was met het uitspreken van de spreuk, belde mijn man me huilend en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren. Ik dacht dat het een grap was, maar hij kwam huilend op zijn knieën thuis en vroeg om mijn vergeving. Ik kan Lord Bubuza echt niet genoeg bedanken, dus heb ik mezelf beloofd dat ik ook op internet over hem zal getuigen. Loopt uw huwelijk/relatie op de klippen? Neem voor hulp contact op met dit genie via e-mail: Lordbubuzamiraclework @ hotmail. com of WhatsApp:: +1 505 569 0396

  Reageer
 35. Rebecca Mccray

  Mijn hart is gevuld met vreugde en ik weet echt niet hoe ik heer Bubuza moet waarderen omdat hij mijn man terug heeft gebracht na vijf jaar scheiding. Ik nam contact met hem op toen alle hoop verloren was, mijn vrienden bespotten me vanwege mijn mislukte huwelijk. Ik kon het niet meer aan, dus zocht ik hulp op internet toen ik getuigenissen zag van mensen die Lord Bubuza bedankten voor het herstellen van hun relatie met zijn betovering, dus nam ik contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396 voor hulp en ik gaf de vereisten op om de liefdesbetovering uit te spreken. 13 uur nadat Lord Bubuza me vertelde dat hij klaar was met het uitspreken van de spreuk, belde mijn man me huilend en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren. Ik dacht dat het een grap was, maar hij kwam huilend op zijn knieën thuis en vroeg om mijn vergeving. Ik kan Lord Bubuza echt niet genoeg bedanken, dus heb ik mezelf beloofd dat ik ook op internet over hem zal getuigen. Loopt uw huwelijk/relatie op de klippen? Neem voor hulp contact op met dit genie via e-mail: Lordbubuzamiraclework @ hotmail. com of WhatsApp:: +1 505 569 0396 …

  Reageer
 36. MAXWELL NATI

  Ik kan je nog steeds niet sterk genoeg bedanken dat Dr. middernacht tot op de dag van vandaag is. Mijn man is vertrokken naar een jongere dame omdat ik niet kon bevallen vanwege PCOS. Ik was er kapot van en probeerde zelfs zelfmoord te plegen. Mijn vriendin vertelde me over Dr. Midnight, die haar gebroken huwelijk hielp herstellen. Ik ging ook online en deed meer onderzoek naar hem en hij vertelde me dat al mijn zorgen zouden worden opgelost en dat mijn man naar huis zou terugkeren. Hij vertelde me hoeveel ik nodig had om mijn werk te kunnen doen en in tegenstelling tot de rest heb ik hem maar één keer geld gestuurd. Precies 48 uur later stond mijn man, die ik al bijna een jaar niet meer heb gezien, aan mijn deur en was in tranen. Ik was geschokt, maar het was precies wat Dr. Middernacht me vertelde dat er zou gebeuren. Daar bleef het niet bij, ik kan met trots zeggen dat ik 3 maanden zwanger ben dankzij de kruiden die Dr.midnigh stuurde om mij te helpen zwanger te worden. Ik wil graag mijn verhaal delen over Dr. Midnight en hier zijn contactpersoon…WhatsApp hem: +2347037137208 E-mail hem dr.midnight5@gmail.com

  Reageer
 37. Pernilla Danielsson

  Het doet mij plezier om hier te zijn om een woord van dank te zeggen aan Dr. Isikolo.
  Ik had nooit gedacht dat ik mijn huwelijk weer zou kunnen zien werken, ondanks het feit dat alles me al tegenwerkte. Dr. Isikolo kwam me te hulp. Ik had een probleem thuis waardoor mijn man wegging en ik was al zwanger en het werd moeilijk voor mij om zonder hem in mijn leven om te gaan. Zijn familie steunde me de hele tijd, maar niemand kon helpen ons weer te herenigen, behalve dokter Isikolo die reageerde op het moment dat ik de hulp het meest nodig had. Hij loste het probleem op en mijn man keerde net na 48 uur terug naar huis omdat hij nog steeds met mij in dezelfde stad woonde. Het is best verbazingwekkend als je hulp vindt op een plek waarvan je het minst dacht dat je hulp kon krijgen. Nogmaals bedankt Dr. Isikolo voor alles wat u doet om mensen te helpen die dringend hulp nodig hebben. E-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196

  Reageer
 38. Cameron Uretch

  Ik ben 16 jaar getrouwd geweest met een liefhebbende moeder en vrouw. We hadden samen twee kinderen die nu 11 en 13 zijn. Ik maakte opnieuw contact met een oude vriendin van de universiteit op Facebook en we begonnen een affaire en ik verliet mijn vrouw. De vrouw met wie ik een affaire had, is een geweldige vrouw en ik hou ook van haar en onze kinderen begonnen de situatie te accepteren en mijn vrouw is een beetje verder gegaan, maar niet verliefd op de man met wie ze omgaat. Ik dacht dat ik niet meer verliefd was op mijn vrouw en ik voelde me vreselijk over wat ik haar had aangedaan – ze is een goede vrouw en ik weet niet wat er over me heen kwam. Ik besloot te proberen haar terug te krijgen en ik werd aanbevolen aan dokter Ilekhojie voor hulp om herenigd te worden met mijn vrouw en binnen 48 uur nadat ik contact had opgenomen met dokter Ilekhojie, besloot mijn vrouw de zaken met mij op te lossen en nu zijn we weer bij elkaar terwijl onze kinderen als één gelukkig gezin leefden. Ik weet echt niet welke woorden ik moet gebruiken om te waarderen wat dokter Ilekhojie voor mij heeft gedaan, maar ik wil u bedanken, meneer, voor het herenigen van mij en mijn familie. Voor degenen die in moeilijke tijden verkeren met hun huwelijk of relatie, kunt u Dr. Ilekhojie WhatsAppen voor hulp op dit nummer +2348147400259 of u kunt hem een e-mail sturen naar gethelp05@gmail.com

  Reageer
 39. Clara Holgersson

  Mijn man met wie ik 23 jaar lang mijn leven heb opgebouwd, liet mij en de kinderen zonder een woord achter. Alles stortte op mij neer en ik nam contact op met onze dierbaren en niemand kon helpen. Er kwam een tijd dat hij de scheiding aanvroeg, zelfs toen we geen problemen hadden of ooit ruzie hadden gemaakt over iets rampzaligs. Dr. Isikolo kwam mij te hulp en loste het probleem op dat ik met mijn man had. Hij bracht ons weer bij elkaar en keerde naar huis terug. Het leven is inderdaad mysterieus en ik had nooit gedacht dat ik zou ervaren wat ik heb meegemaakt, maar allemaal dankzij Dr. Isikolo die voor mij werkte en mij verzekerde van de positieve resultaten na 48 uur, die inderdaad uitkwamen zoals hij beloofde. Hij kan uw problemen net zo goed oplossen als u nu contact met hem opneemt. Stuur hem een sms via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 40. Abbie Maino

  Mijn man heeft mij verlaten en is verhuisd om bij een andere vrouw te gaan wonen. Ik had het gevoel dat mijn leven voorbij was en dat mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. Ik probeerde sterk te zijn, alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn die mijn hart kwelde niet beheersen. Ik heb veel opties geprobeerd, maar hij kwam niet terug, totdat ik een vriend ontmoette die me voorstelde aan dokter Ilekhojie, die mijn man met een verzoeningsritueel naar huis bracht. Ik zal iedereen die een huwelijks- of relatieprobleem heeft adviseren om nu contact op te nemen met Dr. Ilekhojie, omdat hij de oplossing is voor al uw problemen. Hier zijn contactpersoon. WhatsApp hem: +2348147400259 of e-mail hem: gethelp05@gmail.com

