Gestalttherapie

Gestalttherapie is ontwikkeld door Frits Perls en door de jaren heen heeft het een ontwikkeling doorgemaakt waardoor er allerlei varianten zijn ontstaan die elk hun eigen accent hebben.
Centraal staan ervaring en werken in heden. De benadering is niet cognitief gericht, maar staat stil bij hoe iets ervaren wordt. Dit voel je in je lichaam. Door hierbij stil te staan komt, door te vertragen, komt dat wat er echt in je omgaat en wat belangrijk voor je is, als vanzelf bovendrijven. Je maakt contact met je binnenwereld en gaat ervaren wat belangrijk voor je is.
Contact staat centraal. Met jezelf en met de ander.

We hebben allerlei mechanismen ontwikkeld waardoor we geen echt contact maken met wat er in ons speelt. We schrijven gevoelens, angsten van onszelf aan een ander toe, we slikken de oordelen van anderen over onszelf en wat goed is in in plaats van stil te staan bij onszelf, we verdragen de weerslag van gevoelens ten aanzien van anderen op onszelf (spanningsklachten ervaren in plaats van frustratie uiten, schaamte en twijfel aan jezelf in plaats van terechte boosheid). Teveel versmelten met andere mensen waardoor je eigen grenzen vervagen of afleiding en vermijding, waardoor je contact vermijdt (niet ingaan op wat iemand zegt en bedoelt). In therapie word je je bewust van deze mechanismen, waardoor je kunt kiezen voor meer contact.
Daarnaast word je aandacht voor verschillende kanten groter. Alles in het leven bestaat uit polen. Er is geen hoogte zonder diepte, geen kou zonder warmte, geen dag zonder nacht. Op het gebied van eigenschappen kun je denken aan isolatie versus versmelting, wegcijferen versus egoïsme, perfectionisme versus aanrommelen. Bewustwording van die andere kanten in onszelf, maar die we om allerlei redenen onderdrukt of niet ontwikkeld hebben, kan leiden tot experimenteren met nieuw gedrag.

Experimenten kunnen deel uitmaken van de therapie. Je gaat iets doen met als doel iets te ervaren waardoor je meer gaat ontdekken over jezelf. Dit kan door iets te doen in de ruimte, te bewegen, iets te zeggen wat je nooit zou doen of met behulp van stoelen die staan voor delen van jezelf of mensen die dicht bij je staan (zie stoelenwerk).