Home » Blog » Relaties » Liefde… de grootste drijfveer

Liefde… de grootste drijfveer

door | 20 dec, 2021 | Relaties

‘…en als ik iets moet zijn
wat ik nooit geweest ben
mag ik dan bij jou?’
(Claudia de Breij)

Hoe meer ik me verdiep in wat ‘grote relatietherapeuten’ zeggen over relaties, hoe duidelijker het me wordt dat het verschillende aanvliegroutes zijn van vergelijkbaar gedachtengoed. De kern binnen iedere relevante therapierichting draait om onze hechtingsbehoeften en de ervaringen die we hebben opgedaan binnen onze hechtingsgeschiedenis. Alles draait om het creëren van veiligheid in onszelf, voor onszelf en voor de ander. Harville Hendrix vormt daarop geen uitzondering. Hij heeft jaren geleden een prachtig en herkenbaar boek geschreven over onze drijfveren in de liefde én hoe we deze kunnen gebruiken om onze relaties prettiger vorm te geven. Dit is inmiddels ook in het Nederlands verschenen. https://www.bol.com/nl/nl/p/krijg-de-liefde-die-je-wilt/9200000108811148/

Ik wil hier kort uiteenzetten hoe hij aankijkt tegen relaties en je inspireren om eens stil te staan bij wat je hiervan in je eigen relatie herkent.
Terwijl we ons ergeren aan bepaald gedrag, verschil van mening op het gebied van geld, opvoeding, kinderen of huishouden of acceptabel gedrag, worden we voortgedreven door een ongeschreven agenda die al vroeg in ons leven is gevormd. We verlangen naar een gevoel van diepe verbondenheid, van geliefd worden, geaccepteerd worden, gekend zijn en de daarbij behorende gevoelens van echt leven. De details zijn bij iedereen anders, maar we willen bij onze partner dezelfde vertrouwde gevoelens ervaren die we vroeger (bij momenten) hebben ervaren, een verlangen waarmee we worden geboren. Onbewust wijzen we in een relatie onze partner aan als verantwoordelijke om daarvoor te zorgen.

‘Ik verwacht van jou dat jij de onvervulde emotionele behoeften vervult die ik uit mijn kindertijd heb meegenomen’

Hendrix vergelijkt onze onbewuste verlangens met de sterren. Overdag weet je ergens wel dat ze er zijn, als het donker is kun je er onder bepaalde omstandigheden aardig wat zien, maar het blijft een fractie van hoeveel er aanwezig zijn.
In relaties is de wederzijdse ervaring van verbroken verbondenheid doorgaans een herhaling van de jeugd van beide partners. We verwachten dat onze partner intuïtief aanvoelt wat onze onvervulde behoeften zijn en dat hij of zij ze vervult zonder er iets voor terug te vragen. Daarnaast hebben we deze specifieke partner uitgekozen om deze oude gevoelens opnieuw te ervaren, in de hoop het verdriet en de pijn uit het verleden te kunnen helen door een verbeterde ervaring. Dit heeft te maken met herkenning van iets van onze ouders in onze partner.

Overzicht van het gedachtengoed van Hendrix

Relatie is een gemeenschappelijke rode draad door het hele bestaan. Alles is met alles verbonden, niets is op zichzelf staand. We kunnen ons besef van verbinding verliezen, maar dat ‘ik red me wel’ is slechts een illusie. Ondergronds blijft het verlangen naar verbinding aanwezig.
Als onze vroege relaties zo’n grote rol gespeeld hebben in het ontstaan van ons gevoel van afgescheiden zijn, dan zijn onze meest intieme relaties de beste manier om onze ervaring van verbinding te herstellen. Negativiteit vult in stroef lopende relaties ‘de tussenruimte’ met oordeel, kritiek en beschaming.

‘Jij geeft me altijd het gevoel dat…..’
‘Als jij nou eens gewoon….. dan zouden we….’

Dit veroorzaakt angst en leidt tot verkilling, woede en breuken. Herstel van veiligheid is noodzakelijk om weer verbondenheid te ervaren.
Om opnieuw vorm te geven aan onze relatie is het helpend als we ons bewust worden van oude verwondingen en hun invloed op ons gedrag. Hierin dragen we zelf verantwoording en we kunnen elkaar helpen door veiligheid en vertrouwen op te bouwen. Dit bouwen aan vertrouwen leer je binnen deze methodiek door oefeningen en opdrachten.

Dit begint met samen de keuze maken het echt aan te gaan in onszelf en met elkaar. Je creëert hiervoor samen een omgeving door vluchtroutes af te sluiten (sporten, facebook, netflix, drukte…), commitment te vernieuwen en elkaar doelbewust te ondersteunen. Hendrix draagt concrete vaardigheden en oefeningen aan om meer open en effectiever met elkaar om te gaan. Soms met opdrachten die in eerste instantie erg onnatuurlijk aanvoelen. Naarmate we onze weerstand tegen deze nieuwe manier van met elkaar omgaan overwinnen, ontdekken we meer van de angsten, zwakheden en verlangens van onze partner. Dat binnen laten komen, geeft altijd verzachting.
Daarna ga je verder met het doelbewust ondersteunen van elkaar, het vullen van ‘de tussenruimte’ met liefdevol gedrag, plezier en verrassingen. Wederom met soms geforceerd aanvoelend ander gedrag. Bevestiging en negativiteit kunnen namelijk niet tegelijkertijd gebruik maken van de neurale paden in ons brein.
Vervolgens ga je je richten op de bewustwording van oude pijnlijke ervaringen. De ontdekking dat er vaak niet voor ons gezorgd werd zoals we nodig hadden en dat we als automatische overleving essentiële delen van onszelf onderdrukt hebben. We mochten bijvoorbeeld niet enthousiast zijn, niet te stil of niet te gevoelig zijn. Dit onderzoeken vraagt eerlijkheid en reflectie die we met elkaar moeten leren delen. Onze partner kan geen gedachten lezen. Begrip en vertrouwen groeien als je je gezien en begrepen voelt. We leren elkaar zien als ‘gewonde zielen’ met duistere kanten die zoeken naar herstel.
De moeilijkste stap is de keuze om tegen al onze instincten in te handelen volgens de informatie die we over elkaar verkregen hebben. We maken de keuze om ons niet meer alleen op onze eigen behoeften te richten, maar ons te focussen op de behoeften van onze partner. Dit vraagt ons om angst voor verandering te overwinnen.