  Reageer
  • Amanda Stepfan

   Mijn beste vrienden online, mijn naam is Amanda Stepfan. En ik woon in de VS, Ohio, ik moet deze wonderbaarlijke getuigenis afleggen, die tot nu toe zo ongelooflijk is. Ik had twee jaar geleden een probleem met mijn ex-man, wat leidde tot onze breuk. Ik was mezelf niet meer, ik voelde me zo leeg van binnen, mijn liefdes- en financiële situatie werd erger, totdat een goede vriend van mij me vertelde over een spreukenmaker die haar ook bij hetzelfde probleem hielp. Hij heet DR. IGE. Ik e-mail de speller en ik vertelde hem mijn probleem en ik deed wat hij van me vroeg, om het lange verhaal kort te maken. Voordat ik wist wat er aan de hand was, belde mijn man me nog geen twee dagen en vertelde me dat hij bij me terug zou komen. Ik was zo blij dat hij weer bij me was. Het meest interessante deel van het verhaal is dat ik zwanger ben. Dankzij DR. IGE, voor het redden van mijn huwelijk en voor het redden van dat van anderen. Ga door met je goede werk. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de grote spreukenmaker. e-mailadres: drigeajayi@gmail.com. neem contact met hem op via WhatsApp +2348130035939

   Reageer
 41. caroline marline

  Mijn man heeft mij verlaten en is bij een andere vrouw gaan wonen. Het voelde alsof mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. Ik probeerde sterk te zijn, alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn die mijn hart martelde niet beheersen. Ik heb veel opties geprobeerd, maar hij kwam niet terug, totdat ik een vriend ontmoette die me voorstelde aan Dr. Middernacht, die mijn man naar huis bracht met een verzoeningsritueel. Ik zal iedereen die een huwelijks- of relatieprobleem heeft adviseren contact op te nemen met Dr. middernacht, want hij is de oplossing voor al uw problemen. Hier is zijn contactpersoon. WhatsApp hem: +2347037137208 of e-mail hem: dr.midnight5@gmail.com

  Reageer
 42. Angela Marko

  Het zal u verbazen te weten dat alles wat zoveel mensen over dr. Ilekhojie hebben getuigd niets anders is dan de waarheid. Mijn man verliet mij en mijn kinderen omdat we zoveel ruzies en ruzies hadden. Zijn volk was ook tegen mijn huwelijk met hem. Ik hield zoveel van hem en had grote hoop dat we samen een mooie toekomst zouden opbouwen. Ik heb zes maanden gewacht en hij is nooit meer bij mij teruggekomen. Dus moest ik contact opnemen met dokter Ilekhojie, die er alles aan deed om ons te herenigen en de liefde en het geluk te herstellen die we ooit deelden. Dr. Ilekhojie voerde een verzoeningsritueel uit om onze band te versterken en binnen drie dagen kwam mijn man terug. Ook jij kunt deze geweldige hulp krijgen en leven om hem dankbaar te zijn, want hij stelt nooit iemand teleur. neem contact met hem op via e-mail: gethelp05@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348147400259

  Reageer
 43. Aletta Coevorden

  Nadat ik en mijn man waren getrouwd, zijn we naar een andere stad verhuisd en hebben we allebei een baan gekregen en zijn we gaan werken en gelukkig samenleven. We hebben nooit problemen gehad totdat een collega van hem er alles aan deed om de aandacht van mijn man te trekken. Ik wist de hele tijd nooit wat er aan de hand was, totdat hij begon uit te slapen en excuses te verzinnen. De dingen liepen uit de hand en uiteindelijk stopte hij met het voorzien in mijn behoeften. Ik wist op dat moment dat ik hulp nodig had, dus nam ik contact op met dokter Isikolo en legde hem alles uit. Hij vertelde me alles wat er gaande was en beloofde de problemen voor mij op te lossen, wat hij ook deed. Hij sprak een liefdesreüniespreuk voor mij uit die mij en mijn man herenigde en hij begon de man te worden van wie ik altijd van hem hield, net na 48 uur dat dokter Isikolo voor mij werkte. We zijn nu allebei gelukkig en zonder dokter Isikolo zou dit niet mogelijk zijn geweest. Neem contact met hem op als je hulp nodig hebt. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 44. Isabel Hyury

  Mijn man van 5 jaar verliet het huis en zei dat hij niet langer geïnteresseerd is in ons huwelijk. Ik smeek hem om terug naar huis te komen en vanwege onze kinderen, maar hij weigerde, kon ik mijn man terugkrijgen met de hulp van een spreukdokter belde dr. Ajayi toen ik ontdekte dat hij gecharmeerd was door een andere vrouw. Ik was erg blij dat ik contact had opgenomen met de spreukenmaker, omdat hij de reden is dat ik mijn man terug kon winnen en we leven nu in vrede. neem contact op met dr. Ajayi voor al je spreuken. Hij heeft me geholpen mijn man terug te krijgen. Ik geloof dat hij je zal helpen met wat je dwars zit. E-mail drajayi1990@gmail.com of whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Reageer
 45. Claudia Nacho

  Voordat ik dr. Ilekhojie ontmoette, was het leven moeilijk voor mij. Ik speel graag mee aan de loterij, maar ik ben er al mijn geld aan kwijtgeraakt. Ik werd suïcidaal omdat ik de bank veel geld schuldig was. Ik ging op internet kijken hoe ik de loterij kan winnen en kreeg goede recensies over dr. Ilekhojie en zijn werk. Ik nam contact met hem op en vertelde hem wat ik heb meegemaakt en hij verzekerde me dat hij me zou helpen. Ik was een beetje bang, maar ik zei oké. Dr. Ilekhojie voerde een geluksritueel en reiniging voor mij uit en dat kostte me wat geld om het voor elkaar te krijgen. Ik kreeg van hem nauwkeurige cijfers om mee te doen aan de loterij bij mijn volgende spel, wat ik deed zoals hij hem had opgedragen. Ik was verbaasd toen ik werd aangekondigd als jackpotwinnaar van de Mega Millions Loterij waar ik speelde. Ik ben dr. Ilekhojie dankbaar dat hij inderdaad de hype verdient die hij van mensen krijgt. U kunt hem een ​​e-mail sturen of rechtstreeks bellen. +2348147400259 of e-mail gethelp05@gmail.com

  Reageer
 46. Gisele Hunter

  Mijn man begon zich raar te gedragen en ging uit met andere dames en toonde me sinds het begin van het jaar koude liefde. Bij verschillende gelegenheden dreigde hij van me te scheiden als ik hem durfde te ondervragen over zijn affaire met andere dames. Ik was totaal verwoest en verward totdat een oude vriend van mij me vertelde over dr. Ilekhojie, die mensen helpt met relatie- en huwelijksproblemen. In eerste instantie twijfelde ik of zoiets ooit bestond, maar besloot het eens te proberen en nam contact met hem op. Hij voerde een verzoeningsritueel uit om onze verbinding sterk te maken en ervoor te zorgen dat niemand tussen ons in komt. Nu gaat mijn man niet meer uit met andere dames en hij niet meer voorgoed en echt met mij. Neem contact op met Dr. Ilekhojie voor oplossingen voor uw relatie- of huwelijksprobleem die vandaag nog kunnen worden opgelost via: gethelp05@gmail.com of WhatsApp: +2348147400259

  Reageer
 47. Pernilla Danielsson

  Het doet mij plezier om hier te zijn om een woord van dank te zeggen aan Dr. Isikolo.
  Ik had nooit gedacht dat ik mijn huwelijk weer zou kunnen zien werken, ondanks het feit dat alles me al tegenwerkte. Dr. Isikolo kwam me te hulp. Ik had een probleem thuis waardoor mijn man wegging en ik was al zwanger en het werd moeilijk voor mij om zonder hem in mijn leven om te gaan. Zijn familie steunde me de hele tijd, maar niemand kon helpen ons weer bij elkaar te brengen, behalve dokter Isikolo die reageerde op het moment dat ik de hulp het meest nodig had. Hij loste het probleem op en mijn man keerde net na 48 uur terug naar huis omdat hij nog steeds met mij in dezelfde stad woonde. Het is best verbazingwekkend als je hulp vindt waar je het minst dacht dat je hulp kon krijgen. Nogmaals bedankt Dr. Isikolo voor alles wat u doet om mensen te helpen die dringend hulp nodig hebben. Whatsapp hem op +2348133261196 of bezoek zijn pagina (https://isikolo-temple.com)

