Stoelen dialoog

De meerstoelendialoog, tweestoelendialoog, lege stoel dialoog allemaal benamingen die staan voor diverse varianten van werken met stoelen. Deze manier van werken komt voort uit de Gestalttherapie, maar wordt inmiddels ook gebruikt binnen de emotion focussed therapy (EFT) en schematherapie.
Het doel is om verschillende delen van jezelf te ervaren en te integreren. We kunnen verschillende stemmen of delen in onszelf hebben die voortdurend met elkaar in discussie zijn. De interne criticus is bijvoorbeeld een veel voorkomende term voor een kritische stem in onszelf die ons functioneren sterk kan beïnvloeden. Door een interne criticus op een stoel te zetten en een gezond zelf op de andere stoel kun je deze twee met elkaar in dialoog brengen. Door daadwerkelijk om de beurt op een van de stoelen te zitten en het interne gesprek te voeren, worden beide posities ervaren wat kan helpen om de tegenstrijdigheden en interne splitsingen op te heffen. Het geeft een krachtige ervaring die verandering op gang brengt.
Een andere variant is de volwassene die in gesprek gaat met het innerlijke kind over een bepaald thema. Hierbij kan een foto van jezelf als jong kind helpend zijn. Door deze techniek kan het kind allerlei gevoelens en verlangens uiten en komen er vaak gebeurtenissen en emoties boven die vergeten leken. De volwassene luistert naar het kind en de volwassen werkelijkheidsbeleving en oordeelsvorming kunnen de blokkades en problemen van het innerlijke kind helpen oplossen.