Wat je hierdoor gaat ontdekken, is dat je daarmee niet alleen je partner helpt en veiligheid biedt, maar ook delen terugwint van je eigen verloren zelf. De delen die je vroeger onbewust hebt afgesneden om je zo veilig en geliefd mogelijk te blijven voelen. Juist op deze delen doet je partner een beroep. Wat weer te maken heeft met onze onbewuste partnerkeuze. We gaan meer voelen en komen vollediger tot leven. Dit is ook pijnlijk: oude angsten en behoeften vragen erom geaccepteerd en verwerkt te worden. Je helpt elkaar jezelf te hervinden en leert de waarde van het anders zijn van je partner in plaats van het te ervaren als aanval.

Als partners elkaar zonder vervorming leren zien, elkaar net zozeer leren waarderen als zichzelf, leren geven zonder iets terug te verwachten en zich gaan toeleggen op het welzijn van de ander, gaat de liefde stromen en kost dat steeds minder inspanning. De partner verandert van vijand of surrogaatouder in een gelijkwaardige liefdespartner waarmee we ons verbonden kunnen voelen.
Hendrix adviseert om jezelf tijdens het hele proces voor te stellen als zittend in een kano, varend in omstuimig water. Er zijn stukken dat je gewoon rustig moet blijven zitten en door moet peddelen. Doorpeddelen staat hier voor het ondanks alle tegenstrijdige gevoelens, oefeningen blijven uitvoeren totdat je in rustiger vaarwater komt en van de omgeving kunt gaan genieten.

De invloed van ons onbewuste brein

Grofweg kun je het brein verdelen in een oud en nieuw brein. Het oude brein draagt zorg voor alle onbewuste functies en de opslag en herinneringen in het lange termijn geheugen. Hier ontstaan emoties als er iets getriggerd wordt. Het oude brein bepaalt het grootste deel van je automatische reacties.
Onder het nieuwe brein verstaan we onder andere de prefrontale cortex, dat bewust en alert is, in contact staat met de omgeving. Dit deel neemt beslissingen, denkt, observeert, anticipeert, reageert, ordent en creëert. Het is altijd op zoek naar oorzaak en gevolg. Het nieuwe brein kan helpen het oude brein te begrijpen en soms te reguleren.
Het oude brein is altijd alert op ‘is het veilig of onveilig?’ Deze informatie wordt uit symbolen, beelden en gedachten gehaald. De waarneming is globaal en vaag waardoor er makkelijk iets wordt getriggerd als ‘het lijkt op..’. Er lijken maar zes categorieën te worden waargenomen: Is dit iemand om te koesteren, door gekoesterd te worden, om seks mee te hebben, om van weg te vluchten, aan wie ik me moet onderwerpen of die ik moet aanvallen? Er is geen ruimte voor subtiliteiten en nuances in het oude brein.

Hans heeft een goede deal gesloten en is op weg naar huis. Hij verheugt zich erop om dit met zijn vrouw te delen. Als hij thuis uitstapt, ziet hij haar appje dat er iets onverwachts is op haar werk en ze later is. Hij had er zo op gerekend het samen even te vieren…. Hij loopt naar de kast en pakt een reep chocolade wat hij doorgaans niet doet. Maar het biedt wat troost, hij gaat nog even zijn mail checken. Als zijn vrouw een uur later thuiskomt, voelt hij zich kil en afstandelijk. De volgende dag blijft hij gesloten en kortaf. Als hij weer is bijgetrokken, voelt hij zich verward over zijn reactie. Ze had toch een goede reden? Waar gaat dit over?!

Onbewust riep haar afwezigheid oude gevoelens op. Toen hij als 9 jarige naar de bso ging als zijn ouders werkten. Het was er best gezellig, maar soms was hij ook jaloers op vrienden die na school direct naar huis mochten. Als tiener ging hij alleen naar huis, maar was het huis leeg tot zijn ouders om zes uur thuiskwamen. Als ze thuiskwamen, waren ze regelmatig nog te gestrest om aandacht te hebben voor zijn verhalen.
Jaren later bepaalt deze ervaring zijn reactie als zijn vrouw een keer wat later thuiskomt… Het oude brein ervoer hetzelfde gevoel van verlatenheid als het kind van toen.

Nieuwe paden creëren

We zouden veel minder aanvaringen hebben als we ons bewust zouden kunnen worden van deze onbewust binnendringende gevoelens vanuit het verleden en deze zouden kunnen reguleren. Dan zouden we in ons ‘nieuwe brein’ blijven, bij de feiten kunnen blijven, openstaan en effectiever communiceren. We zouden minder stress ervaren en minder pijn aan elkaar oplopen. Maar hoe dan?!
Hendrix heeft oefeningen ontworpen die hierbij helpen. Die als eerste helpen om meer zicht op en begrip te krijgen voor onze onbewuste verlangens en reacties. Daarna om samen meer veiligheid tot stand te brengen, om te leren over gevoelige kwesties te praten zonder dat dit frustreert, escaleert of machteloos maakt. Oefeningen die helpen om frustraties om te zetten in verzoeken en handelingen. Je leert een soort veiligheidszone tussen jullie te ontwikkelen, de ‘tussenruimte’ die schoon blijft en waar je meer zuiverheid en respect van elkaar kunt ervaren. Je moet overstappen van alleen maar zelfzorg naar het zorgen voor deze ‘tussenruimte’.
De oefeningen zijn zo veranderend omdat ons brein voortdurend verandert onder invloed van nieuwe ervaringen. Ons brein is plastisch: bepaalde ervaringen hebben bepaalde routes in ons hoofd vastgelegd. Latere enigszins vergelijkbare ervaringen geven daardoor dezelfde reacties. Op deze manier lopen we relatietrauma’s op die steeds weer getriggerd kunnen worden. Maar nieuwe ervaringen kunnen deze routes veranderen, hoe vaker er positieve ervaringen zijn, hoe steviger er nieuwe neurale paden worden aangelegd. Het oude pad ‘groeit dicht’ en wordt steeds minder automatisch bewandeld.

Het boek van Hendrix geeft door de theorie en de oefeningen per hoofdstuk concrete handvatten om samen een proces te doorlopen richting meer verbinding en veiligheid. Therapeutische begeleiding is hierin ondersteunend op de momenten dat je samen vastloopt in de bekende patronen.

Over Jeanet van Ramshorst

Ik ben Jeanet van Ramshorst Gestalttherapeut, EFT therapeut en opgeleid in Brainspotting en het Vat van Zelfwaardering. Ik blog vooral over omgaan met jezelf en je relaties.