  Reageer
 48. Selda Dunes

  Omdat onze gezichten verschillend zijn, zijn onze problemen dat ook. Ik weet niet welke moeilijkheid je ervaart, maar ik wil dat je dat weet als je echt uit je beproeving wilt komen. Er is een oplossing voor u. Ik wil aan het publiek voorstellen aan een man genaamd Dr. Ajayi, hij is een spreukenmaker en hij heeft me een jaar geleden geholpen mijn huwelijk te redden. mijn man verliet het huis en zei dat hij niet langer geïnteresseerd was in onze verbintenis, het was een schok voor mij omdat ik me niet kan herinneren dat we ruzie hadden, later kom ik erachter dat hij bij een andere dame was, ik smeekte hem om terug naar huis te komen om bij mij te zijn en de kinderen, maar hij gedroeg zich niet meer. Later kwam ik er later achter dat hij bezeten is door een charme door de dame met wie hij is. Ik nam contact op met dokter Ajayi en de betovering werd na drie dagen van de betovering ongedaan gemaakt en mijn man keerde naar huis terug. Dr. Ajayi kan elke vorm van spreuk uitvoeren. Neem contact met hem op via Viber / WhatsApp: +2347084887094 of e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Reageer
 49. Avram Sergiu

  Ik verloor mijn huwelijk en mijn prachtige huis, verwoest door ongeluk, toen ik mijn vrouw zag weglopen vanwege de leugens waarmee ze werd gevoed en onzekerheden die nooit waar waren. Ik heb vanaf het begin gezworen nooit een bedrieger te zijn en bleef standvastig om ervoor te zorgen dat ik een gelukkig huis bouwde, maar helaas vertrouwde ze me nooit genoeg. Ik heb maandenlang rondgezworven in een poging haar terug te krijgen en heb hulp gezocht bij verschillende bronnen, waaronder haar tussenkomst van de familie, maar dat leverde nooit succes op. Ik kwam in contact met Dr. Ilekhojie aan wie ik al in een eerder stadium twijfelde toen ik met hem in contact kwam. Ik moest de hoop levend houden en voldeed aan de procedures, precies zoals hij mij alles uitlegde. Hij verzekerde me van haar terugkeer, die na drie dagen plaatsvond, en ik moet nog woorden vinden om uit te drukken hoe gelukkig en dankbaar ik ben, wetende dat mijn zoon en ik zijn moeder thuis hebben. Bedankt dokter Ilekhojie voor het terugbrengen van geluk in ons leven. Hulp nodig, neem contact op met deze geweldige Dr. Whatsapp +2348147400259 of via zijn e-mail: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 50. Jessica Butler

  Ik voel me weer zo gezegend in mijn huwelijk nadat dr. Ige Ajayi mijn man terugbracht die ruim drie maanden van mij gescheiden was. Ben Jessica Butler op naam uit de VS. Ook al heb ik monden over mijn hele lichaam, het zal niet genoeg zijn om Dr. Ige Ajayi te bedanken voor zijn hulp in mijn leven. Mijn man is drie maanden van mij gescheiden en heeft zonder hem pijn en pijn gehad. Dus ik zocht overal naar hulp, maar niets werkte totdat ik dr. Ige Ajayi bedoelde met wie ik online contact opnam. Ik legde hem mijn situatie uit en hij beloofde dat mijn man binnen 24 tot 48 uur contact met mij op zou nemen, voor zover mijn hart nog steeds voor hem klopt. Ik geloofde in hem en hij bereidde een spreuk voor mij voor en mijn man belde me precies toen dokter Ige Ajayi het zei. Hij smeekte en zei dat hij me terug nodig had en nu leven we de afgelopen 9 maanden weer gelukkig. Iedereen die mijn artikel leest en hulp nodig heeft, moet contact met hem opnemen… E-mail: drigeajayi@gmail.com of bel +2348130035939

  Reageer
 51. Nora Bouman

  Hoi piepers. Mijn naam is Nora Bouman en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in mijn vorige relaties en ik heb inderdaad gewacht tot ik mijn man ontmoette en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze vakbond veranderde hij en begon zich raar te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen, maar alles was vruchteloos. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Isikolo. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn uiterste best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die mij liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een liefdesreüniespreuk uit die ons weer bij elkaar bracht en hij kwam terug naar huis, naar mij en mijn zoon. Niemand heeft gelogen over Dr. Isikolo en zijn goede werken. Mijn man kwam 48 uur nadat hij het werk had gedaan, zoals beloofd, thuis. Neem nu contact met hem op en u kunt er zeker van zijn dat hij u zal helpen. Je moet hem nu een e-mail sturen via: isikolosolutionhome@gmail.com of hem een sms sturen via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 52. Amanda Stepfan

  Mijn beste vrienden online, mijn naam is Amanda Stepfan. En ik woon in de VS, Ohio, ik moet deze wonderbaarlijke getuigenis afleggen, die tot nu toe zo ongelooflijk is. Ik had twee jaar geleden een probleem met mijn ex-man, wat leidde tot onze breuk. Ik was mezelf niet meer, ik voelde me zo leeg van binnen, mijn liefdes- en financiële situatie werd erger, totdat een goede vriend van mij me vertelde over een spreukenmaker die haar ook bij hetzelfde probleem hielp. Hij heet DR. IGE. Ik e-mail de speller en ik vertelde hem mijn probleem en ik deed wat hij van me vroeg, om het lange verhaal kort te maken. Voordat ik wist wat er aan de hand was, belde mijn man me nog geen twee dagen en vertelde me dat hij bij me terug zou komen. Ik was zo blij dat hij weer bij me was. Het meest interessante deel van het verhaal is dat ik zwanger ben. Dankzij DR. IGE, voor het redden van mijn huwelijk en voor het redden van dat van anderen. Ga door met je goede werk. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de grote spreukenmaker. e-mailadres: drigeajayi@gmail.com. neem contact met hem op via WhatsApp +2348130035939

  Reageer
 53. Dora Josip

  Ik ben al meer dan tien jaar samen met mijn man en toen hij wegging, was het niet zo gemakkelijk voor mij. Ik hou zoveel van mijn man en ik heb de hoop niet verloren. Ik zocht overal naar hulp totdat ik zoveel getuigenissen zag over hoe Dr. Ilekhojie zoveel mensen heeft geholpen en ik besloot hem op de proef te stellen… Ik nam contact met hem op en legde het hem uit. Hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat hij me zou helpen bij het verzoenen met Alex en dat hij naar huis zou terugkeren. Hij voerde een ritueel uit om ons te herenigen en na twee dagen begon Alex, die weigerde mijn telefoontje aan te nemen, herhaaldelijk te bellen en smeekte om naar huis terug te keren. Het is nu drie maanden geleden en het wordt steeds beter, zoals Ilekhojie beloofde. Hij is de meest eerlijke helper die ik heb ontmoet. Je kunt contact met hem opnemen en het zelf zien. WHATSAPP/BELLEN via +2348147400259 of e-mail gethelp05@gmail.com

