Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

PTSS is een stoornis die je kunt ontwikkelen als gevolg van iets naars, pijnlijks of schokkends wat je hebt meegemaakt. Dat kan eenmalig zijn (een overval of ongeval meemaken) of een langduriger invloed zijn geweest (verwaarlozing in je jeugd, mishandeling, misbruik, oorlogssituaties, pestperiode).
De nare ervaringen zetten zich vast in je brein en de bijbehorende energie blijft aanwezig in je lichaam. Mensen merken dit aan de volgende symptomen:
– Herbelevingen
– Angst of verdriet ervaren bij stilstaan bij de ervaring
– Vermijden van bepaalde plekken, situaties of personen
– Schrikachtigheid en op je hoede zijn
– Slecht slapen en nachtmerries
– Concentratieproblemen, onrust
– Verhoogde prikkelgevoeligheid
– Dissociatieve klachten
Veel klachten van mensen, zoals angstklachten of depressieve klachten, zijn te herleiden naar traumatische ervaringen die destijds niet op waarde zijn geschat of op dat moment niet uitmondden in een PTSS. Het is zinvol om in de behandeling dan alsnog aandacht te besteden aan de traumatische ervaringen. Ook persoonlijkheidsproblematiek is vaak te herleiden naar vroeger trauma.
PTSS kan het dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden en maakt werken soms tijdelijk onmogelijk. Ook privé kan het relaties aantasten doordat iemand situaties en gedragingen anders inschat en daardoor sneller boos reageert of zich juist terugtrekt. Het kan gevoelig maken voor verslaving en zoals eerder genoemd, leiden tot depressieve klachten of bredere angstklachten.
De behandeling kan bestaan uit EMDR, brainspotting, lichaamsgerichte therapieën, traumagerichte cognitieve therapie en andere vormen van psychotherapie. Therapievormen rond trauma blijven zich ontwikkelen en de ernst bepaalt in sterke mate waar de focus gelegd moet worden in de behandeling.