Gerelateerde artikelen

Het stroomt niet meer tussen ons….

Het stroomt niet meer tussen ons….

Als we onze relatie ervaren als doods en saai is dat vaak omdat we onze energie hebben teruggetrokken. Als je wilt dat je relatie stroomt, moet de stroom er ook daadwerkelijk óp. Dat betekent risico nemen, contact maken, een reactie vragen. Energie ontstaat als de polen contact maken, als de spanning erop gaat. Het verhaal van Willem en Shirley laat zien hoe dit in zijn werk kan gaan.

lees verder
Een beetje van jou en een beetje van mij….

Een beetje van jou en een beetje van mij….

In een relatie zoek je vaak een partner die de eigenschappen heeft, die je zelf te ontwikkelen hebt. In de ideale situatie help je elkaar die minder ontwikkelde kanten te laten groeien. Het gebeurt helaas ook vaak dat je allebei doorschiet in je sterke kanten en daardoor kom je sneller tegenover elkaar te staan. Wat hierin erg helpt, is als je leert om verschillen te verdragen en te waarderen. Als je leert om over verschillen te praten op een persoonlijke manier. Persoonlijk betekent onder andere dat je echt stilstaat bij wat de ander zegt en wat dat bij je oproept. Daarmee doe je elkaar recht in plaats van om de beurt je eigen mening over de schutting te gooien.

lees verder
Hoe kan ik je ooit weer vertrouwen?!

Hoe kan ik je ooit weer vertrouwen?!

Blijvend wantrouwen is een groot probleem bij herstel na vreemdgaan. Vanuit het vat van zelfwaardering wordt het principe van de sluitsteen aangedragen. Dit is een concreet handvat om samen te werken aan aan het verminderen van wantrouwen en de groei van vertrouwen.

lees verder

37 Reacties

 1. Lisa van den Heuvel

  Wat fijn om jouw verhaal te lezen Jeanet! Het is informatief en geeft mij weer nieuwe ideeën. Ik ga in ieder geval het boek bestellen!

  Reageer
 2. jeanet vanRamshorst

  Hoi Lisa, Als je het leuk vindt, heb ik ook een uitgebreide samenvatting per hoofdstuk met verwerkingsvragen. Laat maar weten als je belangstelling hebt!

  Reageer
  • Esther

   hoi Lisa, wat fijn helder leesbaar. Laatst een theater show gezien hierover, jouw schrijven pakt me meer 😉.
   Bedankt, ik ga het boek bestellen en hoop dat het net zo fijn leesbaar is.
   Als ik zo vrij mag zijn, mocht je het nog willen delen, heb ik wel interesse in de samenvatting/ verwerkings vragen.

   Reageer
   • Esther

    sorry, ik bedoel Jeanet 🙈, die het artikel heeft geschreven.

    Reageer
    • Jeanet van Ramshorst

     Hoi Esther,
     Ja natuurlijk wil ik die sturen. Ze komen eraan! Groeten, Jeanet

     Reageer
 3. Len2022jan@hotmail.com

  Hoi Jeannette ik ga het boek ook bestellen en ben geïnteresseerd in de samenvatting

  Reageer
  • Jeanet van Ramshorst

   Hoi Len, ik stuur je samenvatting via de mail:-) Groeten, Jeanet

   Reageer
 4. Paul

  DM ONS ALS JE PROBLEMEN HEEFT MET MOEILIJKHEDEN IN HET LEVEN EN JE EEN OPLOSSING WILT, CONTACTEER DR ALI HIJ IS EEN KRACHTIGE SPELL CASTER WHATSAPP +234)8141252381
  Dm hem voor hulp👆👆dralispellhelp01@gmail.com

  Reageer
 5. Nela

  Heel erg bedankt DR SUNNY dat je mijn ex-vriendje bij mij terug hebt laten komen. Mijn naam is Nela Enzo en ik schrijf deze prachtige getuigenis over deze man. Hij heeft al mijn wensen laten uitkomen. Mijn vriend en ik hebben meer dan 3 jaar een relatie gehad en hoewel we zoveel ruzies hadden gehad, hebben we nooit aan een breuk gedacht. Op een dag belde hij me aan de telefoon en vertelde me dat hij de relatie beu is en nergens kan zien waar we naartoe gaan. Maanden zijn verstreken en mijn vriend nam geen contact meer met mij op en ik hoorde niets meer van hem en zijn mobiele telefoon was losgekoppeld. Ik wist dat ik hulp moest zoeken vanwege de zoveel liefde die ik voor hem heb. Ik heb contact opgenomen met deze geweldige spreukenmaker omdat ik nog nooit eerder contact met iemand heb opgenomen en ik vertel je dat na een week contact mijn ex-vriend me belde en vroeg om me te zien. Na 48 uur deed hij het werk voor mij om me te verzoenen met mijn man, hij droeg een ring aan mijn vinger. Ik ben erg blij omdat ik binnenkort een getrouwd meisje zal zijn met de hulp van deze geweldige spreukenmaker. Ik heb beloofd je werk aan iedereen te manifesteren en neem alsjeblieft contact op met deze man om je te helpen via drsunnydsolution1@gmail.com of je kunt hem ook WhatsAppen: +2348082943805.

  Reageer
 6. Amburo Malik

  Mijn man en ik zullen Dr. Ilekhojie voor altijd dankbaar blijven voor zijn goddelijke tussenkomst in ons leven. Mijn vrouw en ik zijn uit Somalië gevlucht. We kwamen in Canada aan en het leven was niet gemakkelijk en we hadden meer geld nodig om onze rekeningen te betalen. Mijn vrouw deed online wat onderzoek om hulp te krijgen bij het winnen van een loterij en ze kreeg geloofwaardige aanbevelingen van haar baas om contact op te nemen met dr. Ilekhojie, die met zijn geluksritueel winnende lotnummers uitdeelt. We namen contact op met Dr. Ilekhojie, die ons op de hoogte bracht van het proces dat we onmiddellijk zouden uitvoeren. Nadat het geluksritueel was voltooid, kochten we een lot in de Hospital Research Foundation Home-loterij en speelden het precies zoals Dr. Ilekhojie had opgedragen met de cijfers die hij onthulde. Met 2 dagen wonnen we een appartement met 3 slaapkamers en een contant bedrag van $ 700.000. Onze levens veranderden binnen een week en zoals dr. Ilekhojie opdroeg, werd 30% van het bedrag naar een verpleeghuis voor ouderen gestuurd om de zorg voor de verlatenen te helpen betalen. Je kunt contact met hem opnemen en kijken wat er gebeurt. Bel/sms +2348147400259