  Reageer
 54. Birgitta Fagerudd

  Ik zat nog op de universiteit toen ik mijn verloofde ontmoette. We hebben een hele tijd een relatie gehad en samengewoond en onze relatie werd goedgekeurd door onze ouders. We konden het goed met elkaar vinden en alles was perfect. Hij reisde af voor een training en sindsdien is het nooit meer goed met ons gegaan. Hij had daar een ontmoeting met een dame en hij heeft de neiging veel te hebben toegewijd aan wat ze deelden en mij buiten beeld te hebben gelaten. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het probleem op te lossen, maar niets werkte totdat ik over Dr. Isikolo hoorde. Ik nam contact met hem op en legde uit wat ik doormaakte en hij beloofde te helpen, wat hij deed zoals beloofd. Ik volgde de instructies op die hij me gaf en hij loste het probleem op dat ik had met mijn verloofde en nu is hij terug bij mij en gaan we over een maand trouwen. Allemaal dankzij Dr. Isikolo. Neem nu contact met hem op als je hulp nodig hebt. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 55. Safina

  Ik ben Safina Carlos uit Duitsland. Ik zie hoe mensen op internet praten over de machtige man genaamd Dr.Oba, hoe hij verbroken relaties en huwelijken herstelde. Dus nam ik contact met hem op voor hulp om mijn man voor mij terug te brengen na 9 jaar scheiding. Na 24 uur werken kwam mijn man thuis en vroeg om mijn vergeving. Dr. Oba is krachtig. Iedereen zou me moeten helpen hem te bedanken. Neem contact op met Dr.Oba, als je enige vorm van hulp nodig hebt, zijn WhatsApp is: +27 73 714 4115. En e-mail: obaasolutiontemple@gmail.com Ik deel mijn getuigenis als teken van waardering.

  Bedankt dokter Oba. Alsjeblieft, iedereen op dit forum zou me moeten helpen hem te bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-man met zijn krachten.

  Reageer
 56. Emily Cruff

  Ik wist nooit dat er een mogelijkheid was om mijn ex-man terug te krijgen totdat ik dokter Ilekhojie ontmoette. Na mijn scheiding heb ik het heel zwaar gehad. Ik was er kapot van en kon me niet eens concentreren op mijn werk. Ik nam contact op met zijn vrienden en familie om ons te helpen, maar ondanks grote inspanningen van hen luisterde hij niet. Ik was gebroken omdat ik mezelf met niemand anders kon zien, aangezien mijn man mijn eerste en enige liefde was. Dus moest ik hulp zoeken bij dr. Ilekhojie, die mij werd aanbevolen door een vriend van mijn werk. Hij voerde een verzoeningsritueel uit dat alles totaal veranderde en het was overweldigend. Zijn woorden zijn zijn plicht en hij faalt nooit als hij resultaat belooft. Mijn man belde plotseling en vertelde me dat hij onze liefde nog een kans wil geven en het zijn weer vier maanden van liefde en geluk geweest. Doe geen moeite om ergens anders hulp te zoeken. Neem nu contact met hem op. Zijn e-mail: gethelp05@gmail.com of WhatsApp: +2348147400259

  Reageer
 57. Lina Bartsch

  Het doet mij plezier om hier te zijn om een woord van dank te zeggen aan Dr. Isikolo.  
  Ik had nooit gedacht dat ik mijn huwelijk weer zou kunnen zien werken, ondanks het feit dat alles me al tegenwerkte. Dr. Isikolo kwam me te hulp. Ik had een probleem thuis waardoor mijn man wegging en ik was al zwanger en het werd moeilijk voor mij om zonder hem in mijn leven om te gaan. Zijn familie steunde me de hele tijd, maar niemand kon helpen ons weer te herenigen, behalve dokter Isikolo die reageerde op het moment dat ik de hulp het meest nodig had. Hij loste het probleem op en mijn man keerde net na 48 uur terug naar huis omdat hij nog steeds met mij in dezelfde stad woonde. Het is best verbazingwekkend als je hulp vindt op een plek waarvan je het minst dacht dat je hulp kon krijgen. Nogmaals bedankt Dr. Isikolo voor alles wat u doet om mensen te helpen die dringend hulp nodig hebben.  E-mail hem isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196

  Reageer
 58. Clara Selma

  Ik had een probleem thuis waardoor mijn man meer dan een maand wegging. Ik was al zwanger en het werd moeilijk voor mij om het hoofd te bieden zonder hem alleen in huis. Hij nam mijn telefoontjes of telefoontjes van zijn familie niet aan, wat mijn hart brak. Mijn man is de eerlijkste man die ik ken en ik heb hem onrecht aangedaan door zijn inspanningen voor ons jonge gezin niet te waarderen. Ik begon hulp te zoeken en vond dr. Ilekhojie die mij troostte en vroeg om een ​​herverbindingsritueel uit te voeren om vrede tussen ons te sluiten. Hij adviseerde me ook om meer empathie te tonen voor mijn man en vertelde me dat ik geluk heb dat ik hem heb. Het is best verbazingwekkend als je hulp vindt op een plek waarvan je het minst dacht dat je hulp kon krijgen. Zijn ritueel werkte voor ons en mijn man kwam binnen 3 dagen terug en ik heb een tweede kans om de dingen beter te doen met mijn man. Bedankt dokter Ilekhojie voor alles wat u doet om te helpen. Zoek hem op. E-mail hem gethelp05@gmail.com of WhatsApp hem op +2348147400259

  Reageer
 59. Einar Eriksson

  De huwelijkscrisis waar ik doorheen ging kwam ten einde toen Dr. Isikolo erbij betrokken raakte. Net als alle andere koppels hadden we onze meningsverschillen en ik zorg ervoor dat ik mijn best deed om haar goed te leiden, voor haar en mijn kinderen te zorgen en hen ook te beschermen. We hebben allebei offers gebracht om ervoor te zorgen dat we de vakbond overleefden, totdat ze zich begon te gedragen en opzettelijk zoveel ruzie met mij had. Het huis werd onaangenaam voor alle anderen, inclusief mijn kinderen. Ze werd gemanipuleerd door een vriendin die gescheiden was en ook mijn huwelijk wilde ruïneren. Ik moest contact opnemen met Dr. Isikolo en hij reageerde en deed zijn best om de problemen te beëindigen.Hij herstelde de liefde en verbinding tussen ons en ik kan nu zien dat de illusie die mijn vrouw had, is weggenomen en dat ze nu een betere vrouw is. Het resultaat van wat Dr. Isikolo voor mij deed, dat zich na twee dagen manifesteerde, was wat mij verbaasde. Ik en mijn huishouden blijven dankbaar.Ik doe een beroep op iedereen die hulp nodig heeft bij het oplossen van hun relaties en huwelijksproblemen om contact op te nemen met Dr. Isikolo, omdat de oplossing zeker is. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem op WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 60. Hannah Isak

  Ik heb een paar jaar aan de loterij meegedaan voordat ik trouwde en heb nog nooit een groot bedrag gewonnen. Ik bleef meedoen aan de loterij, maar kon niet meer dan $ 500 winnen totdat ik werd voorgesteld aan Dr. Ilekhojie, een sterke man. Ik praatte met hem op zijn Whatsapp-nummer +2348147400259 en vertelde hem wat een puinhoop mijn leven is geworden. Hij moedigde me aan en beloofde een geluksritueel voor me uit te voeren dat mijn kansen op het winnen van een tastbaar bedrag zal vergroten. Dr. Ilekhojie gaf mij specifieke instructies die ik volgde terwijl hij het ritueel voorbereidde dat de cijfers onthulde waarmee ik $ 400.000 won en dit alles gebeurde een week nadat ik met Dr. Ilekhojie begon te praten. Ik heb de 30% betaald die hij mij vroeg aan de daklozen te geven en ik verzoek u dringend het met volledig vertrouwen te proberen

