Wat zijn relatieproblemen?

Wat je een relatieprobleem noemt, is heel persoonlijk! Wat de een als een probleem ervaart, is voor de ander heel normaal. Sommige stellen raken in paniek na een paar stevige ruzies, andere stellen maken regelmatig ruzie en ervaren dit als gezonde dynamiek.

Gewenning en oude patronen
Het lijkt in relaties vaak te gaan als met de bekende kikker die niet uit het water springt als je hem langzaam opwarmt.
We vervallen, na de eerste verliefdheid, vaak in patronen die we kennen van vroeger. Vermijding is een veel voorkomend patroon. Je partner doet iets, zegt iets, wat je niet fijn vindt, maar je negeert het. Je vertelt jezelf dat hij nu eenmaal zo is, dat erover praten toch niks oplevert, dat je niet alles van een partner kunt verwachten, dat er alleen maar ruzie van komt als jullie hierover gaan praten enzovoorts. Je verdraagt, slikt, vergoelijkt en cijfert jezelf weg omdat je dat al jong geleerd hebt en het niet ziet als gedrag waarmee je relatieproblemen creëert. Integendeel: je denkt zelfs dat je ze er mee voorkomt.
De partner uit dit voorbeeld doet waarschijnlijk iets soortgelijks. Trekt bijvoorbeeld zijn eigen plan omdat hij nooit geleerd heeft iets bespreekbaar te maken. Of heeft een verhaal in zijn hoofd waardoor het voor hem logisch is wat hij doet. Of staat helemaal nergens bij stil omdat hij op de automatische piloot staat. Man en vrouw zijn in dit voorbeeld om te wisselen.

Bij andere stellen gaat het heftiger toe. Als er veel ruzies zijn, ervaren stellen hun omgang vaker als een probleem. Ook hierin zitten patronen zoals aanvallen- terugtrekken of aanvallen-verdedigen.

Ontstane patronen gaan op den duur wringen en als een van beiden er klaar mee is en het aangeeft, kun je spreken van een bewust relatieprobleem. Sommige patronen of situaties worden sneller ervaren als problematisch. Als er veel irritaties zijn, als er veel ruzie is, als er specifieke onderwerpen zijn die altijd onenigheid geven of als een van beiden is vreemdgegaan. Als er sprake is van geweld is er altijd sprake van een ernstig relatieprobleem.

Uit onderzoek van Gottman, een autoriteit op het gebied van relaties, blijkt dat er vier gedragingen zijn aan te wijzen die een indicatie zijn voor relatieproblemen. Dit zijn kritiek, minachting, defensief reageren en onverschilligheid.

de vier reactiepatronen
Vaak zijn er objectief gezien dus al langere tijd aanwijzingen dat er sprake is van een relatieprobleem, het wordt alleen niet bewust zo ervaren. Het is raadzaam om tijdig aan de bel te trekken. Als een probleem nog niet zo lang bestaat, heb je elkaar minder pijn gedaan en kom je makkelijker weer tot elkaar!