  Reageer
 7. Aletta Danneels

  Ik zat nog op de universiteit toen ik mijn verloofde ontmoette. We hebben een hele tijd een relatie gehad en samengewoond en onze relatie werd goedgekeurd door onze ouders. We konden het goed met elkaar vinden en alles was perfect. Hij reisde af voor een training en sindsdien is het nooit meer goed met ons gegaan. Hij had daar een ontmoeting met een dame en hij heeft de neiging veel te hebben toegewijd aan wat ze deelden en mij buiten beeld te hebben gelaten. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het probleem op te lossen, maar niets werkte totdat ik over Dr. Isikolo hoorde. Ik nam contact met hem op en legde uit wat ik doormaakte en hij beloofde te helpen, wat hij deed zoals beloofd. Ik volgde de instructies op die hij me gaf en hij loste het probleem op dat ik had met mijn verloofde, en nu is hij terug bij mij en gaan we over een maand trouwen. Allemaal dankzij Dr. Isikolo. Neem nu contact met hem op als je hulp nodig hebt. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 8. Brechtje Christiaens

  Ik wist nooit dat ik mijn verloofde terug kon krijgen totdat ik contact opnam met dokter Isikolo die mij hielp. Ik had een vreselijk misverstand met mijn man en we gingen verschillende kanten op. Ik was emotioneel neerslachtig en wist niet wat ik moest doen om de situatie te helpen. Zo leerde ik Dr. Isikolo kennen. Ik nam contact met hem op en liet hem helpen met mijn problemen. Hij vertelde me alles wat ik moest weten en begrijpen en ik voldeed aan de procedures en hij loste uiteindelijk het probleem voor mij op en nu zijn ik en mijn verloofde weer bij elkaar en weet ik dat we binnenkort gaan trouwen. Het zou niet mogelijk zijn geweest als dokter Isikolo me niet had geholpen zoals beloofd. Het resultaat van zijn werk manifesteert zich zeker na 48 uur en is 100% gegarandeerd. Het is voor mij zichtbaar om het effect te zien van het resultaat van alles wat hij voor mij deed en de liefde en genegenheid tussen mij en mijn verloofde is werkelijk weer volledig hersteld en het verheugt mijn hart dat ik hem aan niemand heb verloren. Hij kan u net zo goed helpen als u nu contact met hem opneemt. Sms hem op WhatsApp of Viber hem op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 9. Lina Jules

  Ik probeer al 2 jaar zwanger te worden en had hulp nodig! Ik ben naar de dokters geweest, maar nog steeds niets. De artsen legden uit dat ik en mijn man vruchtbaar zijn en dat ik niet weet waar ik anders terecht kan. Tijdens een van mijn bezoeken aan het ziekenhuis ontmoette ik iemand met wie we van hart tot hart spraken en zij legde uit hoe ze 15 jaar had gewacht totdat ze dokter Ilekhojie ontmoette, die haar kruiden gaf waardoor ze slechts een maand later zwanger werd. Ze zei zoveel goede dingen over dokter Ilekhojie en ik moest het zelf zien. Het is 4 maanden geleden dat ik de kruiden kreeg en we zijn al zwanger. Dankzij dokter Ilekhojie ben ik zo opgewonden dat ik binnenkort moeder zal worden. Ik laat zijn contacthulp achter voor iedereen die problemen heeft met zwanger worden. Vertrouw me en vraag hem om hulp. E-mail gethelp05@gmail.com of bel/WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 10. Pieter D'Hondt

  De huwelijkscrisis waar ik doorheen ging kwam ten einde toen Dr. Isikolo erbij betrokken raakte. Net als alle andere koppels hadden we onze meningsverschillen en ik zorg ervoor dat ik mijn best deed om haar goed te leiden, voor haar en mijn kinderen te zorgen en hen ook te beschermen. We hebben allebei offers gebracht om ervoor te zorgen dat we de vakbond overleefden, totdat ze zich begon te gedragen en opzettelijk zoveel ruzie met mij had. Het huis werd onaangenaam voor alle anderen, inclusief mijn kinderen. Ze werd gemanipuleerd door een vriendin die gescheiden was en ook mijn huwelijk wilde ruïneren. Ik moest contact opnemen met Dr. Isikolo en hij reageerde en deed zijn best om de problemen te beëindigen. Hij herstelde de liefde en verbinding tussen ons en ik kan nu zien dat de illusie die mijn vrouw had, is weggenomen en dat ze nu een betere vrouw is. Het resultaat van wat Dr. Isikolo voor mij deed, dat zich na twee dagen manifesteerde, was wat mij verbaasde. Ik en mijn huishouden blijven dankbaar. Ik doe een beroep op iedereen die hulp nodig heeft bij het oplossen van hun relaties en huwelijksproblemen om contact op te nemen met Dr. Isikolo, omdat de oplossing zeker is. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem op WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 11. Beatriz De witt

  Ik wil gewoon nog een keer van de gelegenheid gebruik maken om te getuigen wat deze geweldige spellcaster Voodoo Lord opnieuw voor mij heeft gedaan. Bij mijn eerste ontmoeting met hem hielp hij me de vrede, liefde en geluk in mijn huwelijk te herstellen door me zwanger te maken en er ook voor te zorgen dat mijn man ophield met vreemdgaan en zich verantwoordelijk begon te gedragen. En nu heeft hij er zojuist voor gezorgd dat mijn man zijn langverwachte promotie kreeg op zijn werkplek, met andere voordelen eraan verbonden. Nu is er een nieuw niveau van geluk in mijn familie dankzij deze geweldige, krachtige en effectieve spellcaster. Neem nu contact met hem op en vraag hem om hulp met zijn contactgegevens voodooconnect60@gmail.com je kunt ook whatsapp gebruiken + 234 8097014925… Hij is in staat wonderen te doen, hij heeft voor de tweede keer weer wonderen voor mij gedaan.