  Reageer
 61. Lydia

  Lees Dr. Sunny en neem ook contact op als je een sterke liefdesbetovering nodig hebt om je verbroken relatie op te lossen.
  Toen ik zes maanden zwanger was van mijn tweede kind, scheidde ik van mijn man. Sinds de verwekking van ons eerste kind hadden we non-stop ruzie en ruzie gemaakt. Ze hield niet langer van de liefde of het vertrouwen van hem, dus scheidde hij van mij. En al die tijd heb ik alle verschillende middelen geprobeerd om hem terug te krijgen, ik heb ook een paar verschillende magische wielen geprobeerd in mijn land waar ik woon, maar geen van hen kon Tom bij mij terugbrengen. Het was alleen dokter Sunny die een dringende spreuk van 48 uur garandeerde en mij verzekerde dat mijn man weer bij mij zou zijn. Ik schrijf om u te bedanken en te bedanken voor het nakomen van uw beloften en voor het gebruiken van uw begaafde en grote kracht om hem terug naar huis te brengen. Ik was blij om te weten dat jij gespecialiseerd bent in het samenvoegen van de Lovers. Dank u, meneer, dat u mij in de ergste tijden van mijn leven heeft geholpen, dat ik zo’n groot tovenaar van magie was en dat hij mij de magie van liefde gaf die mij zoveel vreugde in mijn huwelijk bracht. Mijn man is terug en ik beloof dat ik me nooit meer zal verlaten. Als je twijfelt aan zijn bekwaamheid, geloof me dan. Je zou een kans moeten hebben. Het loont op manieren die je je niet eens kunt voorstellen. Als je op dit moment sterker bent en een sterke en dringende liefdesbetovering nodig hebt om je vriendelijke contact met Dr. Sunny terug te brengen, dan is dit nu het enige antwoord om je verbroken relatie of huwelijk te herstellen. drsunnydsolution1@gmail.com of Whatsapp hem op +2348082943805. Bedankt.

  Reageer
 62. Nora Bouman

  Hoi piepers. Mijn naam is Nora Bouman en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in mijn vorige relaties en ik heb inderdaad gewacht tot ik mijn man ontmoette en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze vakbond veranderde hij en begon zich raar te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen, maar alles was vruchteloos. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Isikolo. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn uiterste best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die mij liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een liefdesreüniespreuk uit die ons weer bij elkaar bracht en hij kwam terug naar huis, naar mij en mijn zoon. Niemand heeft gelogen over Dr. Isikolo en zijn goede werken. Mijn man kwam 48 uur nadat hij het werk had gedaan, zoals beloofd, thuis. Neem nu contact met hem op en u kunt er zeker van zijn dat hij u zal helpen. Je moet hem nu een e-mail sturen via: isikolosolutionhome@gmail.com of hem een ​​sms sturen via WhatsApp op +2348133261196.

  Reageer
 63. Matilda Conrad

  Toen ik Dr. Ilekhojie’s contactgegevens online vond. Het duurde even voordat ik op een punt kwam waarop ze helemaal kapot was om te beseffen dat ze hem moest vertellen wat ze in mijn huwelijk had meegemaakt. Ik maakte een oorlogskamer in mijn slaapkamerkast en ging rechtstreeks naar de Bron! Het werd vaak moeilijk; Mijn man was nog steeds thuis en niet ondersteunend en wilde nog steeds scheiden, maar hij wist dat het weinige dat hij had mij en mijn dochter zou onderhouden. Toen, afgelopen zaterdag, plotseling, bracht Dr. Ilekhojie’s verzoeningsspreuk hem in een positie om te beslissen of hij ons zou verlaten of aan ons huwelijk zou werken. Alleen vanwege het verzoeningsritueel zei hij dat hij nog steeds wilde trouwen en annuleerde hij het contract voor een huis dat hij op het punt stond te kopen in Hemet, Californië! In feite is niets onmogelijk met Dr. Ilekhojie’s verzoeningsspreuk. Geef nooit op!” neem contact op met Dr. Ilekhojie als u problemen heeft in uw huwelijk. Stuur een e-mail naar gethelp05@gmail.com of neem contact op met zijn telefoonnummer +2348147400259

  Reageer
 64. Claudia Nacho

  Voordat ik dr. Ilekhojie ontmoette, was het leven moeilijk voor mij. Ik speel graag mee aan de loterij, maar ik ben er al mijn geld aan kwijtgeraakt. Ik werd suïcidaal omdat ik de bank veel geld schuldig was. Ik ging op internet kijken hoe ik de loterij kan winnen en kreeg goede recensies over dr. Ilekhojie en zijn werk. Ik nam contact met hem op en vertelde hem wat ik heb meegemaakt en hij verzekerde me dat hij me zou helpen. Ik was een beetje bang, maar ik zei oké. Dr. Ilekhojie voerde een geluksritueel en reiniging voor mij uit en dat kostte me wat geld om het voor elkaar te krijgen. Ik kreeg van hem nauwkeurige cijfers om mee te doen aan de loterij bij mijn volgende spel, wat ik deed zoals hij hem had opgedragen. Ik was verbaasd toen ik werd aangekondigd als jackpotwinnaar van de Mega Millions Loterij waar ik speelde. Ik ben dr. Ilekhojie dankbaar dat hij inderdaad de hype verdient die hij van mensen krijgt. U kunt hem een ​​e-mail sturen of rechtstreeks bellen. +2348147400259 of e-mail (gethelp05@gmail.com)

  Reageer
 65. Clara Holgersson

  Mijn man met wie ik 23 jaar lang mijn leven heb opgebouwd, liet mij en de kinderen zonder een woord achter. Alles stortte op mij neer en ik nam contact op met onze dierbaren en niemand kon helpen. Er kwam een ​​tijd dat hij de scheiding aanvroeg, zelfs toen we geen problemen hadden of ooit ruzie hadden gemaakt over iets rampzaligs. Dr. Isikolo kwam mij te hulp en loste het probleem op dat ik met mijn man had. Hij bracht ons weer bij elkaar en keerde naar huis terug. Het leven is inderdaad mysterieus en ik had nooit gedacht dat ik zou ervaren wat ik heb meegemaakt, maar allemaal dankzij Dr. Isikolo die voor mij werkte en mij verzekerde van de positieve resultaten na 48 uur, die inderdaad uitkwamen zoals hij beloofde. Hij kan uw problemen net zo goed oplossen als u nu contact met hem opneemt.Stuur hem een ​​sms via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 66. Eric Albrecht

  Ik had zoveel kleine ruzies en ruzies om tussen de liefde die we als gezin hadden te komen. Ik was altijd boos om kleine dingen die er niet toe deden. Ik liet mijn emoties de overhand krijgen en bleef permanent uit de buurt van haar en mijn kinderen. Het werd erger toen ze een andere man begon te zien en ik wist er niets van. Ik verwaarloosde haar en dreef haar in de armen van een andere man. Later kwam ik erachter wat er allemaal aan de hand was en besloot ik hulp te zoeken om mijn huwelijk te herstellen. Ik realiseerde me dat ik het probleem was, ook al was het te laat. Een vriend van mij op het werk bracht me in contact met Dr. Ilekhojie, die me verzekerde dat mijn vrouw nog steeds van me houdt en terug wilde komen. Hij hielp me een verzoeningsritueel uit te voeren dat ons huwelijk in minder dan een week herstelde. Zoals hij zei, zal het onze verloren verbinding herstellen en dat deed het. Bedankt Dr. Ilekhojie. Breng hem in contact als je problemen hebt. Stuur hem een ​​e-mail: gethelp05@gmail.com of WhatsApp hem op: +2348147400259

  Reageer
 67. Aletta Coevorden

  Nadat ik en mijn man waren getrouwd, zijn we naar een andere stad verhuisd en hebben we allebei een baan gekregen en zijn we gaan werken en gelukkig samenleven. We hebben nooit problemen gehad totdat een collega van hem er alles aan deed om de aandacht van mijn man te trekken. Ik wist de hele tijd nooit wat er aan de hand was, totdat hij begon uit te slapen en excuses te verzinnen. De dingen liepen uit de hand en uiteindelijk stopte hij met het voorzien in mijn behoeften. Ik wist op dat moment dat ik hulp nodig had, dus nam ik contact op met dokter Isikolo en legde hem alles uit. Hij vertelde me alles wat er gaande was en beloofde de problemen voor mij op te lossen, wat hij ook deed. Hij sprak een liefdesreüniespreuk voor mij uit die mij en mijn man herenigde en hij begon de man te worden van wie ik altijd van hem hield, net na 48 uur dat dokter Isikolo voor mij werkte. We zijn nu allebei gelukkig en zonder dokter Isikolo zou dit niet mogelijk zijn geweest.Neem contact met hem op als je hulp nodig hebt.Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196.

