Het vat van zelfwaardering werkt binnen relatietherapie in mijn beleving sneller dan andere methodieken. Je blijft uit de strijd, de aandacht ligt eerst bij ieders eigen vat. Als dat voller wordt, komen de verschuivingen in de relatie als vanzelf! Ook cliënten ervaren het als lichter, effectiever en sneller.

lees verder