  Reageer
 12. Oscar Boschman

  Mijn vrouw en ik hadden een misverstand dat tot een enorme ruzie leidde en zij verliet het huis en keerde terug naar het huis van haar vader. Ik liet mijn emoties de overhand krijgen en bleef permanent bij haar weg. Het werd nog erger toen ze een andere man begon te zien en ik heb er nooit van geweten. Ik probeerde het probleem op te lossen en haar naar huis te laten terugkeren, maar ze kwam nooit meer terug. Later kwam ik erachter wat er allemaal aan de hand was en besloot ik hulp te zoeken om mijn huwelijk met haar op te lossen, waardoor ik contact opnam met dr. Isikolo. Zoals verwacht werkte hij voor mij en het probleem was opgelost en ik ben herenigd met mijn vrouw. Ze keerde net na 48 uur terug naar huis, zoals beloofd door dokter Isikolo. Ik ben hem voor altijd dank verschuldigd voor het oplossen van het probleem dat ik in mijn huwelijk had. Neem contact met hem op voor snelle en dringende hulp, bekijk zijn website https://isikolo-temple.com of WhatsApp hem op: +2348133261196

  Reageer
 13. Finn

  Ik bedank de oprechte en krachtige tovenaar Voodo Lord voor het terugbrengen van mijn geliefde. Hij vertelde me alleen dat ik de items moest leveren die hij nodig heeft om de spreuk zeer effectief te laten zijn en ik leverde de items, hij stelde enkele vragen en ik antwoordde. Nadat hij de items had ontvangen, vertelde hij me dat ik binnen achtenveertig uur (48 uur) het resultaat zou zien van de spreuk die hij uitsprak, en dat was precies wat er gebeurde, alles wat hij zei kwam precies zo uit als hij zei dat het zou gebeuren. zijn. Voodoo Lord is een echte man van zijn woorden. Neem contact met hem op om uw problemen voor eens en voor altijd op te lossen.
  E-mail: voodooconnect60@gmail.com WhatsApp: +234 8097014925

  Reageer
 14. Masha Kirk

  Mijn medische toestand was hartverscheurend omdat het menstruatiekrampen, een opgeblazen gevoel vóór de menstruatie en een lagere buikdruk veroorzaakte, wat resulteerde in zware menstruaties. Ik werd door mijn arts onderworpen aan verschillende medicijnen voor behandeling. Ondanks mijn bezoek aan verschillende artsen werd mijn gezondheid niet beter, want het enige wat ze konden zeggen en voorstellen was een operatie. Op het punt om het op te geven, ging ik naar internet om op zijn minst naar een behandeling te zoeken. Maar ik heb in plaats daarvan een geneesmiddel gevonden. Op internet las ik een getuigenis van een dame die fibroid had. Ze deelde het contact met Dr. Ilekhojie, die haar van kruiden en reinigingsproducten voorzag. Om een lang verhaal kort te maken, ik gebruik deze kruiden nu al 3 weken en gelukkig leek alles in orde nadat ik het had ingenomen. Ik wou dat ik kon zeggen dat dit het einde is, want sindsdien heb ik geen symptomen meer gehad.
  Stel uzelf niet bloot aan nog meer gevaar, gebruik een kruidengeneesmiddel specifiek van Dr. Ilekhojie. Neem bij interesse contact met hem op via e-mail gethelp05@gmail.com en Whatsapp +2348147400259

  Reageer
 15. Esmee

  Mijn man scheidde van mij toen ik zes maanden zwanger was van ons tweede kind. We hebben voortdurend ruzie gemaakt sinds de dag dat ons eerste kind werd verwekt. Er was geen liefde of vertrouwen meer van hem, dus scheidde hij van mij. En al deze pogingen, ik heb op verschillende manieren geprobeerd om hem terug te brengen, ik heb ook een aantal verschillende spellcasters geprobeerd, maar geen van hen kon mijn man bij mij terugbrengen. Het was alleen de voodoo-heer die mij een dringende spreuk van de 48-uursspreuk garandeerde en mij verzekerde dat mijn man weer bij mij zou zijn. Ik schrijf u om u te bedanken voor het nakomen van uw beloften en voor het gebruiken van uw begaafde en grote krachten om mijn man thuis te brengen. Ik vond het geweldig om te weten dat jij gespecialiseerd bent in het herenigen van geliefden en het genezen van verschillende kwalen. Mijn man kwam terug en beloofde dat hij me nooit meer zou verlaten. Als je twijfelt aan zijn bekwaamheid, geloof me dan. Je moet een kans wagen. Het loont op manieren die je je maar kunt voorstellen. neem alstublieft contact op met voodoo lord, hij is het enige antwoord om uw verbroken relatie of huwelijk te herstellen, e-mail: voodooconnect60@gmail.com / WhatsApp: +2348097014925

  Reageer
 16. ANONIEM

  Ik heb de afgelopen vier jaar last gehad van de ziekte (HERPES VIRUS) en had voortdurend pijn, vooral in mijn geslachtsdelen. Gedurende het eerste jaar had ik vertrouwen in God dat ik op een dag genezen zou worden. Deze ziekte begon door mijn hele lichaam te circuleren en ik werd behandeld door mijn arts. Een paar weken geleden kwam ik op internet zoeken of ik informatie kon krijgen over de preventie van deze ziekte. Tijdens mijn zoektocht zag ik een getuigenis van iemand die is genezen van (HERPES VIRUS) door een man genaamd Voodoo Lord en zij gaf het e-mailadres en WhatsApp-nummer van deze man en adviseerde mensen met een ernstige ziekte contact met hem op te nemen dat hij haar meer dan vijf jaar geleden heeft geholpen haar kanker te genezen en de kanker is nooit meer teruggekomen en ze is volledig genezen. Dus schreef ik naar de voodoo-heer en vertelde hem over mijn (HERPES-VIRUS). Hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat ik genezen zou worden. Ik heb het nooit geloofd, maar moest een proef ondergaan omdat ik veel waarde hecht aan mijn leven, gezondheid en comfort. Na alle procedures en remedies die deze man mij had gegeven, begon ik een paar weken later veranderingen in mijn hele lichaam te ervaren en voodoo Lord verzekerde me dat ik genezen was. Na enige tijd ging ik naar mijn dokter in het ziekenhuis om te bevestigen of ik eindelijk genezen was en medisch werd bevestigd dat ik genezen was en mijn dokter was zeer verrast. Dus ik kan iedereen die met welke ziekte dan ook worstelt, stoutmoedig adviseren om contact op te nemen met Voodoo Lord. E-mail:::: voodooconnect60@gmail.com, WhatsApp: +2348097014925

  Reageer
 17. MAXWELL NATI

  Hoi mensen. Mijn naam is Dr. Midnight en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in eerdere relaties en ik wachtte echt om mijn man te ontmoeten en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze verbintenis veranderde hij en begon zich vreemd te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Midnight. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die me liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een reüniespreuk uit die ons herenigde en thuiskwam bij mij en mijn zoon. Echt niemand loog daar over Dr. Midnight en zijn goede daden. Mijn man keerde 48 uur na het voltooien van de klus, zoals beloofd, naar huis terug. Neem nu contact met hem op en wees er zeker van dat hij u zal helpen. Nu moet je hem een e-mail sturen via: dr.midnight5@gmail.com of een bericht sturen via WhatsApp op +2347037137208