  Reageer
 68. Stacey Muller

  Ik ontmoette mijn man toen we studeerden. We gingen een hele tijd met elkaar uit en woonden samen en het was allemaal liefde en gelukzaligheid terwijl we allebei onze dromen bouwden. Het werd erg lastig toen hij voor een workshop reisde en daar zes maanden bleef. Hij veranderde toen hij op bezoek kwam en ik ontdekte dat hij iemand anders in Ohio had en dat hij het serieus meende. Het brak me omdat ik zoveel van mijn man hield en er alles aan zou doen om hem weer alleen voor mezelf te hebben. Ik moest contact opnemen met dokter Ilekhojie, die mijn tante in het verleden hielp, en ik volgde de instructies op die hij mij gaf en herstelde mijn huwelijk. Mijn man kwam vorige week terug en ik zag een bericht tussen hem en deze dame en hij vertelde haar dat ze weg moest blijven omdat hij zich op ons huwelijk wilde concentreren en kinderen wilde krijgen. . Allemaal dankzij deze geweldige dokter Ilekhojie die ik via mijn tante heb leren kennen. Bekijk hier zijn gegevens als u ooit zijn hulp nodig heeft. E-mail: gethelp05@gmail.com of neem contact op met zijn telefoonnummer +2348147400259

  Reageer
 69. Maria Aksoy

  Fijne dag dat u dit leest, ik weet niet wat u hier heeft gebracht, maar als u problemen in het leven hebt, wil ik u laten weten dat u vandaag de oplossing voor uw problemen hebt gevonden. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zoiets online zou schrijven, maar Dr. Ajayi, de man die door zijn voorouders gezegend is met spirituele krachten, werkte wonderwel voor mij. Ik had problemen in mijn huwelijk omdat mijn man mij en onze 2 kinderen het huis uit joeg nadat ik hem confronteerde met het feit dat hij vreemdging met zijn ex-vriendin. Ik zag wat tekst op zijn telefoon die mijn beweringen bevestigde. Ik woonde bij mijn moeder en zocht naar manieren om het goed te maken met mijn man, hij was een zorgzame en liefdevolle man, maar ik was verrast dat hij plotseling veranderde. Ik zocht online naar oplossingen toen ik verschillende getuigenissen las over hoe Dr. Ajayi heeft geholpen de vrede in veel huizen te herstellen, dus besloot ik hem een ​​kans te geven. Ik nam contact op met Dr. Ajayi en legde het hem uit. Hij vertelde me wat de problemen veroorzaakte en wat er gedaan moest worden. Ik volgde al zijn instructies op en vandaag woon ik weer thuis bij mijn man, dit is na een scheiding van 8 maanden. Als je met een probleem in het leven wordt geconfronteerd, of het nu gaat om gezondheid of sociale zaken, dan is Dr. Ajayi je laatste stop. Wees niet verlegen, neem contact op met Dr. Ajayi via Whatsapp of Telegram: +2347084887094 of e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Reageer
 70. Zoe Bettens

  Ik heb nooit geweten dat mensen zo aardig, onbaatzuchtig en geweldig konden zijn totdat DR. ISIKOLO mij hielp met mijn huwelijksproblemen. Mijn verbintenis met mijn man duurde nog geen jaar toen we problemen begonnen te krijgen. Het kwam zo vaak voor dat ik in een depressie terechtkwam en ermee bleef worstelen. Tegelijkertijd verliet mijn man me en beloofde nooit meer terug te komen. Ik wist op dat moment niet wat ik met mijn leven aan moest. Ik moest blijven zoeken naar hulp totdat DR. ISIKOLO mij te hulp kwam. Nadat hij het nodige overleg had gepleegd, werd het mij duidelijk dat de ex-minnaar van mijn man hem bleef manipuleren zodat zij hem terug kon krijgen. Ik kreeg van DR ISIKOLO te horen wat ik moest doen en met alle zekerheid moest ik het resultaat na 2 dagen krijgen, waaraan ik voldeed en hij hielp me en het resultaat was zo geweldig. Nu is mijn man terug bij mij en zijn we in warmte en geluk zwanger van ons eerste kind. als je soortgelijke of liefdesproblemen hebt, sms hem dan gewoon via Viber/WhatsApp +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 71. Emily Cruff

  Alles was erg zwaar voor mij na mijn scheiding. Ik was er kapot van en kon me niet eens concentreren op mijn werk. Ik nam contact op met zijn vrienden en familie om ons te helpen, maar ondanks grote inspanningen van hen luisterde hij niet. Ik was gebroken omdat ik mezelf met niemand anders kon zien, aangezien mijn man mijn eerste en enige liefde was. Dus moest ik hulp zoeken bij dr. Ilekhojie, die mij werd aanbevolen door een vriend van mijn werk. Hij voerde een verzoeningsritueel uit dat alles totaal veranderde en het was overweldigend. Zijn woorden zijn zijn plicht en hij faalt nooit als hij resultaat belooft. Mijn man belde plotseling en vertelde me dat hij onze liefde nog een kans wil geven en het zijn weer vier maanden van liefde en geluk geweest. Doe geen moeite om ergens anders hulp te zoeken. Neem nu contact met hem op. Zijn e-mail: gethelp05@gmail.com of WhatsApp: +2348147400259

  Reageer
 72. Julia Franken

  Ik zat nog op de universiteit toen ik mijn verloofde ontmoette. We hebben een hele tijd een relatie gehad en samengewoond en onze relatie werd goedgekeurd door onze ouders. We konden het goed met elkaar vinden en alles was perfect. Hij reisde af voor een training en sindsdien is het nooit meer goed met ons gegaan. Hij had daar een ontmoeting met een dame en hij heeft de neiging veel te hebben toegewijd aan wat ze deelden en mij buiten beeld te hebben gelaten. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het probleem op te lossen, maar niets werkte totdat ik over Dr. Isikolo hoorde. Ik nam contact met hem op en legde uit wat ik doormaakte en hij beloofde te helpen, wat hij deed zoals beloofd. Ik volgde de instructies op die hij me gaf en hij loste het probleem op dat ik had met mijn verloofde en nu is hij terug bij mij en gaan we over een maand trouwen. Allemaal dankzij Dr. Isikolo. Neem nu contact met hem op als je hulp nodig hebt. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 73. Edna Mackerel

  Mijn man verliet mij en onze kinderen voor een andere vrouw die hij op het werk ontmoette. Ik probeerde sterk te zijn voor mijn kinderen en ook omdat ik zoveel van mijn man hield en mijn gezin niet wilde breken. Ik was gekwetst en in de war en had hulp nodig, dus deed ik wat onderzoek op internet en kwam ik een site tegen waar ik zag hoe Dr. Ilekhojie zoveel stellen heeft geholpen om weer bij elkaar te komen en daarna gelukkig te zijn. Ik nam contact met hem op en hij voerde namens ons een herverbindingsritueel uit. Tot mijn verbazing kwam mijn man na een paar dagen weer thuis. Zo werden we weer herenigd en was er veel liefde in mijn gezin. U kunt ook contact opnemen met Dr. Ilekhojie voor oplossingen. Zijn contact-e-mail gethelp05@gmail.com of alleen WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 74. Aletta Coevorden

