GZ psycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog is een generalist. De GZ opleiding is een tweejarige post doctorale opleiding die toerust om diagnostiek en behandeling te bieden bij allerlei psychische klachten. De GZ psycholoog werkt veelal  met bewezen effectieve methodieken. Dit zijn methodieken (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, act, EMDR, schematherapie) die gedurende langere tijd wetenschappelijk onderzocht zijn op effectiviteit. Hierdoor wordt er doorgaans geen gebruik gemaakt van andere methodieken die hun nut in de praktijk wel bewezen hebben, maar die niet zijn uitgekozen om wetenschappelijk te onderzoeken. In die zin geeft onderzoek geen zekerheid over wat voor wie helpend is.
De GZ psycholoog coördineert vaak een behandeltraject en werkt indien nodig samen met andere disciplines. Hij is bevoegd om zelfstandig te diagnosticeren en te behandelen. De doelgroep varieert van enkelvoudige klachtgerichte behandelingen tot matig complexe behandelingen. Bij de diagnostiek wordt vaak gebruik gemaakt van (semigestructureerde) interviews, vragenlijsten, observatielijsten en tests.
GZ psychologen zijn BIG geregistreerd en kunnen zich verder specialiseren als klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of psychotherapeut.

Gerelateerde artikelen