Vat van zelfwaardering

Het vat van zelfwaardering is een methodiek  die breed toepasbaar is bij allerlei problematieken zoals relatieproblemen, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek, burn-out klachten, rouw, opvoedingsproblemen, onzekerheden en allerlei coachingsvragen.
De filosofie en methodiek van het vat is ontwikkeld door Gert Jan van Zessen. Hij is psycholoog en seksuoloog en heeft zijn specialisme in het werken met mensen met een seksverslaving. Hij merkte steeds duidelijker dat seksverslaving vooral te maken heeft met onvermogen om negatieve emoties te hanteren en een laag zelfbeeld.
Op basis van deze veronderstelling ontwikkelde hij zijn methodiek van het vat van zelfwaardering. De persoonlijkheid stel je hierbij voor als een vat. Een vat wat gedeeltelijk gevuld is met zelfwaardering en gedeeltelijk leeg is. Iedereen heeft te maken met een zekere leegte en de focus ligt niet op hoe vol of hoe leeg het vat is. De focus ligt op het verder vullen van het vat.
Een voller vat ervaart meer rust, ontspanning en tevredenheid. Kan beter genieten, ziet scherper wat er aan de hand is, voelt meer, laat makkelijker los, stelt beter grenzen, maakt gezondere keuzes en neemt regie. Vanuit het lege deel ontstaan gevoelens en gedragingen die onprettig en stress gestuurd zijn: angsten, stemmingsklachten, negatieve gedachten, piekeren, malen, stress, onrust, een korter lontje, verslavingen enzovoorts.
De methodiek lijkt eenvoudig: drie maal daags een ‘heitje’ doen. Iets kleins, positiefs doen voor een ander of jezelf en dit bewust waarnemen. Daarbij zeg je ‘goed dat ik het zie’. Deze woorden zijn essentieel voor de werking omdat het in je onbewuste en bewuste dingen aan elkaar koppelt.
Na een aantal weken positieve heitjes ga je ook je stressmomenten bewust registreren en hierbij hetzelfde zeggen, namelijk ‘goed dat ik het zie’.

Er ligt veel wetenschappelijke kennis over hoe ons onbewuste werkt aan ten grondslag. Bewustwording van wie we zijn en wat bij ons hoort, speelt een grote rol in de veranderingen die gaan ontstaan. Veel problemen worden binnen 6 gesprekken verdeeld over langere tijd opgelost of goed hanteerbaar.