  Nadat ik en mijn man waren getrouwd, zijn we naar een andere stad verhuisd en hebben we allebei een baan gekregen en zijn we gaan werken en gelukkig samenleven. We hebben nooit problemen gehad totdat een collega van hem er alles aan deed om de aandacht van mijn man te trekken. Ik wist de hele tijd nooit wat er aan de hand was, totdat hij begon uit te slapen en excuses te verzinnen. De dingen liepen uit de hand en uiteindelijk stopte hij met het voorzien in mijn behoeften. Ik wist op dat moment dat ik hulp nodig had, dus nam ik contact op met dokter Isikolo en legde hem alles uit. Hij vertelde me alles wat er gaande was en beloofde de problemen voor mij op te lossen, wat hij ook deed. Hij sprak een liefdesreüniespreuk voor mij uit die mij en mijn man herenigde en hij begon de man te worden van wie ik altijd van hem hield, net na 48 uur dat dokter Isikolo voor mij werkte. We zijn nu allebei gelukkig en zonder dokter Isikolo zou dit niet mogelijk zijn geweest.Neem contact met hem op als je hulp nodig hebt.Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 75. Aceline Carmen

  Ik verloor mijn man aan een vrouw in het buitenland toen hij ging werken in dezelfde regio waar zij woont. Ik wist niet wat er allemaal was gebeurd totdat een vriend van mij me foto’s van hen samen stuurde en het me daarna duidelijk werd dat dit de reden was waarom mijn man koud tegen me werd en me achterliet. Mijn man was gehypnotiseerd, ik wist alles toen ik contact opnam met Dr. Ilekhojie toen ik naar hulp zocht en niets vond. Hij verzekerde me dat hij terug zou komen en dat onze liefde en geluk zouden worden hersteld, wat hij deed en het resultaat begon zich binnen 3 dagen te manifesteren. Nu heb ik mijn man terug en ik kan Dr. Ilekhojie niet genoeg bedanken voor zijn eerlijkheid en steun. Stuur hem gewoon een sms via WhatsApp +2348147400259 of e-mail hem via: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 76. Maria F. Chan

  HOW I RECOVER MY FUNDS BACK AFTER BEEN SCAMMERED 2024

  I’m forever grateful to Jetwebhackers for their remarkable assistance in recovering the $38,540 I had lost to a crypto scam. This amount was meant to cover my husband’s urgent hospital bills, and I was deceived by a fraudster posing as Agent David, who promised me a return of $380,940 – but it was all a scam. Thanks to Jetwebhackers’ expertise and dedication, I was able to recover not only the initial investment but also the profit I was promised. Their help has been a blessing to my family, and we can now focus on my husband’s recovery without financial stress. I highly recommend Jetwebhackers to anyone who has fallen victim to crypto scams. They are professional, efficient, and compassionate. Thank you, Jetwebhackers, for your exceptional service and support during a difficult time!”CONTACT THEM VIA

  EMAIL:jetwebhackers @ gmail .com

  TELEGRAM: @jetwebhackers

  Reageer
 77. Mia Franko

  Na zoveel jaar loterij te hebben gespeeld, vind ik het erg moeilijk om te winnen, het is erg zwaar voor me geweest. Ik ontmoette een vriend in het park die me vertelde over With Dr Ilekhojie die haar hielp om het goed te maken met haar ex-man na 2 jaar scheiding. Hij vertelde me zoveel lieve dingen over Dr Ilekhojie. Ik was erg onder de indruk van haar verhaal, dus vertelde ik haar over mijn pech met de loterij. Ze stelde me voor aan Dr Ilekhojie en al mijn gesprekken met hem verliepen goed en hij legde me zoveel dingen uit. Hij vertelde me alles wat ik moest doen om ervoor te zorgen dat ik geluk heb de volgende keer dat ik een lot koop. Ik besloot het opnieuw te proberen een week nadat hij klaar was met mijn werk en ik kan mezelf niet geloven, ik heb zoveel gewonnen. Allemaal dankzij Dr Ilekhojie. Hij is een geweldig man en als je spirituele hulp nodig hebt met iets dat je leven verstoort. Neem contact op met Dr. Ilekhojie via Whatsapp of Viber: +2348147400259 of e-mail: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 78. Karrie Bergman

  Ik wist nooit dat ik mijn verloofde terug kon krijgen totdat ik contact opnam met dokter Isikolo die mij hielp. Ik had een vreselijk misverstand met mijn man en we gingen verschillende kanten op. Ik was emotioneel neerslachtig en wist niet wat ik moest doen om de situatie te helpen. Zo leerde ik Dr. Isikolo kennen. Ik nam contact met hem op en liet hem helpen met mijn problemen. Hij vertelde me alles wat ik moest weten en begrijpen en ik voldeed aan de procedures en uiteindelijk loste hij het probleem voor mij op en nu zijn ik en mijn verloofde weer bij elkaar en weet ik dat we binnenkort gaan trouwen. Het zou niet mogelijk zijn geweest als dokter Isikolo me niet had geholpen zoals beloofd. Het resultaat van zijn werk manifesteert zich zeker na 48 uur en is 100% gegarandeerd. Het is voor mij zichtbaar om het effect te zien van het resultaat van alles wat hij voor mij deed en de liefde en genegenheid tussen mij en mijn verloofde is werkelijk weer volledig hersteld en het verheugt mijn hart dat ik hem aan niemand heb verloren. Hij kan u net zo goed helpen als u nu contact met hem opneemt. Stuur hem een ​​sms via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 79. Mevrouw Sara

  “Dr. Sacre is echt een wonderdoener! Hij hielp me niet alleen om me te herenigen met mijn ex-geliefde, maar hij genas me ook van de hiv-ziekte. Zijn krachtige spreuken en genezende vermogens zijn werkelijk levensveranderend. Ik ben voor altijd dankbaar voor zijn hulp en zal hem altijd aanbevelen aan iedereen die spirituele begeleiding en genezing nodig heeft. Bedankt, Dr. Sacre, voor het terugbrengen van liefde en gezondheid in mijn leven!”

  Neem contact op met Dr. Sacre via onderstaande gegevens

  📧: Sacretempleofpower@gmail.com
  Bel/WhatsApp: +234 907 603 4359

  Vraag hem om hulp en deel uw eigen getuigenis

  Bedankt

  Mevrouw Sara

  Reageer
 80. Daan Beethoven

  Mijn vrouw en ik hadden een misverstand dat tot een enorme ruzie leidde en zij verliet het huis en keerde terug naar het huis van haar vader. Ik liet mijn emoties de overhand krijgen en bleef permanent bij haar weg. Het werd nog erger toen ze een andere man begon te zien en ik heb er nooit van geweten. Ik probeerde het probleem op te lossen en haar naar huis te laten terugkeren, maar ze kwam nooit meer terug. Later kwam ik erachter wat er allemaal aan de hand was en besloot ik hulp te zoeken om mijn huwelijk met haar op te lossen, waardoor ik contact opnam met dr. Isikolo. Zoals verwacht werkte hij voor mij en het probleem was opgelost en ik ben herenigd met mijn vrouw. Ze keerde net na 48 uur terug naar huis, zoals beloofd door dokter Isikolo. Ik ben hem voor altijd dank verschuldigd voor het oplossen van het probleem dat ik in mijn huwelijk had. Neem contact met hem op voor snelle en dringende hulp, e-mail hem: isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op: +2348133261196

  Reageer
 81. Emma Kirby

  Eerder dit jaar had ik een vreselijke ruzie met mijn man en hij had geen andere keus dan het huis te verlaten en ik ging ervan uit dat het gewoon woede was die hem deed vertrekken. Na een paar dagen kon ik geen contact met hem opnemen of weten waar hij was. Ik wachtte en wachtte, maar hij kwam nooit terug of belde me. Ik was vervuld van pijn en spijt over wat er was gebeurd. Ik heb alles geprobeerd om hem terug te krijgen, maar het mocht niet baten totdat ik contact opnam met dokter Ilekhojie die mij te hulp kwam. Hij deed zijn werk perfect om ons te herenigen en mijn man, die niet terug wilde komen, belde precies na 48 uur, precies zoals de dokter had beloofd. Zijn contactpersoon E-mail gethelp05@gmail.com of Whatsapp alleen +2348147400259

