Psychische problemen

Wanneer ga je naar een psycholoog? Wanneer spreek je van psychische problemen? Psychische problemen is een overkoepelende term voor allerlei klachten die wel of niet in aanmerking komen voor een officiële diagnose. De diagnose is minder belangrijk dan waar je last van hebt en wat er nodig is. Mensen willen gewoon weer in balans komen en zich prettiger voelen. Voor veel mensen ligt de drempel om hulp te vragen hoog. In de praktijk kunnen een beperkt aantal gesprekken vaak al veel toevoegen in het verhelpen van je klachten. Iedereen heeft op bepaalde momenten te maken met een of meer van de volgende klachten:

  • Je hebt lastige gevoelens
  • Er zijn situaties waarmee je in de knoop zit
  • Je hebt gedrag waar je steeds weer tegenaan loopt
  • Je hebt gedrag wat je in problemen brengt met anderen
  • Relaties verlopen moeizaam
  • Ervaringen van vroeger blijven steeds weer bovenkomen
  • Je voelt je rot, mat of somber
  • Je voelt je onrustig, gespannen of angstig
  • Je hebt iets te verwerken

Er zijn ook ernstiger klachten waardoor het soms zelfs niet veilig is om alleen te zijn en je intensiever hulp nodig hebt. Het kan zijn dat hierbij ook medicatie nodig is. Bijvoorbeeld ernstige angststoornissen, suïcidale gedachten, psychotische klachten, (zelf)beschadigend gedrag. Ook bepaalde ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autisme vragen om gedegen onderzoek. Het is daarom altijd belangrijk een psycholoog of therapeut te hebben die weet waar zijn grenzen liggen en signaleert of en wanneer er eventueel gespecialiseerder hulp nodig is.

Binnen de GGZ worden DSM5 diagnoses gesteld op basis waarvan je behandeld kunt worden. Bij psychologen en therapeuten die geen contracten met de zorgverzekering hebben, wordt hier vaak wat vrijer mee omgegaan en ligt het accent meer op het proces, welke patronen er zijn ontstaan en wat er nodig is.

In deze categorie worden veel voorkomende aanmeldingsklachten beschreven. Dit kan gaan om persoonlijke problemen en relationele problemen. In de praktijk zijn deze overigens altijd met elkaar verbonden.