  Reageer
 18. MAXWELL NATI

  Hoi mensen. Mijn naam is Dr. Midnight en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in eerdere relaties en ik wachtte echt om mijn man te ontmoeten en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze verbintenis veranderde hij en begon zich vreemd te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Midnight. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die me liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een reüniespreuk uit die ons herenigde en thuiskwam bij mij en mijn zoon. Echt niemand loog daar over Dr. Midnight en zijn goede daden. Mijn man keerde 48 uur na het voltooien van de klus, zoals beloofd, naar huis terug. Neem nu contact met hem op en wees er zeker van dat hij u zal helpen. Nu moet je hem een e-mail sturen via: dr.midnight5@gmail.com of een bericht sturen via WhatsApp op +2347037137208

  Reageer
 19. Aletta Coevorden

  Nadat ik en mijn man waren getrouwd, zijn we naar een andere stad verhuisd en hebben we allebei een baan gekregen en zijn we gaan werken en gelukkig samenleven. We hebben nooit problemen gehad totdat een collega van hem er alles aan deed om de aandacht van mijn man te trekken. Ik wist de hele tijd nooit wat er aan de hand was, totdat hij begon uit te slapen en excuses te verzinnen. De dingen liepen uit de hand en uiteindelijk stopte hij met het voorzien in mijn behoeften. Ik wist op dat moment dat ik hulp nodig had, dus nam ik contact op met dokter Isikolo en legde hem alles uit. Hij vertelde me alles wat er gaande was en beloofde de problemen voor mij op te lossen, wat hij ook deed. Hij sprak een liefdesreüniespreuk voor mij uit die mij en mijn man herenigde en hij begon de man te worden van wie ik altijd van hem hield, net na 48 uur dat dokter Isikolo voor mij werkte. We zijn nu allebei gelukkig en zonder dokter Isikolo zou dit niet mogelijk zijn geweest. Neem contact met hem op als je hulp nodig hebt. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem op WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 20. Isabelle Michiels

  Ik wist nooit dat ik mijn verloofde terug kon krijgen totdat ik contact opnam met dokter Isikolo die mij hielp. Ik had een vreselijk misverstand met mijn man en we gingen verschillende kanten op. Ik was emotioneel neerslachtig en wist niet wat ik moest doen om de situatie te helpen. Zo leerde ik Dr. Isikolo kennen. Ik nam contact met hem op en liet hem helpen met mijn problemen. Hij vertelde me alles wat ik moest weten en begrijpen en ik voldeed aan de procedures en uiteindelijk loste hij het probleem voor mij op en nu zijn ik en mijn verloofde weer bij elkaar en weet ik dat we binnenkort gaan trouwen. Het zou niet mogelijk zijn geweest als dokter Isikolo me niet had geholpen zoals beloofd. Het resultaat van zijn werk manifesteert zich zeker na 48 uur en is 100% gegarandeerd. Het is voor mij zichtbaar om het effect te zien van het resultaat van alles wat hij voor mij deed en de liefde en genegenheid tussen mij en mijn verloofde is werkelijk weer volledig hersteld en het verheugt mijn hart dat ik hem aan niemand heb verloren. Hij kan u net zo goed helpen als u nu contact met hem opneemt. Sms hem via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com

  Reageer
 21. Amburo Malik

  Mijn vrouw en ik zullen Dr. Ilekhojie voor altijd dankbaar blijven voor zijn goddelijke tussenkomst in ons leven. Mijn vrouw en ik zijn een paar jaar geleden uit Somalië gevlucht. We kwamen in het buitenland en het leven was niet gemakkelijk en we hadden meer geld nodig om onze rekeningen te betalen. Mijn vrouw deed online wat onderzoek om hulp te krijgen bij het winnen van een loterij en ze kreeg geloofwaardige aanbevelingen van haar baas om contact op te nemen met dr. Ilekhojie, die met zijn geluksritueel winnende lotnummers uitdeelt. We namen contact op met Dr. Ilekhojie, die ons op de hoogte bracht van het proces dat we onmiddellijk zouden uitvoeren. Nadat het geluksritueel was voltooid, kochten we een lot in de Hospital Research Foundation Home-loterij en speelden het precies zoals Dr. Ilekhojie had opgedragen met de cijfers die hij onthulde. Met 2 dagen wonnen we een appartement met 3 slaapkamers en een contant bedrag van 700.000. Onze levens veranderden binnen een week en zoals dr. Ilekhojie opdroeg, werd 30% van het bedrag naar een verpleeghuis voor ouderen gestuurd om de zorg voor de verlatenen te helpen betalen. Je kunt contact met hem opnemen en kijken wat er gebeurt. Bel/sms +2348147400259 of e-mail: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 22. Bertina Muller

  Probeert u zwanger te worden, hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Het gebeurt allemaal als een wonder met de hulp van dokter Ilekhojie, aan wie mijn vriend me voorstelde toen ik pijn had, last had van verschillende miskramen en problemen probeerde zwanger te worden. Hij onderzocht me door me een paar vragen te stellen over hoe ik kon weten wat de oorzaak van mijn zwangerschap was. onvruchtbaarheid en vertelde me toen wat ik moest doen, waarvan ik zijn zwangerschapskruiden kocht die hij via de bezorgservice naar mij stuurde. Tot mijn grootste verrassing werd ik zwanger in minder dan 40 dagen nadat ik de kruidenkruiden had gebruikt, zoals hij hem had opgedragen. Dr. Ilekhiojie heeft mij eindelijk moeder gemaakt na zoveel jaren proberen met verspilde inspanningen. Voor elke vrouw die het ook moeilijk vindt om zwanger te worden, probeer zijn kruiden te krijgen, hoe moeilijk ook. Neem contact op met zijn e-mailadres: e-mail gethelp05@gmail.com of WhatsApp/Telegram +2348147400259