  Reageer
 82. Vinish

  My life is back!!! After 8 years of marriage, my lover left me with our three kids. I felt like my life was about to end, and was falling apart. I contacted you and after I explained to you my problems and did all that was requested of me. In just 24 hours, my husband came back to us and showed me and my kids much love and apologized for all the pains he has brought to the family. We solved our issues, and we are even happier than before Prist Osemu you are the best spell caster, i really appreciate the love spell you casted for me to get the man back to my life i will keep sharing more testimonies to people about your good work Thank you once again Prist Osemu do not let your problems drain you. If you are in any problem you can contact this man for help. He is always there to help you solve your problems. Contact him on email [osemudiamentemple@gmail.com] https://www.facebook.com/Priestosemu/

  Reageer
 83. Troje Jessi

  “Ik kan Dr. Sacre niet genoeg bedanken voor de hereniging met mijn ex-man. Zijn krachtige spreuken brachten ons weer bij elkaar en herstelden onze liefde en respect voor elkaar. Dr. Sacre hielp ons niet alleen met het verzoenen, maar hij liet ons ook zien hoe we elkaar konden koesteren en respecteren op een manier die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik ben hem eeuwig dankbaar voor zijn begeleiding en steun. Bedankt, Dr. Sacre. Neem contact op met Dr. Sacre via onderstaande gegevens
  📧: Sacretempleofpower@gmail.com
  Bel/WhatsApp: +234 907 603 4359
  voor het terugbrengen van liefde in ons leven en het helpen opbouwen van een sterkere, liefdevollere relatie.”

  Troje Jessi

  Reageer
 84. Alex Bergmann

  Ik heb vanaf het begin gezworen nooit een bedrieger te zijn en heb mijn standpunt gehandhaafd om ervoor te zorgen dat ik een gelukkig thuis zou bouwen, maar helaas vertrouwde mijn vrouw me nooit genoeg. Ik heb maandenlang rondgezworven om haar terug te krijgen en heb hulp gezocht bij verschillende bronnen, waaronder haar familie, maar het heeft nooit tot succes geleid. Ik kwam in contact met Dr. Ilekhojie, aan wie ik in het eerdere stadium twijfelde toen ik contact opnam. Ik moest de hoop levend houden en volgde de procedures op, precies zoals hij alles aan mij had uitgelegd. Hij verzekerde me dat ze binnen 3 dagen zou terugkeren als hij klaar was met zijn verzoeningsritueel. Het was de derde keer dat ze belde dat het tot me doordrong dat alles wat Dr. Ilekhojie zei waar was, omdat ik eerder mensen had ontmoet die het beloofden maar faalden. Ik vertel iedereen over Dr. Ilekhojie en zijn vriendelijke hart om mensen te helpen. Bel/WhatsApp +2348147400259 E-mail; gethelp05@gmail.com

  Reageer
 85. Betty Jakub

  Gegroet, ik deel dit omdat ik weet dat iemand misschien ervaart wat ik doormaakte in mijn relatie, mijn vriend mij beledigde en altijd fouten vindt in alles wat ik doe en dit alles begon plotseling. Hij was een liefdevolle en zorgzame man voor mij, maar dat veranderde allemaal toen hij naar huis reisde en terugkwam. Ik wil dat de vrede terugkeert in mijn relatie, dus zocht ik hulp. Dat was toen ik las over Dr. Ajayi, een krachtige spreukenmaker. Ik nam contact op met Dr. Ajayi en legde mijn relatieprobleem aan hem uit en hij vertelde me wat ik moest doen. mijn relatie redden, eerst was ik bang, maar omdat ik echt vrede in mijn relatie wil, deed ik alles wat er van mij werd gevraagd en tot mijn verbazing ging mijn vriend na een week werken op de knieën en smeekte me om al het onrecht hij heeft mij aangedaan en zei dat hij niet weet wat hem overkwam, nu ben ik een gelukkige vrouw en heerst er vrede in mijn huis. Als u een relatieprobleem heeft, is Dr. Ajayi uw laatste stop. Je kunt hem bereiken op Whatsapp: +2347084887094 of je e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Reageer
 86. Luuk Boeken

  Mijn man had de gewoonte om altijd te sms’en en afspraken te maken met zijn oude vrienden, inclusief zijn exen. Ik had nooit gedacht dat daar een probleem mee was, totdat hij zich emotioneel van mij terugtrok en zich abnormaal begon te gedragen tegenover mij en mijn dochter. Op dit punt wist ik dat ik dringend hulp nodig had, omdat ik hem nooit kwijt wilde. Dr. Isikolo kwam mij te hulp en het probleem was opgelost. Een ex van mijn man beloofde ervoor te zorgen dat ze hem van hem zou afnemen en begon hem te manipuleren om mij en mijn dochter in de steek te laten, wat uiteindelijk zou zijn gebeurd als dokter Isikolo niet tussenbeide was gekomen om mij te helpen. Net na 48 uur nadat het probleem was opgelost, werd alles geweldig tussen mij en mijn man en nu heeft hij zich voor alles verontschuldigd en zijn we weer goed. Neem contact op met Dr. Isikolo en geloof dat hij dat probleem zeker voor u zal oplossen.E-mail hem isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196.

  Reageer
 87. Hilda Malen

  Ik was de laatste persoon op aarde die het feit accepteerde dat spreuken bestaan ​​of werken, totdat ik werd doorverwezen naar Dr. Ilekhojie. Hij beloofde me te helpen om het goed te maken met mijn partner. Ik had geen andere optie dan het te proberen, want 3 maanden na de scheiding werd ik gedegradeerd op mijn werkplek vanwege depressie en gebrek aan concentratie. Mijn leven liep elke dag leeg en ik wist niet wat ik moest doen. Ik was gelukkig en genoot van mijn werk, maar plotseling werd ik ellendig na de scheiding, omdat het snel en een kort proces was. Alleen Dr. Ilekhojie gaf me een uitweg en ik ben blij dat ik hem geloof. Nog maar vorige week werd ik hier gepromoveerd tot mijn functie en ik ben hier om mijn eigen ervaring te delen met deze man genaamd Dr. Ilekhojie. In elke situatie is er altijd een uitweg. Neem contact op met Dr. Ilekhojie via SMS OF WHATSAPP MESSENGER met: +2348147400259 en e-mail op: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 88. Isabela Hank

  Mein Mann ist gerade aufgewacht und hat entschieden, dass unsere Ehe vorbei ist. Seit einigen Monaten geht es zwischen Hank und mir nicht gut, weil er eine Affäre mit seiner Assistentin bei der Arbeit hatte. Ich liebte meinen Mann so sehr und beschloss, zu bleiben und an unserer Ehe zu arbeiten. Nach kurzer Zeit kam Hank nicht mehr nach Hause und seine enge Freundin erzählte mir, dass er eine andere Wohnung hat, in der er mit ihr lebt. Ich war verletzt und suchte weiter nach Hilfe, weil Hank anders war als der Mann, den ich vor 10 Jahren geheiratet hatte. Glücklicherweise fand ich Dr. Ilekhojie, der versprach, mir meinen Mann zurückzugeben. Er führte einen Versöhnungszauber durch und kehrte zurück und jetzt sind wir beide wieder glücklich mit unseren Jungs. Wenn Sie Probleme wie ich haben, senden Sie Dr. Ilekhojie eine E-Mail an gethelp05@gmail.com oder kontaktieren Sie ihn über WhatsApp/Viber +2348147400259

  Reageer

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin