Wat is coping?

Coping is de term die binnen de psychologie gebruikt wordt om aan te geven op welke manier je omgaat met moeilijke en stressvolle omstandigheden. Het is afgeleid van ‘to cope with’, oftewel ‘kunnen omgaan met’.
Je copingstijl is een combinatie van je kernkwaliteiten en de doorontwikkeling daarvan. Het is de manier waarop je, vaak al jong, leert hoe je met jouw mogelijkheden het veilig kunt houden. Dit is later in je leven niet altijd meer effectief. Het is zinvol om hier zicht op te krijgen en te kijken waar je aanpassingen kunt doen die je beter helpen in bepaalde situaties.
Coping richt zich veelal op hantering van emotie of op probleemoplossing. Daarnaast is er de tweedeling actief of passief. De meest voorkomende stijlen:

  •  actief aanpakken en oplossen
  • Verdoving zoeken
  • Vermijding
  • Sociale steun zoeken
  • Machteloze passiviteit
  • Emoties uiten
  • Geruststellende gedachten