Burn-out

Een burn-out is het gevolg van stress en langdurige overbelasting. Vaak wordt het gezien als werk gerelateerd, maar er is vrijwel altijd een wisselwerking met iemands manier van omgaan met zichzelf en zijn omgeving. We ontwikkelen in ons leven allemaal een bepaalde manieren van coping. Die hebben we meestal met goede redenen zo ontwikkeld. Eigenschappen als perfectionisme en gerichtheid op de ander, zichzelf makkelijk wegcijferen maken gevoeliger voor een burn-out.
Een burn-out kan ook ontstaan door langdurige emotionele overbelasting in de privé situatie.
De termen stress, overspannenheid en burn-out liggen in elkaars verlengde en worden soms door elkaar heen gebruikt, maar het is meer kloppend ze te zien als opeenvolgend. Bij een burn-out heeft iemand al langere tijd klachten en is opgebrand. Hij is niet meer in staat om te werken.
We zien vaak veel van de volgende klachten:

  •  Prikkelgevoeliger (geluiden, drukte, visuele prikkels, meerdere prikkels tegelijk)
  • Sneller emotioneel, geïrriteerd of boos.
  • Gevoelens van spanning fysiek (schouders, druk op de borst, hoofdpijn) en emotioneel (zenuwachtig, onrustig)
  • Vergeetachtig, chaotisch
  • Verminderde concentratie
  •  Moe
  • Piekeren
  • Slecht slapen
  • Verminderd libido

Als de klachten lang genegeerd worden, kunnen depressies en angstklachten het beeld verergeren.
Rust is in het herstel de eerste vereiste. Daarnaast zijn aandacht voor persoonlijke stijl en patronen nodig. Hoe ga je met jezelf om? Denkpatronen worden in deze fase ook vaak onder de loep genomen (cognitieve gedragstherapie).
Burn-out wordt door de verzekeringsmaatschappijen gezien als een aanpassingsstoornis. Behandeling van aanpassingsstoornissen worden niet door hen vergoed. Psychologen en therapeuten zonder contracten vanuit de basis GGZ worden vaak wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als de klachten ernstig zijn en er is inmiddels sprake van angst- of stemmingsklachten of forse lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak, dan is vergoeding wel mogelijk omdat het onder een andere diagnose valt.