Wat zijn emoties?

Emoties en gevoelens worden als termen vaak door elkaar gebruikt. Een emotie omvat meer dan een gevoel. Een gevoel is met name de lichamelijke gewaarwording. Bij emotie zit ook een evaluatie van een situatie, je denken en je overtuigingen zijn erbij betrokken. Verdriet is bijvoorbeeld een innerlijke beleving die iedereen anders in zijn lichaam kan voelen. De meeste mensen herkennen de combinatie van hun specifieke lichaamservaringen en gedachten meestal wel om er een emotie in te herkennen. Alert zijn op lichamelijke gevoelens kan helpen om emoties scherper te krijgen.

Er zijn 6 centrale emoties:
– Vreugde
– Verdriet
– Angst
– Verbazing
– Afschuw
– Woede
Verder inzoomend op emoties kun je tot bijna dertig variaties en specificaties komen, maar deze zes zullen er vaak in herkenbaar zijn.
Emoties geven kleur aan je leven en ze onderkennen is belangrijk omdat ze je iets duidelijk maken. Ze maken duidelijk hoe je iets ervaart, hoe het met je gaat en daarmee ook wat je behoeften zijn. Dat is nodig om richting te geven aan je leven en je relaties. Goede zelfzorg en adequate coping worden gemakkelijker als je voldoende stilstaat bij je emoties. Bewustwording van wat er in lichaam valt waar te nemen, is hierbij een eerste stap.