  Reageer
 23. Nora Bouman

  Hoi piepers. Mijn naam is Dijana Budimir en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in mijn vorige relaties en ik heb inderdaad gewacht tot ik mijn man ontmoette en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze vakbond veranderde hij en begon zich raar te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen, maar alles was vruchteloos. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Isikolo. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn uiterste best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die mij liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een liefdesreüniespreuk uit die ons weer bij elkaar bracht en hij kwam terug naar huis, naar mij en mijn zoon. Niemand heeft gelogen over Dr. Isikolo en zijn goede werken. Mijn man kwam 48 uur nadat hij het werk had gedaan, zoals beloofd, thuis. Neem nu contact met hem op en u kunt er zeker van zijn dat hij u zal helpen. Je moet hem nu een e-mail sturen via: isikolosolutionhome@gmail.com of hem een sms sturen via WhatsApp op +2348133261196

  Reageer
 24. Alice Matteo

  Ik kan niet geloven dat deze man zo echt is. Ik kan niet nalaten te getuigen over de goede dingen die je voor mij hebt gedaan. Ik heb iemand met 100% vertrouwen aan je voorgesteld en ze belde me net dat haar man belde om de scheiding te annuleren en op weg naar huis was. Ik geloof dat je met vertrouwen en transparantie elk probleem kunt oplossen. Bedankt dokter Ilekhojie voor uw hulp en vaderlijk advies. Mijn huwelijk, dat bijna eindigde, is dankzij jouw hulp weer tot leven gewekt. Bent u het slachtoffer van tegenslagen in uw huwelijk of relatie, neem dan contact op met Dr. Ilekhojie voor hulp. Bel/sms +2348147400259 of e-mail: gethelp05@gmail.com

  Reageer
 25. Clara Holgersson

  Mijn man met wie ik 23 jaar lang mijn leven heb opgebouwd, liet mij en de kinderen zonder een woord achter. Alles stortte op mij neer en ik nam contact op met onze dierbaren en niemand kon helpen. Er kwam een tijd dat hij de scheiding aanvroeg, zelfs toen we geen problemen hadden of ooit ruzie hadden gemaakt over iets rampzaligs. Dr. Isikolo kwam mij te hulp en loste het probleem op dat ik met mijn man had. Hij bracht ons weer bij elkaar en keerde naar huis terug. Het leven is inderdaad mysterieus en ik had nooit gedacht dat ik zou ervaren wat ik heb meegemaakt, maar allemaal dankzij Dr. Isikolo die voor mij werkte en mij verzekerde van de positieve resultaten na 48 uur, die inderdaad uitkwamen zoals hij beloofde. Hij kan uw problemen net zo goed oplossen als u nu contact met hem opneemt. Stuur hem een sms via WhatsApp op +2348133261196 of e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.

  Reageer
 26. Rita

  Ik ben zo blij om dit fantastische getuigenis van mij te delen. Mijn leven veranderde binnen 48 uur compleet. Ik zie mezelf in de spiegel en glimlach. Voor het eerst in tijden heb ik vertrouwen in mezelf en mijn capaciteiten. Ik heb mijn man terug in mijn leven met de hulp van Dr. Sunny. Hij verontschuldigde zich 48 uur nadat de spreuk was uitgesproken. Hij zei dat hij zich realiseerde dat hij nooit echt uit elkaar wilde gaan. hij kon de emotionele bagage die ik al die tijd met me meedroeg niet aan. Hij zei dat hij dacht dat hij een negatieve invloed op mijn leven had en dat het het beste was om te vertrekken. Hij zei dat het moeilijk is dat ik over het verleden blijf praten. We hebben elkaar allebei vergeven. Ik kreeg te horen dat het maanden duurde. Ik ben het levende bewijs van wat dokter Sunny kan doen. Hartelijk dank, dokter Sunny, voor het geweldige wat u in mijn relatie heeft gedaan. Ik ben nu zo blij. Met jullie hulp konden we elkaar de waarheid zien en spreken. Ik neem graag contact met u op en neem het initiatief om dit allemaal te realiseren. Iedereen met een relatieprobleem kan contact opnemen met Dr. Sunny via e-mail: drsunnydsolution1@gmail.com of sms hem op WhatsApp: +2348082943805

  Reageer
 27. Alina Ressler

  Soms raak ik geschokt als artsen zeggen dat sommige ziekten niet te genezen zijn en ze doen geloven dat we ermee moeten sterven. Dat is waar, want die ziekten zijn niet gewoon en lichamelijk. Ik begon dit te begrijpen toen mijn vriend me meenam naar het westen Afrika om een bezoek te brengen aan deze kruidkundige, Dr. Ilekhojie genaamd, die een verbeterd kruidengeneesmiddel gaf dat mij volledig van HIV genas, zonder enige bijwerkingen. We denken dat het niet te genezen is, omdat onze artsen ons hebben verteld dat er geen remedie bestaat. Het is duidelijk dat sommige patiënten met herpes, vleesbomen, vertraagde voorproblemen verslaafd zijn aan de antivirale en andere aanvullende orthodoxe medicijnen, alleen maar om het virus te helpen onderdrukken en niet om het te genezen, omdat de artsen ons hebben laten geloven dat het niet kan worden genezen en ik wel. Zeg stoutmoedig dat dit een leugen is, want er is een geneesmiddel en Dr. Ilekhojie kan u helpen met een geneesmiddel…

  E-mail gethelp05@gmail.com
  WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 28. Alina Ressler

  Soms raak ik geschokt als artsen zeggen dat sommige ziekten niet te genezen zijn en ze doen geloven dat we ermee moeten sterven. Dat is waar, want die ziekten zijn niet gewoon en lichamelijk. Ik begon dit te begrijpen toen mijn vriend me meenam naar het westen Afrika om een bezoek te brengen aan deze kruidkundige, Dr. Ilekhojie genaamd, die een verbeterd kruidengeneesmiddel gaf dat mij volledig van HIV genas, zonder enige bijwerkingen. We denken dat het niet te genezen is, omdat onze artsen ons hebben verteld dat er geen remedie bestaat. Het is duidelijk dat sommige patiënten met herpes, vleesbomen, vertraagde voorproblemen verslaafd zijn aan de antivirale en andere aanvullende orthodoxe medicijnen, alleen maar om het virus te helpen onderdrukken en niet om het te genezen, omdat de artsen ons hebben laten geloven dat het niet kan worden genezen en ik wel. Zeg stoutmoedig dat dit een leugen is, want er is een geneesmiddel en Dr. Ilekhojie kan u helpen met een geneesmiddel…

  WhatsApp +2348147400259

  Reageer
 29. fatima

  Lees Dr. Sunny en neem ook contact op als je een sterke liefdesbetovering nodig hebt om je verbroken relatie op te lossen.
  Toen ik zes maanden zwanger was van mijn tweede kind, scheidde ik van mijn man. Sinds de verwekking van ons eerste kind hadden we non-stop ruzie en ruzie gemaakt. Ze hield niet langer van de liefde of het vertrouwen van hem, dus scheidde hij van mij. En al die tijd heb ik alle verschillende middelen geprobeerd om hem terug te krijgen, ik heb ook een paar verschillende magische wielen geprobeerd in mijn land waar ik woon, maar geen van hen kon Tom bij mij terugbrengen. Het was alleen dokter Sunny die een dringende spreuk van 48 uur garandeerde en mij verzekerde dat mijn man weer bij mij zou zijn. Ik schrijf u om u te bedanken en te bedanken voor het nakomen van uw beloften en voor het gebruiken van uw begaafde en grote kracht om hem terug naar huis te brengen. Ik was blij om te weten dat jij gespecialiseerd bent in het samenvoegen van de Lovers. Dank u, meneer, dat u mij in de ergste tijden van mijn leven heeft geholpen, dat ik zo’n groot tovenaar van magie was en dat hij mij de magie van liefde gaf die mij zoveel vreugde in mijn huwelijk bracht. Mijn man is terug en ik beloof dat ik me nooit meer zal verlaten. Als je twijfelt aan zijn bekwaamheid, geloof me dan. Je zou een kans moeten hebben. Het loont op manieren die je je niet eens kunt voorstellen. Als je op dit moment sterker bent en een sterke en dringende liefdesbetovering nodig hebt om je vriendelijke contact met Dr. Sunny terug te brengen, dan is dit nu het enige antwoord om je verbroken relatie of huwelijk te herstellen. drsunnydsolution1@gmail.com of Whatsapp hem op +2349030731985. Bedankt.

  Reageer
 30. Marie Fritz

  Ik kan je nog steeds niet krachtig genoeg bedanken dat dr. Ilekhojie tot op de dag van vandaag is. Mijn man is naar een jongere dame vertrokken omdat ik vanwege PCOS niet kon bevallen. Ik was er zo kapot van en probeerde zelfs zelfmoord te plegen. Mijn vriendin vertelde me over dokter Ilekhojie die hielp haar gebroken huwelijk te herstellen. Ik ging ook online en deed meer onderzoek naar hem en hij vertelde me dat al mijn zorgen opgelost zouden zijn en dat mijn man naar huis zou terugkeren. Hij vertelde me het bedrag dat ik nodig had om voor mijn werk te zorgen en in tegenstelling tot de rest stuurde ik hem maar één keer geld. Precies 48 uur later verscheen mijn man, die ik al bijna een jaar niet meer heb gezien, bij mij aan de deur en was in tranen. Ik was geschokt, maar het was precies wat dokter Ilekhojie me vertelde dat er zou gebeuren. Daar bleef het niet bij, ik kan met trots zeggen dat ik 3 maanden zwanger ben dankzij de kruiden die dr. Ilekhojie stuurde om me te helpen zwanger te worden. Ik deel graag mijn verhaal over Dr. Ilekhojie en hier zijn contactpersoon…WhatsApp hem: +2348147400259 E-mail hem gethelp05@gmail.com

  Reageer
 31. CAROLINA MARKLINE

  Hoi mensen. Mijn naam is Dr. Midnight en ik heb moeilijke en vreselijke ervaringen gehad in eerdere relaties en ik wachtte echt om mijn man te ontmoeten en nadat we elkaar hadden ontmoet, werden we verliefd en trouwden. Na twee jaar van onze verbintenis veranderde hij en begon zich vreemd te gedragen en verliet uiteindelijk mij en onze zoon. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs. Ik kwam in contact met de opmerkingen en wat iedereen zei over Dr. Midnight. Ik nam contact met hem op en hij reageerde en gaf me zijn best en steun om mijn huwelijk weer te laten slagen. Hij was degene die me liet weten dat mijn man door een andere vrouw van mij was afgenomen en hij sprak een reüniespreuk uit die ons herenigde en thuiskwam bij mij en mijn zoon. Echt niemand loog daar over Dr. Midnight en zijn goede daden. Mijn man keerde 48 uur na het voltooien van de klus, zoals beloofd, naar huis terug. Neem nu contact met hem op en wees er zeker van dat hij u zal helpen. Nu moet je hem een e-mail sturen via: dr.midnight5@gmail.com of een bericht sturen via WhatsApp op +2347037137208

  Reageer
 32. Oscar Boschman

  Mijn vrouw en ik hadden een misverstand dat tot een enorme ruzie leidde en zij verliet het huis en keerde terug naar het huis van haar vader. Ik liet mijn emoties de overhand krijgen en bleef permanent bij haar weg. Het werd nog erger toen ze een andere man begon te zien en ik heb er nooit van geweten. Ik probeerde het probleem op te lossen en haar naar huis te laten terugkeren, maar ze kwam nooit meer terug. Later kwam ik erachter wat er allemaal aan de hand was en besloot ik hulp te zoeken om mijn huwelijk met haar op te lossen, waardoor ik contact opnam met dr. Isikolo. Zoals verwacht werkte hij voor mij en het probleem was opgelost en ik ben herenigd met mijn vrouw. Ze keerde net na 48 uur terug naar huis, zoals beloofd door dokter Isikolo. Ik ben hem voor altijd dank verschuldigd voor het oplossen van het probleem dat ik in mijn huwelijk had. Neem contact met hem op voor snelle en dringende hulp, e-mail hem: isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op: +2348133261196.

  Reageer
 33. Biruta Markoli

  Na drie weken gescheiden te zijn geweest, hield ik nog steeds van mijn man en wilde ik hem terug. Mijn man is van mij gescheiden omdat hij op zijn werk een jongere vrouw ontmoette. Na zeventien jaar huwelijk kon ik mijn man geen kind schenken en hoewel het niet mijn schuld was, waardeerde ik hem omdat hij jarenlang geduld met mij had. Ik legde al mijn problemen uit aan dokter Ilekhojie en hij beloofde me te helpen als ik serieus van geest was en bereid was hem te vertrouwen. Net binnen 72 uur reed mijn man kilometers naar ons huis en vroeg of we weer samen konden werken en ons konden verzoenen. Hij legde me uit hoe ellendig hij zich de afgelopen weken voelde en vroeg of hij weer naar huis mocht verhuizen. Ik ben blij dat de liefde van mijn leven terug is en dat de zaken beter gaan. Praat met Dr. Ilekhojie voor hulp. Zijn WhatsApp-contact: +2348147400259 of e-mail gethelp05@gmail.com

  Reageer

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin